Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Marta Plaskacz-Dziuba
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Chemii Organicznej

e-mail: martapl@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy