Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Komisje i Zespoły

Komisja ds. Aparatury i Rozwoju

 1. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 2. prof. dr hab. Borys Ośmiałowski
 3. dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK
 4. dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
 5. dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK

Komisja ds. Finansowych

 1. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 2. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 3. dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK
 4. dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK
 5. dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera

Komisja ds. Nagród Naukowych JM Rektora (działająca od maja 2023 r.)

 1. Prof. dr hab. Halina Kaczmarek
 2. Prof. dr hab. Stanisław Koter
 3. Prof. dr hab. Iwona Łakomska
 4. Prof. dr hab. Alina Sionkowska
 5. Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
 6. Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 7. Dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK
 8. Dr hab. Anna Katafias, prof. UMK
 9. Dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK
 10. Dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK
 11. Dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
 12. Dr Grzegorz Trykowski

Komisja ds. Nagród i Wyróżnień

 1. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 2. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 3. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 4. dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK
 5. dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK
 6. dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
 7. dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK

Komisja Oceniająca

 1. prof. dr hab. Maria Barysz
 2. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 3. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 4. prof. dr hab. Jacek Ścianowski
 5. prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
 6. dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
 7. dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

Komisja Wydawnicza

 1. prof. dr hab. Alina Sionkowska
 2. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 3. dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK
 4. dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK
 5. dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. prof. dr hab. Alina Sionkowska
 2. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska- Czerniak
 3. dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 4. dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK
 5. dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK
 6. dr Izabela Koter
 7. dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
 8. dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
 9. dr Andrzej Wolan

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 1. prof. dr hab. Stanisław Koter
 2. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 3. prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
 4. dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK
 5. mgr Natalia Stachowiak

Zespół ds. Promocji i Popularyzacji Nauki

 1. dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 2. dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
 3. dr Beata Kaczmarek-Szczepańska
 4. dr Izabela Koter
 5. dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
 6. dr Joanna Skopińska-Wiśniewska
 7. dr Marta Ziegler-Borowska
 8. mgr Barbara Mroczyńska
 9. mgr Agata Szumera
 10. mgr Dominika Jankowska
 11. mgr Adrianna Kaszuba
 12. mgr inż. Alicja Tymczewska
 13. mgr inż. Katarzyna Włodarczyk
 14. lic. Joanna Barczyk
 15. lic. Karolina Gembicka
 16. lic. Mateusz Klonowski
 17. lic. Marta Łobacz
 18. lic. Monika Mytlewska

Kierownik Studiów Doktoranckich


Pełnomocnik ds. Innowacji i Kontaktów z Otoczeniem Gospodarczym


Pełnomocnik ds. Spraw Umiędzynarodowienia i Mobilności


Pełnomocnik ds. Staży i Praktyk Studenckich

 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach Uczelnianych

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich


Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów


Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Doktorantów


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Doktorantów