Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Komisje i Zespoły

Komisja ds. Aparatury i Rozwoju

 1. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 2. prof. dr hab. Borys Ośmiałowski
 3. dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK
 4. dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK

Komisja ds. Finansowych

 1. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 2. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 3. dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK
 4. dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK
 5. dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera

Komisja ds. Nagród i Wyróżnień

 1. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 2. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 3. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 4. dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK
 5. dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK
 6. dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
 7. dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK

Komisja Oceniająca

 1. prof. dr hab. Maria Barysz
 2. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 3. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 4. prof. dr hab. Jacek Ścianowski
 5. prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
 6. dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
 7. dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

Komisja Wydawnicza

 1. prof. dr hab. Alina Sionkowska
 2. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 3. dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK
 4. dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK
 5. dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. prof. dr hab. Alina Sionkowska
 2. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska- Czerniak
 3. dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 4. dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK
 5. dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK
 6. dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
 7. dr Izabela Koter
 8. dr Andrzej Wolan

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 1. prof. dr hab. Stanisław Koter
 2. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 3. prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
 4. dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK
 5. mgr Natalia Stachowiak

Zespół ds. Promocji i Popularyzacji Nauki

 1. dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 2. dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
 3. dr Beata Kaczmarek-Szczepańska
 4. dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
 5. dr Joanna Skopińska-Wiśniewska
 6. dr Marta Ziegler-Borowska
 7. mgr Barbara Mroczyńska
 8. mgr Agata Szumera
 9. mgr Dominika Jankowska
 10. mgr Adrianna Kaszuba
 11. mgr inż. Alicja Tymczewska
 12. mgr inż. Katarzyna Włodarczyk
 13. lic. Joanna Barczyk
 14. lic. Karolina Gembicka
 15. lic.  Mateusz Klonowski
 16. lic. Marta Łobacz
 17. lic. Monika Mytlewska

Kierownik Studiów Doktoranckich


Pełnomocnik ds. Innowacji i Kontaktów z Otoczeniem Gospodarczym


Pełnomocnik ds. Spraw Umiędzynarodowienia i Mobilności


Pełnomocnik ds. Staży i Praktyk Studenckich

 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach Uczelnianych

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich


Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów


Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Doktorantów


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Doktorantów