Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Komisje i Zespoły

Komisja ds. Aparatury i Rozwoju

 1. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 2. prof. dr hab. Borys Ośmiałowski
 3. dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK
 4. dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
 5. dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK

Komisja ds. Finansowych

 1. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 2. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 3. dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK
 4. dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK
 5. dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. UMK

Komisja ds. Nagród Naukowych JM Rektora (działająca od maja 2023 r.)

 1. Prof. dr hab. Stanisław Koter
 2. Prof. dr hab. Iwona Łakomska
 3. Prof. dr hab. Alina Sionkowska
 4. Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
 5. Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 6. Dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK
 7. Dr hab. Anna Katafias, prof. UMK
 8. Dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK
 9. Dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK
 10. Dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
 11. Dr Grzegorz Trykowski

Komisja ds. Nagród i Wyróżnień

 1. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 2. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 3. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 4. dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK
 5. dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK
 6. dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
 7. dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK

Komisja Oceniająca

 1. prof. dr hab. Maria Barysz
 2. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 3. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 4. prof. dr hab. Jacek Ścianowski
 5. prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
 6. dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
 7. dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

Komisja Wydawnicza

 1. prof. dr hab. Tomasz Ligor
 2. prof. dr hab. Alina Sionkowska
 3. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 4. dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. prof. dr hab. Alina Sionkowska
 2. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska- Czerniak
 3. dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 4. dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK
 5. dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK
 6. dr Izabela Koter
 7. dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
 8. dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
 9. dr Andrzej Wolan

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 1. prof. dr hab. Stanisław Koter
 2. prof. dr hab. Iwona Łakomska
 3. prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
 4. dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK
 5. mgr Natalia Stachowiak

Zespół ds. Promocji i Popularyzacji Nauki

 1. dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 2. dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
 3. dr hab. Marta Ziegler-Borowska, prof. UMK
 4. dr Beata Kaczmarek-Szczepańska
 5. dr Izabela Koter
 6. dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
 7. dr Joanna Skopińska-Wiśniewska
 8. mgr Barbara Mroczyńska
 9. mgr Agata Szumera
 10. mgr Dominika Jankowska
 11. mgr Adrianna Kaszuba
 12. lic. Natalia Balińska
 13. lic. Weronika Ciarkowska
 14. lic. Aleksandra Cieślińska
 15. lic. Mateusz Klonowski
 16. lic. Julia Moszczyńska
 17. lic. Karolina Ostrowska
 18. lic. Maja Szuwalska

Kierownik Studiów Doktoranckich


Pełnomocnik ds. Innowacji i Kontaktów z Otoczeniem Gospodarczym


Pełnomocnik ds. Spraw Umiędzynarodowienia i Mobilności


Pełnomocnik ds. Staży i Praktyk Studenckich

 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach Uczelnianych

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich


Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów


Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Doktorantów


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Doktorantów