Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Dariusz Kędziera
adiunkt
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 259, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4546
e-mail: teodar@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-9100-5370

Zobacz profil w Bazie Wiedzy