Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Piotr Adamczak
adiunkt
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 207, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
e-mail: padam@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-9253-0548

Terminy konsultacji:
Czwartek 14.00-16.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy