Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kujawska
asystent
Katedra Technologii Chemicznej

pokój: Bud. B. pok. nr 43
e-mail: akujawska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6178-3411

Terminy konsultacji:
czwartek, godz. 12:00-14:00
Blok B, pokój 43

Zobacz profil w Bazie Wiedzy