Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 241, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4512
e-mail: gaudip@chem.umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Gauden
ORCID: 0000-0002-0474-3771

Terminy konsultacji:
czwartek 10.00-11.30, Teams lub osobiście w p. 241, bud. A, Wydział Chemii

Zobacz profil w Bazie Wiedzy