Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Stanisław Koter
profesor
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 247, bud. B
tel.: +48-56-611-4318
e-mail: skoter@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1680-6792

Zainteresowania:
membrany syntetyczne - właściwości równowagowe i transportowe, procesy separacji (dializa, elektrodializa, nanofiltracja, odwrócona osmoza, separacja gazów, ...)

Terminy konsultacji:
wtorek 10.15-12.15
czwartek 12.15-14.15


Bibliografia