Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Ewa Przybylska-Grodzicka
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

pokój: 17, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4504
e-mail: eamprzyb@uni.torun.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy