Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Studia z mentorem

Zostań młodym naukowcem już jako student!


Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje studentom możliwość udziału w Programie „Studia z mentorem”. Jego celem jest rozwijanie potencjału intelektualnego uzdolnionych studentów studiów I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Chemii UMK, we współpracy i przy pomocy pracowników naukowych wydziału pełniących funkcję mentora.

 

W celu wzięcia udziału w Programie uczestnik I roku studiów I stopnia składa deklarację uczestnika u Pełnomocnika ds. Programu do 30 października danego roku akademickiego. Na podstawie informacji uzyskanych z deklaracji oraz rozmowy Studentowi zostanie zaproponowana opieka mentora, którego działalność naukowa najbardziej pokrywa się z indywidualnymi zainteresowaniami Studenta. Mentor będzie pełnić rolę przewodnika i doradcy, który wspiera uczestnika Programu w Jego rozwoju naukowym. Będzie dzielić się ze Studentem swoją wiedzą i doświadczeniem, wprowadzając i włączając uczestnika Programu w prowadzenie badań naukowych.


Koordynatorka ds. Studiów z Mentorem:
Dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, WCh
pokój 36, blok B
tel. 56 611 47 53
e-mail: kowalska@chem.umk.pl

Program „Studia z mentorem”, oprócz korzyści płynących z bycia w stałej relacji mentor-uczeń, zakłada także:

  • uczestnictwo pod opieką mentora w pracy badawczej zespołów naukowych Wydziału,
  • możliwość aplikowania o granty Dziekana na badania z mentorem,
  • pracę na własnym stanowisku laboratoryjnym,
  • dofinansowanie przez Dziekana Wydziału udziału w konferencjach naukowych,
  • współautorstwo publikacji naukowych,
  • możliwość studiowania w ramach indywidualnego planu studiów zgodnie z regulaminem studiów UMK,
  • uzyskanie zaświadczenia o udziale w Programie.

Studentów I roku studiów I stopnia pragnących dołączyć do Programu zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu i skontaktowanie się z Pełnomocnikiem ds. Programu.

Drodzy Studenci,

wierzymy, że opieka profesjonalnego mentora pozwoli Wam rozwijać talenty oraz zainteresowania naukowe. Pomoże Wam także w osiągnięciu sukcesu w przyszłym życiu zawodowym.

Zostań studentem Wydziału Chemii UMK, weź udział w Programie „Studia z mentorem” i dołącz do najlepszych!

 

Pliki do pobrania: