Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Studia z mentorem

Probówka-profesor z biretem i kolbą z odczynnikiem oraz probówka-studentZostań młodym naukowcem już jako student!


Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje studentom możliwość udziału w Programie „Studia z mentorem”. Jego celem jest rozwijanie potencjału intelektualnego uzdolnionych studentów studiów I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Chemii UMK, we współpracy i przy pomocy pracowników naukowych wydziału pełniących funkcję mentora.

 

W celu wzięcia udziału w Programie uczestnik I roku studiów I stopnia składa deklarację uczestnika u Pełnomocnika ds. Programu do 30 października danego roku akademickiego. Na podstawie informacji uzyskanych z deklaracji oraz rozmowy Studentowi zostanie zaproponowana opieka mentora, którego działalność naukowa najbardziej pokrywa się z indywidualnymi zainteresowaniami Studenta. Mentor będzie pełnić rolę przewodnika i doradcy, który wspiera uczestnika Programu w Jego rozwoju naukowym. Będzie dzielić się ze Studentem swoją wiedzą i doświadczeniem, wprowadzając i włączając uczestnika Programu w prowadzenie badań naukowych.


Koordynatorka ds. Studiów z Mentorem:

Dr Anna Kozakiewicz-Piekarz

Wydział Chemii
Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów
Zespół Krystalochemii i Biokrystalografii


pokój 9, blok A
tel.: +48 56 611 45 11
e-mail: akoza@chem.umk.pl

Program „Studia z mentorem”, oprócz korzyści płynących z bycia w stałej relacji mentor-uczeń, zakłada także:

  • uczestnictwo pod opieką mentora w pracy badawczej zespołów naukowych Wydziału,
  • możliwość aplikowania o granty Dziekana na badania z mentorem,
  • pracę na własnym stanowisku laboratoryjnym,
  • dofinansowanie przez Dziekana Wydziału udziału w konferencjach naukowych,
  • współautorstwo publikacji naukowych,
  • możliwość studiowania w ramach indywidualnego planu studiów zgodnie z regulaminem studiów UMK,
  • uzyskanie zaświadczenia o udziale w Programie.

Studentów I roku studiów I stopnia pragnących dołączyć do Programu zapraszamy do zapoznania się z regulaminem (pdf, 118 KB) programu i skontaktowanie się z Pełnomocnikiem ds. Programu.

Drodzy Studenci,

wierzymy, że opieka profesjonalnego mentora pozwoli Wam rozwijać talenty oraz zainteresowania naukowe. Pomoże Wam także w osiągnięciu sukcesu w przyszłym życiu zawodowym.

Zostań studentem Wydziału Chemii UMK, weź udział w Programie „Studia z mentorem” i dołącz do najlepszych!

 

Pliki do pobrania:

Regulamin (pdf, 118 KB)

Deklaracja udziału w programie (pdf, 77 KB)

Lista uczestników programu w roku akademickim 2023/2024 (pdf, 175 KB)
Lista uczestników programu w roku akademickim 2022/2023 (pdf, 170 KB)
Lista uczestników programu w roku akademickim 2021/2022 (pdf, 94 KB)
Lista uczestników programu w roku akademickim 2020/2021 (pdf, 96 KB)
Lista uczestników programu w roku akademickim 2019/2020 (pdf, 27 KB)