Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Iwona Szymańskadr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

pokój: 132, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4317
e-mail: pola@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-1951-3733

Zainteresowania:
• nowe koordynacyjne i metaloorganiczne związki miedzi, srebra, złota, niklu, palladu i renu – synteza, struktura i właściwości,
• karboksylanowe i amidynianowe związki metali, jako prekursory nanomateriałów deponowanych z fazy gazowej np. w metodzie osadzania par chemicznych (Chemical Vapor Deposition-CVD), depozycji indukowanej zogniskowaną wiązką elektronów/jonów (Focused Electron/Ion Beam Induced Deposition - FEBID/FIBID),
• badanie reakcji w fazie gazowej, szczególnie metodą spektrometrii mas i zmiennotemperaturowej spektroskopii w podczerwieni,
• związki koordynacyjne i metaloorganiczne, jako prekursory do otrzymywania nanomateriałów chemicznymi metodami mokrymi takimi, jak powlekanie obrotowe (spin-coating) i zanurzeniowe (dip-coating).


Terminy konsultacji:
środa 13.00-14.00
czwartek 12.00-13.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy