Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Andrzej Olejniczak
technik
Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

pokój: 223, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56-611-4728
e-mail: aolejnic@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2158-6808

przebywa na urlopie bezpłatnym do 30.09.2018 r.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy