Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
adiunkt
Katedra Chemii Organicznej

pokój: 110, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4544
e-mail: tafel@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2015-7510

Terminy konsultacji:
Wtorek 10.00-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy