Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Izabela Koter
adiunkt
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 67, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4407
e-mail: ikoter@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2779-2533

Terminy konsultacji:
Konsultacje dydaktyczne
wtorek 9:00-10:00 (pok. 67, bud. B)
piątek 13:00-14:00 (pok. 67, bud. B)

24.03.2023 - nieobecna


Zobacz profil w Bazie Wiedzy