Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Jakość kształcenia

Raporty samooceny

Dokumenty Uczelniane

Hospitacje zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych

Monitorowanie losów absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych