Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Jakość kształcenia

KARTA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH

Zgłoś problem! Wyślij zgłoszenie!
https://www.jakosc.umk.pl/doskonalenie/karta-dzialan-doskonalajacych/
Strona otwiera się po zalogowaniu przez centralny punkt logowania i automatycznie zawiera dane: imię i nazwisko oraz adres mailowy.

Raporty samooceny

Dokumenty Uczelniane

Dokumenty Komisji ds. Kształcenia

Hospitacje zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych

Monitorowanie losów absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych