Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wyróżnienia i certyfikaty


Ewaluacja działalności naukowej

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2.02.2023 r. Wydział Chemii UMK w Toruniu otrzymał  najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki chemiczne.

Decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki  (pdf, 217 KB)


Certyfikat Eurolabel ECTN dla kierunku chemia (I i II stopnia)

European Chemistry Thematic Network (ECTN) jest europejską organizacją non-profit, która powstała, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość Europejskiej Chemicznej Sieci Tematycznej, sieci finansowanej przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus. Jednym z celów ECTN jest zapewnienie europejskich ram dla stopni naukowych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z chemii.

Proces Boloński wymaga od uniwersytetów w Europie opracowania czytelnych, porównywalnych i kompatybilnych stopni zawodowych i naukowych. W ramach prac w ramach projektu UE „Tuning Educational Structures in Europe”, ECTN opracowała ramy dla trzech cykli kwalifikacji z chemii, Chemistry Eurobachelor®, Chemistry Euromaster® i Chemistry Doctorate Eurolabel®. Główną korzyścią dla uczelni oraz pracodawców jest gwarancja, że studenci kończący program spełniają zestaw wymogów europejskich dotyczących edukacji chemicznej na danym poziomie  oraz odpowiednie standardy zatrudnienia w charakterze zawodowych chemików w przemyśle chemicznym i pokrewnym lub w służbie publicznej. Dla studentów dyplom z certyfikacją ECTN wiąże się z gwarancją wysokiej jakości kształcenia, lepszej uznawalności osiągnięć w przypadku kontynuacji kształcenia za granicą, a także podniesieniem konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Chemistry Eurobachelor certificate (pdf, 472 KB)

Chemistry Euromaster certificate (pdf, 471 KB)


Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek Ocena programowa Poziom studiów Data podjęcia uchwały Prezydium PKA Rok akademicki, w którym zaplanowano ponowną ocenę
chemia pozytywna I i II stopnia 24.06.2021 2026/2027
chemia kosmetyczna pozytywna I i II stopnia 07.06.2018 2023/2024

Uchwała Prezydium PKA – kierunek chemia (pdf, 164 KB)

Uchwała Prezydium PKA – kierunek chemia kosmetyczna (pdf, 222 KB)


Pracownia Analiz Instrumentalnych (PAI) i Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Pracownia PAI oraz LBŚP posiadają certyfikat systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001 2015-10 (pdf, 1,47 MB)