Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Horizon MSCA 2022 DNInkubator Innowacyjności 4.0

Realizacja w ramach KONKURSU NA GRANT dla pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Inkubator Innowacyjności UMK 4.0”. Projekt realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. w Toruniu

 NCN Preludium Bis4

NCN Preludium Bis

NCN Preludium

NCN Sonata

NCN OpusNCN Miniatura


NCN Beethoven

Inteligentny Rozwój 2014 – 2020


TECHMATSTRATEG


ZAKOŃCZONE GRANTY:

 

Inkubator Innowacyjności 4.0


NCBiR Lider


Horyzont 2020

 

KBN Opus


KBN Sonata


NCN Harmonia

 

NCN Symfonia


NCN Opus
NCN Preludium


NCN Sonata

NCN Sonata Bis

NCN Fuga


NCN Maestro

 


NCN Harmonia


NCN Miniatura
NCBiR Plantanarum


NCBiR CuBR


NCBiR POLTUR


MNiSW Iuventus Plus