Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 

Granty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Grupy Naukowe IDUB


Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)


Horizon MSCA 2022 DN
Inkubator Innowacyjności 4.0

Realizacja w ramach KONKURSU NA GRANT dla pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Inkubator Innowacyjności UMK 4.0”. Projekt realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. w Toruniu


NCN Preludium Bis 4


NCN Preludium Bis


NCN Preludium


NCN Sonata Bis 4


NCN Sonata


NCN OPUS 24+LAP/Weave


NCN OPUS 20


NCN Opus
NCN Miniatura 2


NCN Miniatura


Inteligentny Rozwój 2014 – 2020


TECHMATSTRATEGZAKOŃCZONE GRANTY:

 

NCN Beethoven

Inkubator Innowacyjności 4.0


NCBiR Lider


Horyzont 2020

 

KBN Opus


KBN Sonata


NCN Harmonia

 

NCN Symfonia


NCN Opus


NCN Preludium
NCN Sonata

 

NCN Grant Sonata Bis 4

NCN Sonata Bis

NCN Fuga


NCN Maestro
NCN Harmonia


NCN Miniatura
NCBiR Plantanarum


NCBiR CuBR


NCBiR POLTUR


MNiSW Iuventus Plus