Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wykłady Wydziałowe

XXV Wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego

“Karbaporfirynoidy – struktura, reaktywność i właściwości koordynacyjne” prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński (członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
Plakat (pdf, 1MB)

 

“Sterowanie właściwościami nanomateriałów węglowych poprzez modyfikacje strukturalne i powierzchniowe” dr Anna Ilnicka (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Plakat (pdf, 188 KB)

 

“Wieloskładnikowe architektury molekularne: modularność, hierarchiczność, roztwory stałe i kompozyty krystaliczne” dr hab. Robert Podgajny, prof. UJ (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Plakat (pdf, 254 KB)
Biogram (pdf, 568 KB)

 

“Niskoenergetyczne zderzenia atomów z cząsteczkami dwuatomowymi” dr inż. Mariusz Pawlak (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Plakat (pdf, 176 KB)

 

“Innovating with preparing emulsions with no molecular surfactants” prof. Michel Grisel (Université Le Havre Normandie, France)
Plakat (pdf, 226 KB)

 

“Czy cyklitole mogą być przełomem w leczeniu chorób cywilizacyjnych” dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM (Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Plakat (pdf, 102 KB)

 

XXIV Wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego.

“Moje fascynacje organiczną chemią fosforu z elementami muzyki i sztuki” prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska)
Plakat (pdf, 55 KB)

 

“Biomimetyczne analogi sideroforów i ich potencjalne zastosowanie” dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Plakat (pdf, 103 KB)

 

“Atomic force microscopy and infrared spectroscopy in nano scale (AFM-IR)” dr Miriam Unger (Bruker Nano Surfaces)
Plakat (pdf, 94 KB)

 

“Bioinspiracje w nauce” prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)
Plakat (pdf, 94 KB)

 

“Nowoczesna spektroskopia XPS” prof. dr hab. Marek Szklarczyk (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
Plakat (pdf, 93 KB)