Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wykłady Wydziałowe

“Study of selected physicochemical problems using both experimental and theoretical methods” prof. dr hab. Mariusz Makowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej)
Plakat (pdf, 1,06 MB)

Fast Cation Conductivity in Complex Metal Halides & Hydrides; Prospects for Solid State Electrolytes” prof. Duncan H. Gregory (University of Glasgow, School of Chemistry)
Plakat (pdf, 868 KB)

“Properties of photoactive nanomaterials. Applications and challenges” dr Przemysław Łabuz (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Plakat (pdf, 119 KB)“Nanocząsteczki magnetyczne funkcjonalizowane polisacharydami do zastosowań biomedycznych” dr Marta Ziegler-Borowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Plakat (pdf, 114 KB)Nowe rozwiązania w projektowaniu formulacji kosmetycznych oraz materiałów polimerowych w aspekcie zmniejszania barierowości skóry”
dr Justyna Kozłowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Plakat (pdf, 161 KB)


“Immobilizowane enzymy – katalizatory przyszłości?” dr hab. inż. Jakub Zdarta (Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska)
Plakat (pdf, 177 KB)“Nowoczesne metody modyfikacji powierzchni implantów tytanowych” dr inż. Michał Bartmański (p. o. Kierownika Zakładu Technologii Biomateriałów, Instytut Technologii Maszyn i Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska)
Notka biograficzna (pdf, 305 KB)
Abstract (pdf, 305 KB)
Plakat (pdf, 182 KB)“Anticancer activity of Ru polypyridyl complexes – combined cytotoxic and antimetastatic properties” dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Plakat (pdf, 271 KB)“Projektowanie i teoretyczna charakterystyka barwników wykazujących wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie ładunku” wygłosi dr Anna Kaczmarek-Kędziera (Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy)
Plakat (pdf, 228 KB)“Designing materials at the nanoscale” prof. Paweł Hawrylak (Department of Physics, University of Ottawa, Canada)
Plakat (pdf, 206 KB)“Shedding light on thin-film chemical engeneering systems” dr Wojciech Ogiegło (Advenced Membranes and Porous Materials Center King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)) Kingdom of Saudi Arabia)
Plakat (pdf, 259 KB)“Sterowanie właściwościami nanomateriałów węglowych poprzez modyfikacje strukturalne i powierzchniowe” dr Anna Ilnicka (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Plakat (pdf, 188 KB)“Wieloskładnikowe architektury molekularne: modularność, hierarchiczność, roztwory stałe i kompozyty krystaliczne” dr hab. Robert Podgajny, prof. UJ (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Plakat (pdf, 254 KB)
Biogram (pdf, 568 KB)“Niskoenergetyczne zderzenia atomów z cząsteczkami dwuatomowymi” dr inż. Mariusz Pawlak (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Plakat (pdf, 176 KB)“Innovating with preparing emulsions with no molecular surfactants” prof. Michel Grisel (Université Le Havre Normandie, France)
Plakat (pdf, 226 KB)“Czy cyklitole mogą być przełomem w leczeniu chorób cywilizacyjnych” dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM (Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Plakat (pdf, 102 KB)“Biomimetyczne analogi sideroforów i ich potencjalne zastosowanie” dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Plakat (pdf, 103 KB)“Atomic force microscopy and infrared spectroscopy in nano scale (AFM-IR)” dr Miriam Unger (Bruker Nano Surfaces)
Plakat (pdf, 94 KB)“Bioinspiracje w nauce” prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)
Plakat (pdf, 94 KB)“Nowoczesna spektroskopia XPS” prof. dr hab. Marek Szklarczyk (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
Plakat (pdf, 93 KB)