Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 229, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2064
e-mail: teoadk@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-4931-8701

Terminy konsultacji:
wtorek 10.00-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy