Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej

tel.: +48-56-611-4695
e-mail: teojab@chem.umk.pl
www: https://sites.google.com/view/teojab
ORCID: 0000-0001-6455-051X

Zainteresowania:
wiązania wodorowe typu "charge-inverted"
oddziaływania międzymolekularne
oszacowania energii oddziaływania wewnątrzmolekularnego
efekty podstawnikowe
efekty steryczne


Terminy konsultacji:
elastycznie dostosowywane do potrzeb interesantów

Zobacz profil w Bazie Wiedzy