Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Artur Terzyk
profesor
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 217, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4371
e-mail: aterzyk@chem.umk.pl
www: http://pcm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-0622-1771

Terminy konsultacji:
środa 7.30 - 9.30 (blok A, pokój 217)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy