Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Knozowska
asystent
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

e-mail: katarzyna.knozowska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9750-5763

Zobacz profil w Bazie Wiedzy