Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Zespół naukowy Chemii Bionieorganicznej i Koordynacyjnej

Zespół naukowy Chemii Bionieorganicznej w Katedrze Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej powołany decyzją Dziekana Wydziału Chemii UMK 1 września 2012 roku od 23 lutego 2021 roku zespół zmienił nazwę na zespół naukowy Chemii Bionieorganicznej i Koordynacyjnej. Jednocześnie do zespołu dołączyły Pani dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK i Pani mgr Dominika Jankowska (doktorantka).

Tematyka badań naukowych koncentruje się wokół syntezy i badań strukturalnych kompleksów metali przejściowych o potencjalnym zastosowaniu jako leki antynowotworowe lub prekursory do osadzania warstw metalicznych i hybrydowych.