Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Laboratorium Badań Środowiska Pracy wykonuje badania i pomiary:

W zakresie czynników szkodliwych w środowisku pracy:

  • pomiary poziomu hałasu słyszalnego;
  • *badania zapylenia – pyłu całkowitego i frakcji respirabilnej w pyłach wraz z oznaczaniem wolnej krzemionki krystalicznej;
  • * badanie stężenia toksycznych, szkodliwych substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych w tym:
  • oznaczanie metali i ich tlenków (m.in. Fe, Mn, Al, Zn, Cr, Pb, Bi, Ba, Sb, Cd, Cu, Ni, Hg);
  • oznaczanie stężenia substancji toksycznych, szkodliwych (m.in. aceton, toluen, formaldehyd, terpentyna, fenol, ksylen, nafta, cyjanowodór, chlorowodór, dwutlenek węgla, tlenek etylenu, amoniak, epoksyetan, chlor, tlenki azotu, benzen);
  • oznaczanie rozpuszczalników organicznych wydzielających się z farb, lakierów, żywic, klejów (alkoholi, aldehydów, ketonów, octanów, węglowodorów alifatycznych i ich chloropochodnych, węglowodorów aromatycznych, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny lakowej i innych).

W zakresie czynników uciążliwych w środowisku pracy:

  • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego;
  • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i zastępczego.

* L.B.Ś.P. pobiera próbki środowiskowe, natomiast analiza zlecana jest akredytowanym jednostkom zewnętrznym (m.in. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu). Z uwagi na ograniczony budżet L.B.Ś.P., zleceniodawca zobowiązany jest partycypować w kosztach wykonania analiz w akredytowanym jednostkach zewnętrznych.

 

Certyfikacja ISO 9001-2015

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 (pdf, 1,48 MB)

Polityka jakości

Polityka Jakości (pdf, 456 KB)