Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zespół naukowy Chemii Analitycznej i Żywności


Od 1 października 2019 roku zespół naukowy „Chemii i Technologii Tłuszczów Jadalnych” w Katedrze Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej powołany decyzją Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. Edwarda Szłyka dnia 1 września 2012 roku na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zmienił nazwę na „Chemii Analitycznej i Żywności”. Jednocześnie do zespołu dołączyły Pani dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK oraz Pani dr Marzanna Kurzawa, prof. UMK.

Zespół naukowy koncentruje się na analizie jakościowej i ilościowej surowców i produktów spożywczych. Wśród podstawowych zadań badawczych zespołu należy wymienić: (1) opracowanie metod przygotowania prób żywnościowych do analizy, (2) propozycję i walidację nowych metod oznaczania wybranych składników o charakterze pro- i antyzdrowotnym występujących w żywności i suplementach diety, (3) analizę statystyczną uzyskanych wyników i chemometryczną głównie do optymalizacji procesów produkcyjnych.

Proponowane procedury analityczne umożliwiają modyfikację technologii produkcji żywności o zwiększonej zawartości związków bioaktywnych, pozbawionej szkodliwych substancji, a przez to podnoszą ich właściwości prozdrowotne. W celu sprawnego sterowania procesami technologicznymi i uzyskania najwyższej jakości produktów finalnych monitorowane są zmiany jakościowe i ilościowe związków o właściwościach prozdrowotnych oraz antyodżywczych podczas obróbki kulinarnej i magazynowania. Nasz zespół “w pigułce” ZNChAiZ (pdf, 2,77 MB), english version AFChRT-NCU (pdf, 1,75 MB).