Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zespół Technologii Wodorowych i Magazynowania Energii

Zespół Technologii Wodorowych i Magazynowania Energii pod obecną nazwą funkcjonuje od początku 2022 roku, po przekształceniu wcześniejszego Zespołu Syntezy Badania i Modelowania Nowych Materiałów powołanego w roku 2007 z inicjatywy prof. dr hab. Jerzego P. Łukaszewicza. Poprzednio, część pracowników Zespołu pracowała pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Rozwadowskiego, który tworzył podstawy zespołu w latach 80-tych XX wieku.

W ostatnich latach badania naukowe zespołu koncentrują się głównie wokół syntezy i badania elektrodowych materiałów na bazie węgla do stosowania w elektrochemicznych magazynach i generatorach energii. Obecnie zainicjowano badania nad generowaniem zielonego wodoru jako przyszłościowego nośnika energii. Część członków zespołu specjalizuje się w zakresie chemii teoretycznej i obliczeniowej.

Zespół realizował i realizuje szereg grantów krajowych: NCN (Preludium, Opus, Sonata), NCBiR (Lider, Tango, Grant Norweski), MNiSW (Inkubator Innowacyjności, Inkubator Innowacyjności Plus) oraz międzynarodowych (współpraca bilateralna Polska-ZIBJ Dubna, Maria Curie Fellowship). Pracownicy Zespołu przebywali na stażach naukowych w Niemczech, USA, Japonii, Korei Południowej, Portugalii, Hiszpanii oraz współpracują z zespołami naukowymi z USA, Japonii, Korei Południowej, Rosji, Czech i Kuwejtu.