Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej zostanie zorganizowane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (18 – 20.06.2020r., Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”).

Cykliczne spotkania zostały zainicjowane przez Wydziały Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Ceramiki i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Forum nawiązuje do wcześniejszych Kolokwiów z zakresu Chemii Nieorganicznej organizowanych wspólnie przez Profesor Bogusławę Jeżowską-Trzebiatowską i Profesora Adama Bielańskiego. Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych badaniami w zakresie współczesnej chemii nieorganicznej, a do wspólnych obrad i dyskusji na Forum zapraszani są zarówno doświadczeni naukowcy o ugruntowanym autorytecie, jak i osoby na początku kariery naukowej. W trakcie konferencji istniej możliwość wygłoszenia 20 minutowych wykładów, 15 minutowych komunikatów, 5 minutowych flash prezentacji lub zaprezentowania posteru.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy (rejestracja do
15.05.2020), dostępne są na stronie internetowej IV Ogólnopolskiego
Forum Chemii Nieorganicznej https:/fchn2020.umk.pl