Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Analiz Instrumentalnych

Pracownia Analiz Instrumentalnych (PAI) jest centralnym laboratorium Wydziału Chemii, gdzie zlokalizowana jest duża infrastruktura badawcza, służąca realizacji badań statutowych pracowników Wydziału.

Dodatkowym zadaniem pracowników PAI jest zbieranie zapytań, powoływanie zespołów i realizacja zleceń dla nauki i gospodarki. Oferujemy wykonywanie analiz chemicznych w laboratoriach Wydziału Chemii. Nasze wyposażenie to nowoczesne urządzenia analityczno-pomiarowe, produkowane według standardów ISO 9001 przez uznane i renomowane firmy. W trakcie eksploatacji urządzeń korzystamy z fachowego doradztwa technicznego i aplikacyjnego, nasza aparatura jest pod stałym nadzorem autoryzowanych serwisów.

Realizacją zleceń zajmują się zespoły, powoływane do konkretnego zadania, przez co nasze usługi są fachowe i konkurencyjne cenowo. Zespoły realizujące zlecenia składają się z pracowników Wydziału Chemii.

Pracownia posiada certyfikat systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2015-10.

certyfikatISO2019 (1,48 MB)

Wykonujemy kompletne usługi badawcze z zakresu:

 • wyboru metod badawczych,
 • opracowywania metod badawczych dobranych do konkretnego problemu (np. badania do REACH),
 • wykonywania badań,
 • opracowywania wyników i ich przedstawienia w prosty, zrozumiały sposób,
 • wykonywania ekspertyz.

Nasze badania obejmują między innymi:

 • analizę składu chemicznego próbek stałych i ciekłych (m. in. geologicznych, środowiskowych, przemysłowych, żywności, preparatów farmaceutycznych),
 • analizę porównawczą materiałów,
 • identyfikacje pierwiastków i związków chemicznych,
 • oznaczenia pierwiastków śladowych i mikrośladów na poziomie 0,01 ng/l,
 • określenie zmian zachodzących w próbkach w funkcji temperatury,
 • badania strukturalne związków chemicznych,
 • mikroskopowe obrazowanie materiałów połączone z analizą pierwiastków.