Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej


Staże naukowe pod kierunkiem dr Roberta Szczęsnego

Dr Tomasz Rerek (Zakład Fizykochemii Powierzchni, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich) oraz Pengcheng Jing (School of Chemistry, University of Glasgow, UK) w terminach 27.02-19.03.2023 i 25.02- 17.03.2023 odbywali staże naukowe pod kierunkiem dr Roberta Szczęsnego.Dr Tomasz Rerek oraz Pengcheng Jing w trakcie odbywania stażu naukowego


Laureatka I edycji konkursu „Perły Nauki”

Mgr inż. Alicja Tymczewska laureatką pierwszej edycji ministerialnego konkursu „Perły Nauki”Miło nam poinformować, że doktorantka naszej Katedry, Pani mgr inż. Alicja Tymczewska, została laureatką pierwszej edycji ministerialnego konkursu „Perły Nauki”, którego celem jest wsparcie projektów badawczych lub artystycznych wybitnie uzdolnionych absolwentów i studentów. Pani mgr inż. Alicja Tymczewska otrzymała grant w wysokości 239 tys. 140 zł na badania naukowe pn. „Aktywne opakowania do żywności – innowacyjne sposoby zagospodarowania odpadów”. Celem projektu jest otrzymanie i charakteryzacja właściwości funkcjonalno-użytkowych folii na bazie białek wyizolowanych z produktów ubocznych i odpadów przemysłu tłuszczowego z dodatkiem nowych, aktywnych dodatków emulsyjnych. Projekt podzielony jest na trzy części, rozpoczyna się od przygotowywania komponentów folii, poprzez otrzymanie nowych, aktywnych materiałów opakowaniowych, aż do badania jakości produktów spożywczych zapakowanych w finalne materiały aktywne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Prof. dr hab. Robert Podgajny z wizytą na Wydziale Chemii 

W dniach 13-24.02.2023 roku na Wydziale Chemii na zaproszenie dr Tadeusza Muzioła z Katedry Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej oraz Zespołu naukowego Chemia Bionieorganiczna i Koordynacyjna gościł prof. dr hab. Robert Podgajny (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).
16 lutego 2023 roku prof. dr hab. Robert Podgajny wygłosił referat pt. ,,W kierunku rozpoznania i wiązania anionów z wykorzystaniem oddziaływań anion-π”.
W trakcie pobytu prof. dr hab. Robert Podgajny zwiedził także Muzeum Wydziału Chemii oraz bibliotekę wydziałową.

Prof. dr hab. Robert Podgajny w trakcie wygłozania referatu pt. ,,W kierunku rozpoznania i wiązania anionów z wykorzystaniem oddziaływań anion-π".Prof. dr hab. Robert Podgajny w trakcie wygłozania referatu pt. ,,W kierunku rozpoznania i wiązania anionów z wykorzystaniem oddziaływań anion-π". Prof. dr hab. Robert Podgajny z wizytą w Bibliotece Wydziału Chemii. Prof. dr hab. Robert Podgajny z wizytą w Bibliotece Wydziału Chemii. Dr hab. M. Barwiołek, prof. UMK, dr T. Muzioł oraz prof. dr hab. Robert Podgajny z wizytą w Bibliotece Wydziału Chemii.


Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dnia 20 lutego 2023 r. podczas uroczystych obchodów Święta Uniwersytetu w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika patrona naszej Uczelni, Pani doktor Sylwia Kowalska po złożeniu ślubowania otrzymała dyplom doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Dr Sylwia Kowalska i Dr hab. Aneta Jastrzębska podczas rozdania dyplomu doktora nauk chemicznych w zakresie chemii

Promotorem dysertacji była dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK a recenzentami: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek z Uniwersytetu Opolskiego oraz dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.


Nowy doktor 

18 stycznia 2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Piasty pt. ,,Opracowanie nowych i modyfikacja stosowanych procedur oznaczania amin biogennych w żywności.

Promotorem dysertacji był prof. dr hab. Edward Szłyk, a promotorem pomocniczym dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK.


Konkurs na wybór Grup Naukowych programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

,,Group of Crystal Engineering and Advanced Solid-State Characterisation”, której liderem jest dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK, a członkiem dr Robert Szczęsny została laureatem konkursu na wybór Grup Naukowych programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).
Celem konkursu było wyłonienie zespołów naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność.


Wizyta w European Space Research and Technology Centre

W dniach 28.11-01.12.2022 dr Robert Szczęsny oraz dr Grzegorz Trykowski przebywali w ESTEC (European Space Research and Technology Centre) w Noordwijk (Holandia). Wizyta odbyła się w ramach realizacji projektu dotyczącego oznaczania zanieczyszczeń molekularnych zleconego przez Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

Dr Robert Szczęsny z wizytą w European Space Research and Technology Centre


Nominacja profesorska

W dniu 24 listopada 2022 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację profesorską Pani prof. dr hab. Aleksandrze Barbarze Szydłowskiej–Czerniak.Nominacja profesorska Pani prof. dr hab. Aleksandry Szydłowskiej-Czerniak

Informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-profesorskie-w-palacu-prezydenckim,61528


Nowy doktor 

23 listopada 2022 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Madajskiej pt. ,,Związki koordynacyjne dla tworzenia nanostruktur metodą depozycji z fazy gazowej indukowanej zaogniskowaną wiązką elektronów”.

Promotorem dysertacji była dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK.


Nowy doktor w Katedrze

W dniu 16 listopada 2022 roku Pani mgr Sylwia Kowalska uzyskała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne na podstawie obrony rozprawy doktorskiej „Nowe procedury izotachoforetycznego oznaczania tryptofanu, kwasu glutaminowego i witamin B1, B6, B9 w żywności”.

Promotorem dysertacji była dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK a recenzentami: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek z Uniwersytetu Opolskiego oraz dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Kowalskiej


Seventh International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials

W dniach 19-22.10.2022 dr Robert Szczęsny uczestniczył w the Seventh International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, która odbywała się w Genui (Włochy). W ramach tego wydarzenia zastały zaprezentowane następujące wyniki badań:

 • Fabrication and characterization of hybrid graphene-based (GNP) materials: Cu3N-GNP, Cu3N:Ag-GNP and Alq3-GNP, Robert Szczęsny, Aleksandra Ścigała, Piotr Gauden, Piotr Kamedulski,
 • Intermetallic compounds as precursors for Semiconducting Metal Oxide Nanostructures, Lukasz Skowronski, Robert Szczesny,
 • The Au-Cu bilayer systems as precursors for Au-Cu alloy and metal oxide nanostructures, Tomasz Rerek, Robert Szczesny, Marek Trzcinski, Aleksandra Olszewska, Mieczysław Naparty, Lukasz Skowronski.

Dr Robert Szczęsny uczestniczył w the Seventh International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials,


HORIZON dla dr hab. Magdaleny Barwiołek, prof. UMK

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK wraz z grupą badaczy otrzymała finansowanie z programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) na projekt: Novel optical nanocomposite sensors for analysis of micro and macro elements in corn plants SENS4CORN w wysokości 1 048 800 euro.

W skład grupy badawczej SENS4CORN wchodzą partnerzy z ośrodków naukowych oraz przemysłu z Łotwy (dr Roman Vitter, Head of Laboratory of optical biosensors and functional nanomaterials, Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, University of Latvia), Litwy, Słowacji, Francji, Ukrainy, Włoch i Polski.

SENS4CORN ma na celu wzmocnienie międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy w zakresie optycznych nanomateriałów kompozytowych wykorzystywanych jako czujniki optyczne. Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskich optycznych czujników nanokompozytowych do analizy mikro i makroelementów w kukurydzy.

Z wydziału Chemii UMK w Toruniu w projekcie uczestniczą także słuchaczki studium doktoranckiego: mgr Dominika Jankowska (AST) oraz mgr Debleena Mandal (Academia Copernicana).


Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowej oraz działalności dydaktycznej w 2021 roku

24 czerwca 2022 roku JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył pracownikom Zespołu naukowego Chemii Analitycznej i Żywności i współpracownikom zespołowe wyróżnienie za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowej w 2021 roku. Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowej w 2021 roku otrzymali również pracownicy Katedry: dr Robert Szczęsny, dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK, prof. dr hab. Edward Szłyk oraz mgr Aleksandra Ścigała. Za osiągnięcia w działalności dydaktycznej w 2021 roku Rektor UMK uhonorował prof. dr hab. Iwonę Łakomską, z kolei  za osiągnięcia w działalności organizacyjnej wyróżnienie otrzymali: prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak oraz dr Robert Szczęsny.


Wyróżnienie JM Rektora UMK dla pracowników inżynieryjno-technicznych

8 czerwca 2022 roku podczas uroczystości w Auli UMK JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał nagrody i wyróżnienia pracownikom inżynieryjno-technicznym.  Z naszej Katedry wyróżnienie otrzymała mgr Sylwia Kowalska i mgr Agata Szumera.


Wyniki konkursu IDUB grant4students

Z naszej Katedry laureatkami zostały:
Dominika Jankowska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
Debleena Mandal (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
Aleksandra Butrymowicz (wniosek zespołowy o projekt).


Laureatka konkursu IDUB

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK otrzymała grant  w ramach konkursu “Inicjatywa Doskonałości – Debiuty – III edycja” na prowadzenie badań naukowych: “New fluorescent zinc and copper complexes as precursors of thin fluorescent materials obtained by wet methods”


Staż naukowy w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy University of Latvia in Riga

Doktorantki mgr Dominika Jankowska oraz mgr Debleena Mandal odbyły 3 tygodniowy staż naukowy w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy University of Latvia in Riga w zespole naukowym dr Romana Vitera Kierownika Laboratory of optical biosensors and functional nanomaterials, Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, University of Latvia. Doktorantki odbyły staż w IV edycji programu PROM dotyczącego Międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK, którego są laureatkami.mgr Dominika Jankowska oraz mgr Debleena Mandal na 3 tygodniowym stażu naukowym


Projekt GLOWS (GLObal solar Wind Structure)

Dr Robert Szczęsny i dr Grzegorz Trykowski w ramach rozpoczętej współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN zostali włączeni jako konsultanci do projektu GLOWS (GLObal solar Wind Structure), który jest częścią misji NASA IMAP. Głównym celem projektu GLOWS jest badanie heliosfery i ośrodka międzygwiazdowego, w oparciu o budowany w CBK PAN fotometr Lyman-alfa. Realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest przy współpracy pomiędzy instytucjami polskimi i zagranicznymi, w tym z Wydziałem Chemii UMK. Strona projektu: https://glows.cbk.waw.pl/

Projekt GLOWS (GLObal solar Wind Structure),


Stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych za publikacje 200-punktowe  jest:

 • Dr Robert Szczęsny, Ultra-rapid synthesis of the MgCu2 and Mg2Cu Laves phases and their facile conversion to nanostructured copper with controllable porosity; an energy-efficient, reversible process, Green Chemistry;

oraz publikacje 140-punktowe:

 • Dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK, New volatile perfluorinated amidine-carboxylate copper(II) complexes as promising precursors in CVD and FEBID methods, Materials (Basel);
 • Dr Robert Szczęsny, The influence of annealing on the optical properties and microstructure recrystallization of the TiO2 layers produced by means of the e-BEAM technique, Materials (Basel);

Dr Robert Szczęsny promotorem pomocniczym doktoranta Szkoły Doktorskiej PBS

Dr Robert Szczęsny oraz mgr inż. Mateusz Chorobiński, mgr Aleksandra Ścigała, mgr Małgorzata Sypniewska i mgr inż. Przemysław Sędzicki

W dniu 1 grudnia 2021 dr Robert Szczęsny został powołany po raz kolejny na promotora pomocniczego. Nowy doktorant, mgr inż. Mateusz Chorobiński, słuchacz Szkoły Doktorskiej PBS będzie, obok dotychczasowych podopiecznych mgr Aleksandry Ścigały, mgr Małgorzaty Sypniewskiej i mgr inż. Przemysława Sędzickiego, zajmował się otrzymywaniem i badaniem właściwości, w szczególności optycznych, cienkich warstw półprzewodnikowych, organicznych i kompozytowych.


Europejska Agencja Kosmiczna

Dr Grzegorz Trykowski i dr Robert Szczęsny realizują projekt Europejskiej Agencji KosmicznejW grudniu 2021 UMK podpisało umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu dotyczącego opracowania nowych wzorów kalibracyjnych do pomiarów organicznych zanieczyszczeń molekularnych (MOC). Wzorce te mają być stosowane w laboratoriach europejskich dostawców sprzętu kosmicznego. Badaniami kierują dr Robert Szczęsny i dr Grzegorz Trykowski.


Laureatka konkursu NCN

Pani mgr Aleksandra Ścigała doktorantka Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej, w ramach konkursu Preludium 20, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki,uzyskał grant w wysokości 209962 zł na prowadzenie badań naukowych pt: “Projektowanie nowych nanomateriałów na bazie azotku miedzi do efektywnej reakcji redukcji dwutlenku węgla”.


Wizyta naukowa doktorantek z School of Chemistry, University of Glasgow (UK)

Studentki Lin Sun i Jessie Khungwa z School of Chemistry, University of Glasgow z wizytą w KCHAiSS.W dniach 17 października – 6 listopada w naszej katedrze gościły dwie doktorantki z School of Chemistry, University of Glasgow (UK). Studentki Lin Sun i Jessie Khungwa odbywały wizytę naukową w ramach projektu PROM. Opiekunem stażu był dr Robert Szczęsny.


Stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych za publikacje 140-punktowe  są:

 • prof. dr hab. Iwona Łakomska, Synthesis and structure of novel copper(II) complexes with N,O- or N,N-donors as radical scavengers and a functional model of the active sites in metalloenzymes, International Journal of Molecular Sciences;
 • dr Robert Szczęsny, Microstructure and optical properties of nanostructural thin films fabricated through oxidation of Au-Sn intermetallic compounds, Materials (Basel).

Konferencja Combined FIT4NANO&EU-F-N workshop, Vienna – Austria

Dr hab. Iwona Szymańska, prof .UMK, mgr Katarzyna Madajska oraz mgr Aleksandra Butrymowicz z Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej wzieły udział w konferencji naukowej EuFN and Fit4Nano Joint Workshop/Meeting, podczas której zaprezentowały rezultaty badań w formie wystąpień ustnych oraz posteru.

W dniach 27−30 września 2021 w Wiedniu odbyła się konferencja naukowa EuFN and Fit4Nano Joint Workshop/Meeting, będąca pierwszym spotkaniem w formie kontaktowej w ramach akcji COST CA19140 FIT4NANO. Celem akcji Focused Ion Technology for Nanomaterials jest współpraca środowisk akademickich oraz przemysłowych dla poszerzenia wiedzy na temat wytwarzania
nanomateriałów otrzymywanych przy wykorzystaniu zogniskowanej wiązki jonów FIB, a także wykorzystania tej wiązki do charakterystyki materiałów.

W konferencji wzięły udział dr hab. Iwona Szymańska, prof.UMK, mgr Katarzyna Madajska oraz mgr Aleksandra Butrymowicz z Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej. Rezultaty badań zostały  zaprezentowane w formie dwóch wystąpień ustnych: „Potential FEBID/FIBID precursors of groups 10 and 11 with O- and N- donor ligands” − dr hab. Iwona Szymańska, prof.UMK oraz „Carboxylate, amidinate and imidyloamidinate ligand in copper complexes and their influence on volatility and electron sensitivity” − mgr Katarzyna Madajska oraz jednego posteru „New volatile palladium(II) and nickel(II) perfluorinated amidine derivatives as potential precursor in FEBID/FIBID methods” − mgr Aleksandra Butrymowicz.


Kolejne stypendia za publikacje

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje. Stypendia zostały przyznane za okres do 1 lipca 2021 roku.

Wśród nagrodzonych za publikacje 140-punktowe  są:

 • Dr Bliss Furtado, prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniakdr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK, Development and characterization of active gelatin films loaded with rapeseed meal extracts, Materials (Basel).
 • Dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł, dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK, prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-CzerniakSteryl sinapate as a new antioxidant to improve rapeseed oil quality during accelerated shelf life, Materials (Basel).

Stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

Wśród nagrodzonych za publikacje 200-punktowe  są:

 • Prof. dr hab. Edward Szłyk (30%), dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK (30%) i dr Robert Szczęsny (40%), From binary to multinary copper based nitrides : unlocking the potential of new applications, Coordination Chemistry Reviews.
 • Dr Robert Szczęsny (100%), Multiple roles of unconventional heteroatom dopants in chalcogenide thermoelectrics: the influence of Nb on transport and defects in Bi2Te3, ACS Applied Materials & Interfaces.

oraz publikacje 140-punktowe:

 • Dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK  (100%), Counterion effect and isostructurality in a series of Ag(I) complexes containing a flexible, imidazole based dipodal ligand, Materials, 14, (2021) 1804.
 • M. Fandzloch, T. Jędrzejewski (33.3%), dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK (33.3%), G. M. Esteban-Parra, J. Wiśniewska (33.3%), A. Paneth, P. Paneth, J. Sitkowski, New organometallic ruthenium(II) complexes with purine analogs – a wide         perspective on their biological application, Dalton Trans., 50, (2021), 5557-5573.
 • Prof. dr hab. Edward Szłyk (15%), dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK (15%) i dr Robert Szczęsny (70%), Copper nitride nanowire arrays: comparison of synthetic approaches, Materials (Basel).

Studentka z UFR Science et Technique, Mont Saint Aignan, France 

W dniach od 1 do 31 lipca 2021 roku w ramach TSSP NatSci – Toruń Students Summer Program in Natural Sciences gościmy w Zespole Naukowym Chemii Analitycznej i Żywności Panią Sarah Abdou z UFR Science et Technique, Mont Saint Aignan – z Francji, która pod opieką naukową dr Marzanny Kurzawa, prof. UMK będzie realizowała projekt „Berberine content in the plant materials”.


Wydziałowa Promocja Doktorska

Dnia 19 czerwca 2021 r. podczas uroczystości wydziałowej promocji doktorskiej, Pani doktor inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł otrzymała dyplom doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.


Grant dla doktorantki 

Doktorantka Zespołu Naukowego Chemii Bionieorganicznej i Koordynacyjnej – Pani mgr Dominika Jankowska otrzymała grant w ramach II edycji konkursu “Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUStudents”.


Staż naukowy w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy University of Latvia in Rigana

Pani dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK  odbywa dwumiesięczny staż naukowy w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy University of Latvia in Rigana. Stypendium naukowe ufundowane jest przez the State Education Development.


Laureat konkursu NCN

W konkursie NCN (OPUS 20) prof. dr hab. Edward Szłyk uzyskał grant w wysokości 1003354 zł na prowadzenie badań naukowych pt: ,,Nowe procedury oznaczania amin biogennych i ich prekursorów w mięsie surowym i zabezpieczonym jadalnym filmem na bazie hydrokolidów“.


Kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Wśród nagrodzonych za publikacje 140-punktowe  są:

 • prof. dr hab. Iwona Łakomska, dr Mateusz Jakubowski, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, Platinum(II) complexes with bulky disubstitute triazolopyrimidines as promising materials for anticancer agents, Materials (Basel).

Stypendia za najwyżej punktowane publikacje

W dniu 1 marca 2021 roku JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Za publikacje 140-punktowe wyróżnienie otrzymali:

 • prof. dr hab. Iwona Łakomska, Structural insights into new Bi(III) coordination polymers with pyridine-2,3-dicarboxylic acid: photoluminescence properties and anti-helicobacter pylori activity, International Journal of Molecular Sciences.
 • dr inż. Rabiej-Kozioł Dobrochna, dr. hab. Krzemiński Marek, prof. UMK, prof. dr hab. Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Synthesis of steryl hydroxycinnamates to enhance antioxidant activity of rapeseed oil and emulsions, Materials (Basel).

Obrona pracy doktorskiej

Dnia 4 listopada 2020 roku Pani mgr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia na podstawie obrony rozprawy doktorskiej „Fenolipidy jako nowe potencjalne składniki olejów roślinnych”.


Obrona pracy doktorskiej

W dniu 8 lipca 2020 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszego kolegi mgr. Mateusza Jakubowskiego pt.: ,,Projektowanie charakterystyka spektroskopowa i cytotoksyczność nowych, mieszanych kompleksów platyny(II) z ligandami N-, O- i S-donorowymi”. Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną rozprawę, a ponadto zgłosiła wniosek o jej wyróżnienie.


Wyróżnienie zespołowe JM Rektora UMK

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn 24 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK przyznał nagrody pracownikom naukowym. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej wyróżnienie otrzymał zespół w składzie: dr Tadeusz Muzioł, dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK, prof. dr hab. Iwona Łakomska, dr hab. Robert Podgainy, dr Dariusz Kędziera, dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK, dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK, dr Natalia Tereba, mgr Mateusz Jakubowski, mgr Maciej Janek.


Powołanie na stanowisko Dziekana

Prof. dr hab. Iwona Łakomska

W dniu 1 czerwca 2020 członkini naszej katedry prof. dr hab. Iwona Łakomska odebrała nominację na funkcję Dziekana Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024. Gratulujemy!!!

 

 


IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej zostanie zorganizowane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (18 – 20.06.2020r., Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”).

Cykliczne spotkania zostały zainicjowane przez Wydziały Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Ceramiki i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Forum nawiązuje do wcześniejszych Kolokwiów z zakresu Chemii Nieorganicznej organizowanych wspólnie przez Profesor Bogusławę Jeżowską-Trzebiatowską i Profesora Adama Bielańskiego. Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych badaniami w zakresie współczesnej chemii nieorganicznej, a do wspólnych obrad i dyskusji na Forum zapraszani są zarówno doświadczeni naukowcy o ugruntowanym autorytecie, jak i osoby na początku kariery naukowej. W trakcie konferencji istniej możliwość wygłoszenia 20 minutowych wykładów, 15 minutowych komunikatów, 5 minutowych flash prezentacji lub zaprezentowania posteru.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy (rejestracja do 15.05.2020), dostępne są na stronie internetowej IV Ogólnopolskiego Forum Chemii Nieorganicznej https://fchn2020.umk.pl/.


94th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2019

W dniach 25-27.11.2019 w Krakowie odbyła się 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2019, podczas której prof. dr hab. Edward Szłyk wygłosił wykład na zaproszenie pt. “From chemistry of precursors to chemistry of materials”, a dr hab. prof. UMK Iwona Szymańska komunikat sekcyjny pt. “Silver carboxylates for focused electron beam induced deposition (FEBID)”. Dr hab. Magdalena Barwiołek wygłosiła komunikat sekcyjny pt. “New copper(II) complexes with Schiff base ligands – the structural, luminescence and magnetic properties”.


62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 201962. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2019

W dniach 2-6 września 2019 r. w Warszawie odbył się 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, podczas którego prof. dr hab. Edward Szłyk wygłosił wykład sekcyjny pt. „Otrzymywanie cienkich warstw i nanokompozytów na bazie azotku miedzi”, a dr Magdalena Barwiołek komunikat sekcyjny pt. „Nowe kompleksy srebra(I) oraz miedzi(II) i ich zastosowanie do otrzymywania cienkich materiałów za pomocą metod mokrych”. Prof. dr hab. Iwona Łakomska wygłosiła komunikat sekcyjny pt. „Charakterystyka nowego innowacyjnego proleku onkologicznego” oraz zaprezentowała poster pt: „Charakterystyka spektroskopowa i cytotoksyczność in vitro nowego kompleksu platyny(II) z (1S,4R,5R)-4-(4-fenylo-1H-1,2,3-triazol-1-ylo)-2-((S)-1-fenyloetylo)-2-azabicyklo-[3.2.1]oktanem”.


Wyjazd badawczy na University of Glasgow

W ramach realizacji grantu „Miniatura 2” dr Robert Szczęsny przebywał w dniach 03-30.08.2019 w School of Chemistry, University of Glasgow w grupie badawczej Inorganic Solid State and Materials Chemistry, której kierownikiem jest prof. Duncan H. Gregory.


Wystąpienia konferencyjne

♦XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 16-18 czerwca 2019r.; A. Filipiak-Szok, M. Kukowska, M. Kurzawa, E. Szłyk, Fitozwiązki w wybranych ekstraktach roślinnych (poster)

♦XII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”: M. Kurzawa, A. Filipiak-Szok, K. Nawrocka, E. Szłyk, Analiza wybranych fitozwiązków w surowcach naturalnych (komunikat ustny);  A. Jastrzębska, S. Kowalska, M. Kurzawa, E. Szłyk, Porównanie procedur oznaczania sumy aminokwasów w żywności z wykorzystaniem spektrofotometrii oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (poster); U. Kiełkowska, M. Cichosz, M. Kurzawa, Analiza mikro- i makroelementów w wybranych suplementach diety (poster).


Spotkanie okoliczniościowe

W dniu 26.06.2019 odbyło się spotkanie z okazji imienin profesora A. Grodzickiego, w którym udział wzięli członkowie dwóch zaprzyjaźnionych katedr: KChAiSS oraz KChNiK. Życzymy Panu Profesorowi wiele zdrowia. Dziękujemy za organizację spotkania i za obecność.

Spotkanie z okazji imienin profesora A. Grodzickiego

Spotkanie z okazji imienin profesora A. Grodzickiego


Wyróżniona publikacja

Publikacja, której współautorem jest członek naszej katedry dr Robert Szczęsny została przez edytorów i recenzentów czasopisma Sustainable Energy and Fuels wyróżniona statusem HOT spośród wszystkich publikacji z roku 2019.
(https://pubs.rsc.org/en/journals/articlecollectionlanding?sercode=se&themeid=41980c3a-3114-44af-81c0-0e94f1353c1f )

Wyróżniona publikacja


19. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownicy (dr hab. Iwona Szymańska, dr Magdalena Barwiołek) oraz magistranci z naszej katedry wraz z studentami-wolontariuszami przygotowali i przeprowadzili warsztaty w ramach 19. edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Impreza festiwalowa nosiła tytuł: „”Czy jest między nami chemia – Zabawa z chemią”. Link do  fotorelacji z wydarzenia: https://photos.app.goo.gl/rmGfdcoyXmKWgdKU9


Wizyta w siedzibie ESTEC

W dniach 4-6.12.2018 prof. dr hab. Edward Szłyk, dr Robert Szczęsny oraz dr Grzegorz Trykowski przebywali w laboratoriach testowych ESTEC (European Space Research and Technology Centre) w Noordwijk (Holandia). Wizyta odbyła się w ramach projektu dotyczącego międzylaboratoryjnych badań porównawczych próżniowego odgazowywania materiałów do zastosowań kosmicznych zleconych przez Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

Prof. dr hab. Edward Szłyk, dr Robert Szczęsny oraz dr Grzegorz Trykowski w laboratoriach testowych ESTEC


Konferencja COST – HERALD

W dniach 25-28 września 2018 w Bradze (Portugalia) odbyła się konferencja COST Action MP1402 – HERALD, na której prof. dr hab. Edward Szłyk zaprezentował poster pt. „Fluorescence properties of new thin organic-inorganic layers of Ag(I) and Cu(II) complexes”.


Nagroda zespołowa JM Rektora UMK

19 września 2018 r. w Collegium Maximum odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych przez
JM Rektora UMK. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej nagrodę zespołową III stopnia otrzymał zespół w składzie: dr Magdalena Barwiołek, prof. dr hab. Iwona Łakomska, dr Anna Kozakiewicz, dr Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, prof. dr hab. Edward Szłyk, mgr inż. Jerzy Sitkowski, prof. Andrzej Jarzęcki, mgr Magdalena Babinska.


Konferencja naukowa w Krakowie

W dniach 17-21.09.2018 w Krakowie odbył się 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, na którym dr Magdalena Barwiołek wygłosiła komunikat ustny pt. „Nowe kompleksy srebra i miedzi, synteza, charakterystyka spektroskopowa i strukturalna oraz zastosowanie do otrzymywania cienkich materiałów”; prof. dr hab. Edward Szłyk wygłosił wykład pt.” Nowe kompleksy srebra(I) i miedzi(II), charakterystyka i zastosowanie do otrzymywania cienkich warstw fluorescencyjnych”.


Nominacja profesorska

30 lipca 2018 r.  prof. dr hab. Iwona Łakomska uzyskała tytuł profesora nauk chemicznych.


XLVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii

Pani Dominika Jankowska przygotowująca pracę licencjacką w KChAiSS pod kierunkiem dr M. Barwiołek uczestniczyła w XLVIII Ogólnopolskiej Szkole Chemii w dniach 28.04-02.05.2018 w Karczowiskach, gdzie przedstawiła poster pt „Synteza, badania spektroskopowe i strukturalne nowych kompleksów srebra z optycznie czynnymi zasadami Schiffa.”


18. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

“Czas i przestrzeń” był tematem przewodnim 18. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który trwał od 20 do 24 kwietnia 2018 roku. Pracownicy naszej Katedry dr hab. Iwona Szymańska, dr Magdalena Barwiołek oraz mgr Piotr Madajski przygotowali jedną z imprez festiwalowych:  “Zaginanie czasoprzestrzeni – zabawa z chemią”. Uczestnikom dziękujemy i zapraszamy za rok!

Galerie zdjęć poszczególnych imprez festiwalowych:
Zaginanie czasoprzestrzeni – Zabawa z chemią! Festiwal 2018 sobota
https://www.chem.umk.pl/zaginanie-czasoprzestrzeni-zabawa-z-chemia-festiwal-2018-sobota/
Zaginanie czasoprzestrzeni – Zabawa z chemią! Festiwal 2018 wtorek
https://www.chem.umk.pl/zaginanie-czasoprzestrzeni-zabawa-z-chemia-festiwal-2018-wtorek/


Staż STSM w ramach projektu HERALD

W dniach 21-27 stycznia 2018 dr Robert Szczęsny przebywal w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy of the University of Latvia (Ryga, Łotwa) w ramach stażu Short Term Scientific Missions (STSM), COST Action MP1402 (HERALD).


Staż STSM w ramach projektu CELINA

W dniach 1-31 marca 2017 mgr Katarzyna Madajska realizowała projekt “Silver(I) carboxylate compounds for focused electron beam induced deposition (FEBID)”  w laboratorium EMPA, The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Szwajcaria, Thun).


III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

W dniach 7-9.12.2016 w Krakowie miało miejsce III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, na którym prof. dr hab. Edward Szłyk wygłosił wykład pt. ,,Nowe związki srebra(I) z zasadami Schiffa i ich zastosowanie do otrzymywania warstw hybrydowych z roztworu”. Ponadto dr Magdalena Barwiołek zdobyła nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszy plakat. Współautorami plakatu byli: Magdalena Babińska, Anna Kozakiewicz, Tadeusz Muzioł, Anna Kaczmarek- Kędziera, Andrzej Wojtczak oraz Edward Szłyk.


Obrona rozprawy doktorskiej

Z przyjemnością informujemy, że po publicznej obronie rozprawy doktorskiej pani Agnieszka Tułodziecka uzyskała stopień doktora. Promotorem rozprawy była dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK. Gratulujemy!


Wizyta w ESTEC

W ramach nawiązanej przez Wydział Chemii UMK współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w dniach 8-10.11.2016 dr Robert Szczęsny przebywał w laboratoriach testowych ESTEC (European Space Research and Technology Centre) w Noordwijk, Holandia.


70-lecie PTChem w Toruniu

28 października odbyły się uroczystości z okazji 70-lecia utworzenia Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Toruniu. W ramach obchodów została odsłonięta tablica pamiątkowa oraz odbyło się jubileuszowe seminarium. Współorganizatorami oraz uczestnikami tego wydarzenia byli pracownicy oraz doktoranci naszej katery. (http://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20161027131954)


E-MRS Fall Meeting 2016

Dr Robert Szczęsny uczestniczył w konferencji The European Materials Research Society (E-MRS) 2016 Fall Meeting, która odbyła się w dniach 19-22 września 2016 w Warszawie.


59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Prof. dr hab. Edward Szłyk wygłosił wykład pod tutułem: “Nowe związki srebra(I) i ich zastosowanie do otrzymywania warstw nieorganicznych” podczas 59 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu (19-23 września 2016).


Wyróżnienie dla plakatu

Anna Piasta wraz z A. Jastrzębską, S. Kowalską i E. Szłykiem wygrała w konkursie na najlepszy plakat w sekcji Metody Analityczne Żywności podczas XXV Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego “Jakość zdrowotna żywności i żywienia” Warszawa-Józefów, 12-13 września 2016.


Konferencja EuChemMS

W dniach 11-15 września 2016 dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK  oraz dr Magdalena Barwiolek  uczestniczyły w 6th EuCheMS w Sewilli, prezentując wyniki swoich badań w formie wystąpienia ustnego  “Structure-cytotoxicity relationship for different types of mononuclear platinum(II) complexes containing purine-mimetic ligands” (I.Ł.) oraz plakatu “Application of wet methods to obtain the thin layers of the new Ag(I) and Cu(II) with Schiff bases complexes” (M.B.).


Konferencja EuroBIC 13

W dniach 28.08-01.09.2016 dr Marzena Fandzloch uczestniczyła w 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC 13) w Budapeszcie prezentując wyniki swoich badań w formie posteru “Biological evaluation of ruthenium complexes with 5,6,7-trimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine as new prodrugs for tropical diseases”.


Konferencja ICCC 2016

W dniach 3-8 lipca dr Magdalena Barwiolek uczestniczyła w 42nd International Conference on Coordination Chemistry in Brest, France prezentując dwa postery: Copper(II) Schiff base complexes and their mixed thin layer with ZnO nanoparticles oraz Ag(I) complexes with Schiff bases derived from 2- thiopheneethylamine and their thin layers.


CELINA Training School

Dr hab. Iwona Szymańska oraz dr Robert Szczęsny wzięli udział w szkoleniu “CELINA Training School”, które odbyło się w dniach 3-5 lipca w Wiedniu (Austria).


Obrazowanie FTIR w mikro- i nanoskali

Pracownicy (dr hab. Iwona Szymańska, dr Magdalena Barwiołek, dr Robert Szczęsny) oraz magistranci z naszej katedry wzięli udział w seminarium “Obrazowanie FTIR w mikro- i nanoskali: Struktura molekularna a jej dystrybucja przestrzenna”, które odbyło się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Uroczysta sesja naukowa z okazji 80-lecie urodzin prof. dr hab. Antoniego Grodzickiego

W dniu 15 czerwca 2016 r. na Wydziale Chemii UMK, odbyła się uroczysta sesja z okazji jubileuszu 80 urodzin prof. dr hab. Antoniego Gordzickiego.


Wręczenie aktów stwierdzających wybór władz dziekańskich

W dniu 14 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie aktów stwierdzających wybór władz dziekańskich UMK na kadencję 2016 – 2020. Dziekanem Wydziału Chemii UMK został ponownie kierownik naszej katedry prof. dr hab. Edward Szłyk, a na funkcję prodziekana ds. rozwoju i współpracy z zagranicą wybrano dr hab. Iwonę Łakomską, prof. UMK.


16. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownicy (dr hab. Iwona Szymańska, dr Magdalena Barwiołek, dr Robert Szczęsny), doktoranci oraz magistranci z naszej katedry wraz z studentami-wolontariuszami przygotowali i przeprowadzili warsztaty w ramach 16. edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Impreza festiwalowa nosiła tytuł: „Czy mleko ma pecHa? – Zabawa z chemią!” i dostarczyła przybyłym dzieciom ze szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej wielu wrażeń. Zapraszamy ponownie za rok!!!


X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie!

Serdecznie zapraszamy Doktorantów oraz Młodych Doktorów do wzięcia udziału w X Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim w celu prezentacji wyników prac naukowych, wymiany myśli i problemów badawczych oraz nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy Młodymi Uczonymi reprezentującymi Uczelnie Wyższe z całej Polski.

Konferencja odbędzie się w dniach 21 – 24 czerwca 2016 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Bachotek k. Brodnicy. Uroczyste rozpoczęcie Seminarium nastąpi 22 czerwca o godz. 10:00.