Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Katedra Chemii Organicznej

PUBLIKACJA W CZASOPIŚMIE WYDAWNICTWA ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY 

Mgr Patryk Rybczyński, doktorant z naszej Katedry, opublikował wyniki swojej pracy naukowej w prestiżowym czasopiśmie Chemical Science (5-Year IF 9.974).

W ramach realizacji pracy doktorskiej otrzymał serię związków, w których zmiana wydajności kwantowej fluorescencji wahała się od 0.4% do 98.0%, a dokonał tego zmieniając jedynie dwa podstawniki w ich strukturze. Edytorzy Chemical Science uznali opisane badania za ważne i interesujące, zaś artykuł ukazał się w ramach specjalnej kolekcji “2022 Chemical Science HOT Article Collection”. Równolegle z badaniami otrzymanych fluoroforów w rozpuszczalnikach organicznych trwają badania nad ich zastosowaniem w obrazowaniu biomedycznym.

Praca jest dostępna pod adresem: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/sc/d2sc05044g


NOMINACJA PROFESORSKA

Prof. dr hab. inż. Borys Ośmiałowski w laboratorium chemicznym
Prof. dr hab. inż. Borys Ośmiałowski

Z przyjemnością informujemy, że Pan prof. dr hab. inż. Borys Ośmiałowski z naszej Katedry na mocy postanowienia Prezydenta RP z 1 sierpnia 2022 r. otrzymał nominację profesorską.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Wyniki konkursu – Debiuty 3

Gratulujemy Pani dr Magdalenie Obieziurkiej-Fabisiak oraz dr Annie Kmieciak uzyskania grantów w konkursie “Inicjatywa Doskonałości – Debiuty – III edycja”

W konkursie złożono 34 zgłoszenia do rady HS, 13 zgłoszeń do rady ST oraz 23 zgłoszenia do rady NZ (razem 70 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów, na której znajdują się wspomniane pracowniczki naszej Katedry.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Kartka świąteczna KChO

Badania nad fluoryzującymi kryształami

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

Badania nad fluoryzującymi kryształami zainicjowane na Wydziale Chemii UMK, przy współpracy z laboratoriami zagranicznymi znalazły uznanie w oczach edytorów czasopisma Journal of Materials Chemistry C.

W oparciu o związki o tej samej topologii wykazano, że zbyt efektywne oddziaływania międzycząsteczkowe powodują znaczne obniżenie wydajności kwantowej fluorescencji, pomimo że cząsteczki bardzo intensywnie emitują światło w roztworze. Optymalna emisja światła jest jednym z kluczowych wyzwań dzisiejszych badań nad materiałami. Otrzymane wyniki mają znaczenie dla projektowania przyszłych materiałów fluorescencyjnych mających zastosowanie m.in. w obrazowaniu biomedycznym, ale również konstruowaniu nowych, wydajnych OLED’ów. Część zespołu realizującego badania należy do centrum doskonałości “W Kierunku Medycyny Spersonalizowanej”.

Graphical abstract: Less is more: on the effect of benzannulation on the solid-state emission of difluoroborates
Fot. https://pubs.rsc.org/

Badania w całości finansowane z projektu Harmonia (NCN, kierownik dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UMK) realizowanego w Katedrze Chemii Organicznej.

Dane bibliograficzne pracy: Journal of Materials Chemistry C (2021) 9, 15820
Odnośnik: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/tc/d1tc03316f

Prof. Rafiński o Noblu za ekochemię

dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. UMK z Wydziału Chemii UMK stoi oparty o tablicę w laboratorium
dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. UMK z Wydziału Chemii UMK, fot. Andrzej Romański

Zaletą katalizatorów organicznych jest brak obecności metali ciężkich w produktach, co ma szczególne znaczenie w przemyśle farmaceutycznym z uwagi na ich wysoką toksyczność – komentuje tegoroczną Nagrodę Nobla z chemii dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. UMK z Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemii.

W odróżnieniu od klasycznych katalizatorów opartych na kompleksach metali przejściowych, organokatalizatory charakteryzują się większą trwałością na powietrzu i w wodzie. Pozwala to na efektywne manipulowanie warunkami reakcji w celu podniesienia szybkości i selektywności, niskimi kosztami produkcji i szeroką dostępnością. Kolejną zaletą katalizatorów organicznych jest brak obecności metali ciężkich w produktach, co ma szczególne znaczenie w przemyśle farmaceutycznym z uwagi na ich wysoką toksyczność.

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu na stronie Prof. Rafiński o Noblu 2021 za ekochemię

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

NOWA PANI DOKTOR !

W dniu 10.03.2021 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Obieziurskiej – Fabisiak pt. “Syntezy i reakcje pochodnych selenoorganicznych o potencjalnych właściwościach antyoksydacyjnych i biologicznych”
Promotorem pracy był prof. dr hab. Jacek Ścianowski
Promotorką pomocniczą dr Agata J. Pacuła-Miszewska.
Gratulujemy wspaniałej obrony Pani Doktor oraz Promotorom.
Życzymy wielu sukcesów i okazji do uśmiechu naszej Pani Doktor Madzi 🙂
Dr Magdalena Obieziurska-Fabisiak
Dr Magdalena Obieziurska-Fabisiak
Prof. dr hab. Jacek Ścianowski, dr Magdalena Obieziurska-Fabisiak, dr Agata Pacuła-Miszewska

 


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


NOMINACJA PROFESORSKA

Prof. dr hab. Jacek Ścianowski w gabinecie
Prof. dr hab. Jacek Ścianowski

 

Z przyjemnością informujemy, że Pan prof. dr hab. Jacek Ścianowski, Kierownik Katedry Chemii Organicznej na mocy postanowienia Prezydenta RP z 28 września 2020 r. otrzymał nominację profesorską.

Gratulujemy, życzymy wielu sukcesów!!!

 

 

 

 

 


OPUS 18

Pracownik Katedry dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UMK uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 18 finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki. Laureat będzie realizował projekt pt. „Opracowanie nowej klasy fluoroforów opartych na centrum boru o odpowiednio dostosowanych właściwościach fotofizycznych” (2 291 760 zł).

Serdecznie gratulujemy!


AWANS NA STANOWISKO PROFESORA

Z dniem 1 października 2020 r. dr hab. Zbigniew Rafiński został awansowany na stanowisko profesora uczelni.

Serdecznie gratulujemy!


MINIATURY

Pracownicy Katedry uzyskali finansowanie na realizację działania naukowego w konkursie NCN Miniatura 3.
dr Agata Pacuła – Projekt pt.: “Seleniany rozpuszczalne w wodzie – rozwiązanie problemu niskiej biodostępności związków selenoorganicznych”
dr Mariusz Bosiak – Projekt pt.: “Opracowanie dogodnej metody katalizowanego palladem aminowania halogenków i pseudohalogenków heterocyklicznych drugorzędowymi aminami aromatycznymi wobec znanych i autorskich ligandów fosfinowych – badania wstępne”
Serdecznie gratulujemy!


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


HABILITACJA W KATEDRZE

18 grudnia 2019 r. Rada Dyscypliny podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
dr Zbigniewowi Rafińskiemu. Serdecznie gratulujemy!


KONFERENCJA ELEKTRONICZNA

W dniach 15 listopada – 15 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja elektrOniczna „The 23nd International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry”, w ramach której zaprezentowano dwa komunikaty:

 1. „N-Terpenyl benzisoselenazolones – evaluation of the particular structure-bioactivity relationship”
  dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK i współpracownicy;
 2. „Highly asymmetric reduction of new benzofuryl and benzothiophenyl α-amino ketones”
  dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

W dniu 4 grudnia 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Woźniaka zatytułowanej: „Synteza kwasów hydroksamowych i amidów Weinreba na podłożu stałym”
Promotorem pracy był dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK
Promotorem pomocniczym dr Andrzej Wolan
Recenzentami byli:
1. dr hab. Barbara Gawdzik, prof. UJK z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2. Prof. dr hab. Tomasz Janecki, z Politechniki Łódzkiej


NAGRODA GŁOSU UCZELNI

Jury konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy, pracujące pod kierunkiem prof. Wojciecha Wysoty, prorektora UMK, w kategorii studenci i doktoranci za najlepszy artykuł popularnonaukowy przyznało nagrodę doktorantowi z naszej Katedry mgr Krzysztofowi Dzieszkowskiemu za artykuł „Chemik w Krainie Czarów” poświęcony zjawisku chiralności.


SYMPOZJUM W CBMM

W dniu 22 listopada 2019 r. w Łodzi odbyło się XXII międzynarodowe sympozjum „Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds”. Sympozjum w tym roku zadedykowane było emerytowanemu pracownikowi naszej Katedry prof. dr hab. Markowi Zaidlewiczowi z okazji 80 rocznicy urodzin. W ramach konferencji wyniki w formie posterów prezentowali dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK, dr Agata Pacuła, dr Anna Kmieciak, dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, mgr Magdalena Obieziurska, mgr Anna Laskowska, mgr Julianna Mruk, dr Zbigniew Rafiński, mgr Krzysztof Dzieszkowski, mgr Izabela Barańska, stud. Michał Słotwiński


KOLEJNA STAŻYSTKA Z WŁOCH


W okresie od 18 listopada 2018 r. do 17 maja 2019 r. w Katedrze Chemii Organicznej odbywa staż naukowy Elisabetta Coarelli z Uniwersytetu w Perugii (Włochy). W ramach pobytu realizuje projekt badawczy „Addition of electrophilic selenium reagents to the double bonds.” Opiekun naukowy dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK.

 

 

 

 

 


KONFERENCJA W JEKATERYNBURGU

W dniach 11 – 16 listopada 2019 r. odbyła w się 3 międzynarodowa konferencja „Modern Synthetic Methodologies for Creating Drugs and Functional Materials” (MOSM2019) w Jekaterynburgu w Rosji. W ramach konferencji dr hab. Borys Ośmiałowski wygłosił wykład plenarny na zaproszenie zatytułowany „Steric effects, conformational isomerism and weak interactions in supramolecular chemistry“.


JUBILEUSZ PROFESORA ZAIDLEWICZA


W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się seminarium naukowe z okazji 80 urodzin emerytowanego pracownika naszej Katedry prof. dr. hab. Marka Zaidlewicza. W ramach seminarium wykłady wygłosili zaproszeni goście: prof. dr hab. Janusz Jurczak z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie „Pochodne alkaloidów Cinchona jako chiralne katalizatory przeniesienia fazowego: synteza i zastosowanie” i prof. dr hab. Łukasz Albrecht z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej „Po drugiej stronie lustra – w poszukiwaniu chemicznej różnorodności”.


AWANS NA STANOWISKO PROFESORA

Z dniem 1 października 2019 r. dr hab. Marek Krzemiński został awansowany na stanowisko profesora uczelni. Serdecznie gratulujemy.


NAGRODY REKTORA

Po raz kolejny zostały wręczone nagrody JM Rektora za działalność naukową i organizacyjną. W tym roku z naszej Katedry nagrodę zespołową III stopnia za działalność naukowo-badawczą otrzymali dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK, dr Agata Pacuła, dr Zbigniew Rafinski, mgr Magdalena Obieziurska, mgr Krzysztof Dzieszkowski.


SYMPOZJUM W WARSZAWIE

W dniach 12 – 14 września 2019 r. w Warszawie odbyło się międzynarodowe „5th Symposium on Asymmetric Synthesis”. Podczas konferencji wyniki badań w formie posteru prezentowała mgr Izabela Barańska.


SYMPOZJUM W SEWILLI 

W dniach 8 – 11 września 2019 r. w Sewilli w Hiszpanii odbyła się międzynarodowa konferencja “International Symposium on Dyes & Pigments”. Podczas konferencji wyniki badań w formie posteru prezentował dr. hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK.


PTChem W WARSZAWIE

W dniach 2 – 6 września 2019 r. odbył się jubileuszowy 62 zjazd naukowy PTChem, połączony z obchodami 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Naukowego. Podczas konferencji dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK wygłosił wykład sekcyjny na zaproszenie zatytułowany „Selenoorganiczne pochodne terpenów – syntezy i aplikacje”. Wyniki prezentowali również dr hab. Marek Krzemiński, komunikat zatytułowany „Syntezy chiralnych ligandów z bicyklicznych monoterpenów i ich aplikacje w reakcjach enancjoselektywnych”. Wystąpienia w formie posterów zaprezentowali również dr Agata Pacuła, dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek i mgr Magdalena Obieziurska.


ESOC 2019

W dniach 14 -18 lipca 2019 r. odbyło się międzynarodowe sympozjum “21st European Symposium on Organic Chemistry”. W ramach konferencji mgr Krzysztof Dzieszkowski zaprezentował wyniki badan w formie posteru.


SEMINARIUM KOPERNIKAŃSKIE

W dniach 16 – 18 czerwca 2019 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Bachotek k. Brodnicy odbyło się XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Podczas konferencji komunikaty prezentowali mgr Julianna Mruk „Nowa metoda otrzymywania pirydynowych pochodnych złota(III) o właściwościach katalitycznych” i mgr Magdalena Obieziurska „Benzizoselenazol-3(2H)-ony dekorowane monoterpenami: syntezy i aplikacje”.


KONFERENCJA NA SARDYNII

W dniach 3 – 7 czerwca 2019 r. odbyła się “14th International Conference on the Chemistry of Selenium and Tellurium (ICCST-14)” na Sardynii we Włoszech. W ramach konferencji dr hab. Jacek Ścianowski wygłosił wykład na zaproszenie zatytułowany „Organoselenium Compounds Decorated with Monoterpene Skeletons”. Podczas konferencji dr Agata Pacuła zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy plakat zatytułowany „Thio-modification of Antioxidant Organoselenium Molecules”.


WORKSHOP W PERUGII

Tradycyjnie jak co roku w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 r. odbył się 8 międzynarodowy workshop grupy SeS Redox and Catalysis. W ramach obrad dr Agata Pacuła wygłosiła wykład na zaproszenie zatytułowany „New GPx mimetics – synthesis and activity”.


MINI-SYMPOZJUM

W dniu 23 maja 2019 r. w Łodzi miało miejsce XII międzynarodowe mini-sympozjum „Advances in the Chemistry of Carbenes – Synthesis, Structure and Applications”. W ramach sympozjum dr Zbigniew Rafinski wygłosił wykład na zaproszenie zatytułowany “Nucleophilic Organocatalysis with Terpene-Derived NHCs – Synthesis and Applications in Enantioselective Reactions”.


NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGII

W dniach 12 – 15 maja 2019 r. w Jastrzębiej Górze odbyło się XVII Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów i Studentów “Na pograniczu chemii i biologii”. Podczas konferencji dwójka naszych doktorantów zaprezentowała komunikaty. Mgr Krzysztof Dzieszkowski wygłosił komunikat zatytułowany „Organokatalityczna synteza chromanonów z wygenerowanym czwartorzędowym centrum stereogenicznym”, a mgr Izabela Barańska komunikat „Nukleofilowa organokataliza NHC w stereokontrolowanej syntezie perfluoroalkilowanych chromanonów z czwartorzędowym centrum stereogenicznym”. Mgr Izabela Barańska otrzymała nagrodę za najlepszy komunikat ustny na konferencji.


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


ZJAZD SSPTChem

W dniach 10 – 14 kwietnia 2019 r. odbył się wiosenny zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Ustroniu. W ramach zjazdu dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Terpeny – jako „zielone reagenty” w syntezie pochodnych selenoorganicznych”.


STAŻYSTKA Z FRANCJI

W okresie od 8 kwietnia do 21 czerwca 2019 r. w Katedrze Chemii Organicznej odbywa staż studentka Morgan Bernard z Uniwersytetu w Renn (Francja). W ramach pobytu realizuje projekt badawczy „Synthesis, extraction and purification of boron carrying fluorophores.” Opiekun naukowy dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK.


GOŚĆ Z FRANCJI

W dniach 26 – 29 marca 2019 r. gościem Katedry był profesor Denis Jacquemin z Uniwersytetu w Nantes (Francja). Wizyta odbywała się w ramach grantu Harmonia, którego kierownikiem jest profesor Borys Ośmiałowski. W ramach wizyty profesor wygłosił wykład zatytułowany “Contributions to accurate modelling of dyes and photochromes with ab initio theories”.

 

 

 

 

 

 


STAŻYSTKA Z WŁOCH

W okresie od 1 marca do 3 czerwca 2019 r. w Katedrze Chemii Organicznej odbywa staż studentka Lucia Capoccia z Perugii (Włochy). W ramach pobytu realizuje projekt badawczy „Synthesis of biological important selenides and selenoxides.” Opiekun naukowy dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK.


ŚWIĘTO UNIWERSYTETU 2019


Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK został odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. W ramach uroczystości dr Agata Pacuła odebrała dyplom doktorski.


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


POWOŁANIE W SKŁAD KAPITUŁY NAGRÓD I STYPENDIÓW NAUKOWYCH

W związku z otrzymaniem w 2018 roku nagrody naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UMK 10. grudnia 2018 r. został powołany w skład Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Bydgoszczy.


POCHODNE CHINONÓW W TORUNIU

W dniach 5 – 6 grudnia 2018 r. gościem Katedry Chemii Organicznej był Professor Eufrânio N. da Silva Júnior z Laboratory of Synthetic and Heterocyclic Chemistry Department of Chemistry Federal University of Minas Gerais z Brazylii. W ramach pobytu wygłosił wykład zatytułowany “Metal-catalyzed C-H Bond Activation and Oxidation Reactions towards Bioactive Quinoidal Systems: the Special Case of A-ring Functionalization” Eufrânio N. da Silva Júnior received his degree in chemistry from the Catholic University of Brasília (UCB). In 2007, he completed his MSc at the Fluminense Federal University (UFF), and in 2009, he concluded his PhD at the University of Brasilia (UnB). In 2010, he became Professor of Organic Chemistry at the Federal University of Minas Gerais (UFMG). He is a member of the Brazilian Chemical Society and the Royal Society of Chemistry. He has received the RSC/BMOS Young Investigator Award (2015), Jones Travelling Fellowship (2016) and Capes/Humboldt Research Fellowship for experienced researchers (2018). He is currently Visiting Professor at the University of Göttingen in Germany. His research interests are focused on click chemistry, C-H activation reactions, asymmetric organocatalysis, mechanistic investigations, and the synthesis of heterocyclic and naphthoquinoidal bioactive compounds. Currently, he is also interested in obtaining fluorescent substances for the study of their pharmacological and DNA-binding properties. He has authored 82 scientific publications.


SYMPOZIUM W CBMM

W dniu 23 listopada 2018 r. w Łodzi odbyło się XXI International Symposium „Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds”. Wyniki w ramach konferencji wyniki prezentowali dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK – współautor wykładu, oraz dr hab. Marek Krzemiński, dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, mgr Magdalena Obieziurska, mgr Julianna Mruk, mgr Krzysztof Dzieszkowski, lic. Izabela Barańska w formie posterów.


NIERACEMICZNE W KARPACZU

 

W dniach 17 – 20 października 2018 r. odbyło się kolejne seminarium z serii „Postępy w syntezie związków nieracemicznych”. Naszą katedrę na zjeździe reprezentowali:

 

 1. dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK „Aplikacje epoksydów do syntezy pochodnych selenoorganicznych” – komunikat;
 2. mgr Magdalena Obieziurska „Syntezy chiralnych pochodnych benzizoselenazol-3(2H)-onu o właściwościach antyoksydacyjnych” – komunikat;
 3. Agnieszka-Tafelska-Kaczmarek “Asymetryczna synteza beta-aminoalkoholi benzofurano-wych” – komunikat;
 4. Anna Kmieciak „Synteza nowych chiralnych P,N,N, – donorowych ligandów pochodnych aminoalkoholi do zastosowan w syntezie asymetrycznej” – komunikat.

NAGRODY REKTORA 2018

W dniu 19 września 2018 r. w Collegium Maximum odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych przez JM Rektora. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej Nagrodę zespołową III stopnia otrzymali: dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, dr hab. Marek Krzemiński, dr Agata Pacuła, dr Anna Kmieciak, dr Zbigniew Rafiński, mgr Marta Ćwiklińska, mgr Jakub Szumera, dr hab. Paweł Skowronek.


61 ZJAZD NAUKOWY PTChem

W dniach 17 – 21 września 2018 r. w Krakowie odbył się 61 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wyniki badań w formie posterów zaprezentowali dr hab. Marek Krzemiński i dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek.


22-ICOS WE FLORENCJI

W dniach 16 – 21 września 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja “22nd IUPAC International Conference on Organic Synthesis”. Podczas konferencji wyniki badań prezentowali dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, dr Agata Pacuła, dr Zbigniew Rafinski, mgr Krzysztof Dzieszkowski.


W KRAINIE ŻUBRA

W dniach 9 – 12 września 2018 r. w na Uniwersytecie w Białymstoku miała miejsce “24th Conference on Isoprenoids”. W ramach konferencji dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK prezentował komunikat na zaproszenie, a dr hab. Marek Krzemiński poster.


STAŻ WE FLORENCJI

W okresie 3.09.2018 r. – 31.11.2018 r. dr Agata Pacuła odbywała praktyki w ramach programu Erasmus+ w grupie prof. Stefano Menichetti Staż w Universita degli Studi di Firenze, Dipartimento di Chimica ‘Ugo Schiff’/School of Mathematical, Physical, and Natural Sciences we Florencji (Włochy).


GOŚĆ Z WROCŁAWIA

W dniu 17 maja 2018 r. dr hab. Elżbieta Wojaczyńska z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej wygłosiła wykład na zaproszenie zatytułowany „Moja przygoda z syntezą asymetryczną”.


CHEMISTRY BEYOND NATURE

W dniach 21 – 22 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbyła się konferencja Chemistry Beyond Nature dedykowana prof. Jackowi Gawrońskiemu z okazji jego 75-tych urodzin. Prof. Jacek Ścianowski pełnił funkcję jednego z przewodniczących obrad. Wyniki w forme posteru zaprezentowały dr Agata Pacuła i mgr Magdalena Obieziurska.


OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

W dniu 16 maja 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Pacuły zatytułowanej:
„Pochodne benzizoselenazol-3(2H)-onu – syntezy i reakcje”
Promotorem pracy był dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK
Recenzentami:
1. dr hab. Konrad Kowalski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
2. dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, Politechnika Wrocławska
Praca została wyróżniona przez Radę Wydziału Chemii UMK.


XI OSCO

W Warszawie w dniach 8 – 11 kwietnia 2018 r. odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej.
Wyniki zaprezentowali:

 • Dr Zbigniew Rafiński – komunikat;
 • mgr Agata Pacuła, mgr Krzysztof Dzieszkowski – poster.

NOWY PROFESOR W KATEDRZE

Od 1 lutego 2018 r. w naszej katedrze rozpoczął pracę dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK. Serdecznie witamy i życzymy wielu sukcesów.


STAŻYSTKA Z HISZPANII

W okresie od 1 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. w Katedrze Chemii Organicznej odbyła staż studentka Olatz Muñoz z San Sebastian (Hiszpania – University of the Basque Country). W ramach pobytu realizowała projekt badawczy „Synthesis of optically activ benzisoselenazolones and diselenides decorated with pinane skeleton.” Opiekun naukowy dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK.


PONOWNIE KARBENY W ŁODZI

W dniu 19 stycznia 2018 r. dr Zbigniew Rafiński wygłosił wykład na zaproszenie przez Prof. Grzegorza Mlostonia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zatytułowany „Nukleofilowa organokataliza z udziałem NHC pochodnych terpenów – synteza i zastosowanie w reakcjach enancjoselektywnych”.


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


SYMPOZJUM W CBMM PAN

23 – 24 listopada 2017 r. w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi odbyło się XX International Symposium “Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds” oraz XVII International Symposiumon on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds. Na konferencji wyniki prezentowali pracownicy i doktoranci z Naszej Katedry: dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, dr Anna Kmieciak, mgr Agata Pacuła, mgr Magdalena Obieziurka, mgr Julianna Mruk i mgr Krzysztof Dzieszkowski.


GOŚĆ NA SEMINARIUM KATEDRY

W dniu 22 listopada 2017 r. na comiesięcznym seminarium katedralnym wykład na zaproszenie wygłosił dr Luca Sancineto z Uniwersytetu w Perugii. Tematem prezentacji było Se-based compounds as drug candidates in the search for Se therapeutics.


NOWY ASYSTENT W KATEDRZE

1 października 2017 r. na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego została zatrudniona Pani mgr Magdalena Obieziurska.


NAGRODY REKTORA UMK

29 września 2017 r. w Collegium Maximum odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych przez JM Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej Nagrodę zespołową II stopnia otrzymali: dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, dr Zbigniew Rafiński, dr Mariusz Bosiak, mgr Agata Pacuła, prof. Andrzej Wojtczak, mgr Jakub Szumera, dr Mariola Zielińska-Błajet, dr Patryk Kleman.


6 WORKSHOP OF SeS REDOX AND CATALYSIS

W dniach 22 – 23.09.2017 r. odbyły się coroczne warsztaty WSeS organizowane przez multidyscyplinarną sieć SeS Redox and Catalysis. Wyniki badań prezentowali pracownicy Katedry zajmujący się chemią związków selenu i siarki:

 • Dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK – wykład plenarny na zaproszenie;
 • Mgr Agata Pacuła – komunikat;

 • Mgr Julianna Mruk i mgr Magdalena Obieziurska – poster + flash presentation.

ZJAZD PTChem WE WROCŁAWIU

17 – 21.09.2017 r. We Wrocławiu odbył się 60-ty jubileuszowy zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wyniki zaprezentowali:

 • Dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK – wykład na zaproszenie;
 • Dr hab. Marek Krzemiński – komunikat na zaproszenie;
 • Dr Zbigniew Rafiński – komunikat na zaproszenie;
 • Dr hab. Marek Krzemiński, mgr Agata Pacuła, mgr Julianna Mruk, mgr Magdalena Obieziurka, mgr Monika Kołodziej – poster.

STAŻ W PERUGII, WŁOCHY

W terminie 1 czerwca – 31 lipca 2017 r. mgr Agata Pacuła, mgr Julianna Mruk i mgr Magdalena Obieziurska z Katedry Chemii Organicznej odbyły staż naukowy w grupie badawczej prof. Claudio Santi na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Perugii, Włochy.


TETRAHEDRON 2017, BUDAPESZT

W dniach 27 – 30 czerwca 2017 r. odbył się doroczny zjazd 18th Tetrahedron Symposium w Budapeszcie w ramach którego dr hab. Jacek Ścinowski,prof. UMK i dr Zbigniew Rafiński prezentowali wyniki swoich badań – 2 postery.


LIMITS OF KNOWLEDGE

W dniach 22 – 25. 06. 2017 r. na konferencji International Scientific Conference Humboldt-Kolleg “Limits of Knowledge” w Krakowie Dr Zbigniew Rafiński wygłosił komunikat naukowy.


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W ŁODZI

25 maja 2017 r. odbyło się “Xth International MiniSymposium: Current Problems in Organic Chemistry Selenium containing compounds on the borderline of chemistry, biology, and medicine and Young Chemists Workshop on Heteroatom Chemistry. Na sympozjum wyniki prezentował Kierownik Katedry Dr hab. Jacek Ścianowski prof. UMK – wykład na zaproszenie „Dialkyl and diaryldiselenides – syntheses and applications” oraz mgr Agata Pacuła – komunikat „Synthesis and activity of new benzisoselenazolone derivatives with antioxidant and cytotoxic potential”.


SYMPOZJUM DOKTORANTÓW W ŁODZI

11 – 12 maja 2017 r. na V Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii wyniki zaprezentowały:

 • Mgr Magdalena Obieziurska– komunikat;
 • Mgr Julianna Mruk – poster;
 • Mgr Monika Kołodziej – poster.

STAŻYSTKA Z FRANCJI

W terminie 10 kwietnia – 16 czerwca 2017 r. w Katedrze Chemii Organicznej odbywała staż studentka Stephanie La Bell z Francji, z Uniwersytetu w Renn. W ramach pobytu realizowała projekt badawczy „Synthesis of opticallyactivebenzisoselenazolone and diselenidesdecorated with pinane skeleton” Opiekun naukowy dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK.


KONFERENCJA W JORDANII

W dniach 4 – 7 kwietnia 2017 r. dr Zbigniew Rafiński wziął udział na zaproszenie w międzynarodowej konferencji “Chemistry & Bioscience and the 15th Jordanian Chemical Conference” w Ammanie (Jordania) wygłaszając wykład plenarny pt. “Nucleophilic organocatalysis with terpene-derived NHC’s – synthesis and applications in enantioselective reactions”.


SONATA BIS 6 W KATEDRZE

Dr Zbigniew Rafiński w ramach konkursu SONATA BIS 6 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki uzyskał grant w wysokości 2 104 637 zł. Tytuł projektu “Organokatalityczne strategie syntetyczne z udziałem N-heterocyklicznych karbenów – nowe kierunki i zastosowania”.


ALKALOIDY CHINOWCA – WYKŁAD NA ZAPROSZENIE

25 stycznia 2017 r. gościem Katedry był dr hab. Karol Kacprzak, prof. UAM który, wygłosił wykład zatytułowany “Alkaloidy chinowca – niekończąca się historia”.


Z KARBENAMI DO WARSZAWY

10 stycznia 2017 r. dr Zbigniew Rafiński wygłosił wykład na zaproszenie w Centrum Nowych Technologii (CeNT) Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany „Nukleofilowa organokataliza z udziałem NMe pochodnych terpenów – synteza i zastosowanie w reakcjach enancjoselektywnych”.


HETEROORGANIC COMPOUNDS – CBMM PAN

25 listopada 2016 r. odbyło się w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi XIX Międzynarodowe Sympozjum “Advances in Chemistry of Heteroorganic Compounds”. Na sympozjum wyniki prezentowało sześcioro pracowników z Naszej Katedry:

 • Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, „Asymmetric synthesis of benzofuryl β-amino alcohols”;
 • Anna Kmieciak, Marek Krzemiński, „Synthesis of new chiral diphosphine ligands from α-pinene and their application in enantioselective reactions”;
 • Marta Ćwiklińska, Marek Krzemiński, „Synthesis of chiral amines using terpenyl spiroborate esters as catalysts”;
 • Julianna Mruk, Agata J. Pacuła, Claudio Santi, Jacek Ścianowski, „New Eco-friendly Method for the Synthesis of Chiral Hydroxyphenylselenides”;
 • Magdalena Obieziurska, Agata J. Pacuła, Jacek Ścianowski, „N-Aryl Ebselen-like Antioxidants”;
 • Monika Kołodziej, Anna Kmieciak, Marek Krzemiński, „α-Pinene derived chiral-phosphinite ligands”.

NASI DYPLOMANCI Z NAGRODAMI

19.11.2016 r. w Auli UMK odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Chemii 2015/2016. Najlepszą absolwentką Wydziału Chemii w roku akademickim 2015/2016 została mgr Magdalena Obieziurska, zajmując również I miejsce w konkursie OT SITPChem na najlepszą pracę magisterską. Nagrodę PTChem za najlepszą pracę licencjacką otrzymała p. Lucyna Czajkowska.


N-HETEROCYKLICZNE KARBENY W ŁODZI

14 listopada 2016 r. dr Zbigniew Rafiński wygłosił wykład na zaproszenie w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej zatytułowany „Organokatalizatory karbenowe pochodne monoterpenów – synteza i zastosowanie w reakcjach enancjoselektywnych ”.


ECSOC-20

Od 1 do 30 listopada 2016 r. trwa 20 edycja “ International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry”, w ramach której nasi pracownicy prezentują cztery komunikaty:

 • Ścianowski, J.; Pacuła, A. J.; Obieziurska, M. „N-aryl benzisoselenazolones – synthesis, transformations and antioxidant activity” – komunikat;
 • Kmieciak, A.; Krzemiński, M. P. „The application of monoterpene derived chiral PHOX ligands in Tsuji-Trost reaction“- komunikat;
 • Kmieciak, A.; Kołodziej, M.; Krzemiński, M. P. „Synthesis of new chiral diphosphines ligands pinene derivatives and their application in enantioselective reactions” – komunikat;
 • Ćwiklińska, M.; Krzemiński, M. P. „Synthesis of chiral amines using terpenyl spiroborate esters as catalysts” – komunikat.

NAGRODY REKTORA 2016

26 października 2016 r. w Collegium Maximum UMK odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Rektora UMK. Czworo z pracowników z naszej Katedry: dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, dr Zbigniew Rafiński, mgr Agata Pacuła i dr Andrzej Wolan otrzymało wyróżnienia zespołowe.

Składy nagrodzonych Zespołów :

 • dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK; dr Zbigniew Rafiński; prof. dr hab. Andrzej Wojtczak; dr Anna Kozakiewicz; mgr Agata Pacuła; mgr Anna Banach; dr Magdalena Uzarewicz; prof. dr hab. Jacek Gawroński; dr hab. Paweł Skowronek;
 • dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK; dr Joanna Kujawa; dr Marzanna Kurzawa;
  dr Andrzej Wolan; dr Beata Pośpiech dr Sophie Cerneaux; prof. Hassan Arafat; dr Elena Guillen-Burrieza.

POSTĘPY W SYNTEZIE ZWIĄZKÓW NIERACEMICZNYCH LĄDEK-ZDRÓJ

W dniach 19 – 23 października 2016 r. odbyło się VIII seminarium „Postępy w Syntezie związków Nieracemicznych” w Lądku Zdroju. Na seminarium wyniki prezentowało sześcioro pracowników z Naszej Katedry:

 • Ścianowski, J.; Pacuła, A. J. „Monoterpeny – „zielone” reagenty w syntezie chiralnych pochodnych seleno- i telluroorganicznych” – wykład na zaproszenie;
 • Pacuła, A. J.; Ścianowski, J.; Kaczor, K.; Antosiewicz, J.; Janecka, A.; Długosz, A.; Janecki, T. „ Synteza chiralnych pochodnych ebselenu o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwnowotworowych” – komunikat;
 • Rafinski, Z. „Asymetryczna reakcja Stettera z użyciem katalizy NHC w syntezie pochodnych chromanonow i kumaranonów” – komunikat;
 • Krzemiński, M. „Enancjoselektywna redukcja ketonów chiralnymi związkami boru” – komunikat;
 • Tafelska-Kaczmarek, A. „Enancjoselektywna redukcja o-sulfonyloksyketonów benzofuranowych ”- komunikat;
 • Kmieciak, A. „Syntezy w kierunku nowych bisfosfinowych ligandów pochodnych pinanu”-komunikat.

NOWY KIEROWNIK KATEDRY

1 października 2016 r. funkcję Kierownika Katedry Chemii Organicznej Rada Wydziału Chemii UMK powierzyła dr. hab. Jacek Ścianowskiemu, prof. UMK.


NOWY ASYSTENT W KATEDRZE

1 października 2016 r. na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego została zatrudniona mgr Agata Pacuła.


NOWI DOKTORANCI W KATEDRZE

1 października 2016 r. w naszej Katedrze w ramach Studium Doktoranckiego Chemii rozpoczęły badania naukowe trzy doktorantki:

 1. mgr Monika Kołodziej (promotor dr hab. Marek Krzemiński);
 2. mgr Julianna Mruk (promotor dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK);
 3. mgr Magdalena Obieziurska (promotor dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK).

PTChem W POZNANIU

W dniach 19 – 23 września 2016 r. odbył się 59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, na którym nasi pracownicy prezentowali swoje osiągnięcia:

 • Rafiński, Z. „Nukleofilowa organokataliza z udziałem NHC pochodnych terpenów – synteza i zastosowanie w reakcjach enancjoselektywnych” – wykład sekcyjny;
 • Pacuła, A. J.; Ścianowski, J.; Kaczor, K.; Antosiewicz, J. „Synteza i oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej i cytotoksycznej N-alkilowych pochodnych benzizoselenazolonów”- poster;
 • Ścianowski, J.; Pacuła, A. J.; Obieziurska, M. „Nowa metodologia syntezy 2,2-Diselenobis(N-arylobenzamidów) o właściwościach antyoksydacyjnych” – poster;
 • Kmieciak, A., Krzemiński, P. „Syntezy w kierunku nowych chiralnych bisfosfinowych ligandow pochodnych pinanu” – poster.

X KOPERNIKAŃSKIE SEMINARIUM DOKTORANCKIE– NASI MAGISTRANCI Z WYRÓŻNIENIEM

W dniach 21 – 24 czerwca 2016 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku odbyło się X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. W seminarium brali udział pracownicy i magistranci z naszej Katedry.

Dwie magistrantki mgr Magdalena Obieziurska i mgr Julianna Mruk wygłosiły komunikaty, które zostały wyróżnione przez jury konkursowe.

 • Kmieciak, A.; Krzemiński, M. „Syntezy w kierunku nowych chiralnych 1,2-bisfosfinowych ligandów pochodnych pinanu” – komunikat;
 • Kmieciak, A.; Krzemiński, M. „Chiralne ligandy phox pochodne monoterpenów i ich zastosowanie w asymetrycznej reakcji Tsuji –Trosta” – poster;
 • Obieziurska, M.; Pacuła, A. J.; Ścianowski, J. „Syntezy arylowych pochodnych ebselenu i diselenidów” – komunikat;
 • Mruk, J.; Pacuła, A. J.; Ścianowski, J. „Przyjazna środowisku metoda syntezy chiralnych hydroksyfenyloselenidów z grupy monoterpenów”- komunikat.

TETRAHEDRON W HISZPANII

W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2016 r. odbył się doroczny zjazd 17th Tetrahedron Symposium w Hiszpanii w ramach którego dr Anna Kmieciak prezentowała wyniki badań.

Kmieciak, A.; Krzemiński, M.P., Synthesis of the new chiral 1,2-diphosphine ligands derived from bicyclic monoterpenes and their applications in enantioselective reactions – poster.


WYBORY WŁADZ DZIEKAŃSKICH 2016-2020

14 czerwca 2016 r. w Collegium Maximum UMK odbyło się uroczyste wręczenie aktów stwierdzających wybór władz dziekańskich Wydziału Chemii UMK na kadencję 2016-2020. Dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK po raz drugi został wybrany na stanowisko prodziekana ds. Nauki i Organizacji.


PRESTIŻOWY STAŻ W CARDIFF

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. mgr Agata Pacuła przebywała na stażu naukowym w grupie profesora Thomasa Wirtha w Cardiff UK, jednego z czołowych specjalistów w tematyce związków selenoorganicznych.


ICCST-13 W JAPONII

W dniach 23 – 27 maja 2016 r. w Gifu w Japonii miała miejsce 13 International Conference on the Chemistry of Selenium and Tellurium, w ramach której dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK i mgr Agata Pacuła prezentowali wyniki badań:

 

 • Pacuła, A. J.; Ścianowski, J.; Obieziurska, M.; Kaczor, K.; Antosiewicz, J. „Antioxidant and anticancer properties of N-alkyl benzisoselenazolone derivatives” – poster;
 • Ścianowski, J.; Pacuła, A.J.; Banach, A.; Mruk, J. „Application of chalcogen terpenyl ylides in asymmetric epoxidation” – poster.

GRANT NCN

27 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa na realizację grantu NCN OPUS 9 zatytułowanego „Zmiany w metabolizmie żelaza indukowane przez związki o działaniu przeciwnowotworowym in vitro i in vivo”. Grant jest realizowany w ramach konsorcjum. Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Partnerem w realizacji grantu ze strony naszej Katedry jest dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK. W realizację grantu jest również zaangażowana mgr Agata Pacuła.


OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

17 lutego 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Banach zatytułowanej: „Chiralne chalkogenidy pochodne monoterpenów – syntezy i reakcje”

Promotorem pracy był dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK

Recenzentami:

 1. dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ z Uniwersytetu Łódzkiego;
 2. dr hab. Mirosław Wełniak, prof. UMK z naszego Wydziału.

Praca została wyróżniona przez Radę Wydziału Chemii UMK.