Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zespół Fizykochemii Polimerów

Naukowy Zespół Fizykochemii Polimerów w Katedrze Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów powołany został decyzją Rady Wydziału Chemii UMK na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 roku.

Zespół realizuje tematykę związaną z syntezą, przetwórstwem i badaniem właściwości fizykochemicznych materiałów polimerowych. W obszarach naszych zainteresowań znajdują się nowe materiały na bazie polimerów fotoaktywnych, elektroaktywnych, bioaktywnych oraz biodegradowalnych.