Aktualności Archiwum
Konkursy zatrudnieniowe Postępowania awansowe
Święto Uniwersytetu       24.02.2015 r.
 

W roku jubileuszu 70-lecia naszej Uczelni Święto Uniwersytetu 19 lutego miało wyjątkowo uroczysty charakter. 542. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika społeczność akademicka i zaproszeni goście świętowali w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:- prof. Wojciech Czerwiński
- prof. Gerhard Rychlicki
- mgr Krystyna Hinc
W uznaniu szczególnych zasług dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Senat UMK przyznał 9 Medali za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. Jeden z Medali otrzymał prof. Andrzej Wojtczak.
Gratulujemy!
Więcej...


Europejskie Towarzystwo Membranowe       19.02.2015 r.
Dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK został wybrany do Zarządu Europejskiego Towarzystwa Membranowego (www.memsoc.eu) na 4 letnią kadencję (2015-2018). Spotkanie inauguracyjne nowego Zarządu odbyło się 2 lutego w Paryżu.

Wyniki konkursu TANGO       19.02.2015 r.
  W ramach konkursu TANGO, realizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki, dofinansowanie uzyskał projekt pt. "Implementacja technik membranowych w procesie wytwarzania butanolu metodą fermentacyjną", zgłoszony przez dr. hab. Wojciecha Kujawskiego, prof. UMK. Celem I konkursu TANGO jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej. 

Wyniki konkursów NCN      10.02.2015 r.
  Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 czerwca 2014 roku. W ramach konkursu MAESTRO 6 grant otrzymał Pan prof. dr hab. Bogusław Buszewski. Tytuł projektu brzmi „Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych”. Serdecznie gratulujemy. 

Wyniki II konkursu CuBR     04.02.2015 r.
  Projekt Re-COVER „Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów - ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia” został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania w ramach II konkursu CuBR ogłoszonego przez NCBR, w obszarze III (Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały). Liderem konsorcjum jest Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a członkami Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii), Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Plasma System S.A.. Projekt Re-COVER realizowany będzie w latach 2015-2018 w Katedrze Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej przez zespół kierowany przez prof. dra hab. Edwarda Szłyka i dr hab. Iwonę Szymańską. Kwota dofinansowania projektu wynosi 8,73 mln zł.  
Serdecznie gratulujemy.

Kurs maturalny z chemii na UMK    21.01.2015 r.
   Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici zaprasza do skorzystania z oferty uczestnictwa w intensywnym kursie maturalnym z chemii. Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych dydaktyków z Wydziału Chemii UMK i obejmie łącznie 60 godzin lekcyjnych zajęć.
Koszt udziału w kursie: 600 zł (550 zł dla dzieci pracowników UMK oraz dzieci posiadaczy Karty Absolwenta UMK).
Termin realizacji kursu: 23-28 lutego 2015 r.
Informacje dotyczące programu kursu oraz zapisów:
Katarzyna Olczyk,
tel. 695 766 263 / fundacja@umk.pl
www.fundacja.umk.pl/edukacja/kurs-maturalny

Nominacja profesorska dla dra hab. Stanisława Kotera     20.01.2015 r.
  Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku Prezydent Bronisław Komorowski nadał Panu dr hab. Stanisławowi Koterowi tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy naukowej

Zaproszenie na ceremonię podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy NCBR a Województwem Kujawsko-Pomorskim     13.01.2015 r.
  Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności prof. dr hab. Bogusław Buszewski serdecznie zaprasza na ceremonię podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz wykład prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Rola NCBR w systemie wsparcia innowacji w Polsce”. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w godz. 13:00 – 16:00 w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu w sali Kina Centrum (ul. Wały gen. Sikorskiego 13). Przed podpisaniem porozumienia zostanie wyświetlony film dokumentalny pt. „ Powrót chemika” poświęcony postaci prof. Jana Czochralskiego.
Oficjalne zaproszenie oraz program spotkania są udostępnione w załącznikach.
- Zaproszenie
- Program spotkania  

Spektrometr Ramana z mikroskopem optycznym w PAI    13.01.2015 r.
W Pracowni Analiz Instrumentalnych została zainstalowana nowa aparatura, Spektrometr Ramana z mikroskopem optycznym (Raman Micro 200, Perkin Elmer). Pracownicy PAI zostali przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi tego urządzenia. Kierownik PAI,  dr Grzegorz Trykowski, zachęca Pracowników, Doktorantów i Studentów do przynoszenia próbek do analizy, celem poznania możliwości nowego urządzenia. Próbki do badań prosimy dostarczyć do pokoju 39A. 

Pomoc dla Cezarego    13.01.2015 r.
  Absolwentka naszego Wydziału Grażyna Budnik (Ławińska) potrzebuje funduszy na leczenie syna chorego na nowotwór złośliwy tkanek miękkich. Poniżej znajdą Państwo informacje potrzebne do przekazania pomocy:  
- 1% PODATKU KRS: 0000249753 W informacjach uzupełniających w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: Cezary Budnik  
- darowizna dla Czarka:  Fundacja "Nasze Dzieci" przy klinice Onkologii w IP CZD, Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A, 04-730 Warszawa, Bank PEKAO S.A. 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 Tytuł przelewu: Darowizna dla Cezarego Budnik  
W imieniu rodziców z góry bardzo dziękujemy za każdą okazaną pomoc.  

Pani dr Katarzyna Białowicz zastąpi p. Krystynę Hinc   13.01.2015 r.
  Z dniem 1.01.2015 obowiązki  Kierownika Dziekanatu Wydziału Chemii UMK przejęła Pani dr Katarzyna Białowicz. Z Panią Białowicz można się kontaktować osobiście, bądź za pośrednictwem adresu e-mail fiodor@chem.umk.pl i dotychczasowego numeru telefonu do Dziekanatu 56 611 45 77.
Pani dr Katarzynie Białowicz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy.

Pani Krystyna Hinc przeszła na emeryturę  13.01.2015 r.
  Z dniem 31 grudnia 2014 roku Pani mgr Krystyna Hinc, wieloletni Kierownik Dziekanatu Wydziału Chemii, przeszła na emeryturę. Pan Dziekan wraz z pracownikami Wydziału Chemii składają serdecznie podziękowania Pani Krystynie Hinc za wieloletnią współpracę i oddaną służbę na rzecz Wydziału,  życząc jednocześnie zdrowia, wszelkiej pomyślności i zasłużonego odpoczynku.

 
 
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-02
fax: +48 (56) 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
  Administrator strony