Aktualności Archiwum
Konkursy zatrudnieniowe Postępowania awansowe
Finał 51 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego 02.04.2015 r.
 

W dniach 27-28 marca br. na Wydziale Chemii UMK miał miejsce finał 51. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbywającego się pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Dwudniowe zawody obejmowały tradycyjnie część pisemną oraz laboratoryjną. W finale wzięło udział 50 uczniów z całej Polski, wyłonionych spośród prawie 300 uczestników eliminacji rejonowych.


Wiadomości Wydziałowe 02.04.2015 r.
  Dostępny jest nowy numer Wiadomości Wydziałowych - do pobrania tutaj 
Archiwum Wiadomości - tutaj

IV Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody 24.03.2015 r.
 

IV Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym odbyła się w dniach 15-17 marca 2015 r. w Hotelu Rubbens&Monet w podtoruńskich Łysomicach. W jej organizację zaangażowane były: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej PAN reprezentowany przez Zespół Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych oraz Zespół Analityki Środowiskowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz firmy A.G.A. Analytical, Metrohm Polska sp. z o.o. oraz Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z 11 krajów (Polski, Niemiec, Rumunii, Węgier, Włoch, Chorwacji, Mołdawii, Argentyny, Ukrainy, Szwajcarii, Republiki Czeskiej). Więcej na temat konferencji w załączniku.


„Krok w Przyszłość - stypendia dla doktorantów, V edycja" – dodatkowy nabór           19.03.2015 r.
 

11 doktorantów, w tym 5 z Wydziału Chemii, otrzymało stypendia w ramach dodatkowego naboru w V edycji projektu "Krok w przyszłość", realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z uczelniami wyższymi z naszego regionu. Uroczyste wręczenie umów odbyło się 12 marca w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Wśród stypendystów z Wydziału Chemii znalazły się: Dorota Chełminiak, Anna Filipiak-Szok, Agata Pacuła, Marta Plaskacz-Dziuba,  Viorica Railean-Plugaru.


Nabór prac do V edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności          19.03.2015 r.
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w V edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie obronione w terminie od 1 lutego 2013 r. do 10 lipca 2015 r. na ocenę co najmniej dobrą. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych: magisterskich, inżynierskich i licencjackie z zakresu innowacyjności... Więcej


Wykład im. Profesora Antoniego Basińskiego         05.03.2015 r.
 

Dziekan Wydziału Chemii serdecznie zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na XIX Wykład im. prof. Basińskiego w dniu 11 marca br.. Prelekcję pt. "Od mobilności nanopróbników w roztworach polimerów do ruchu białek w komórkach i ekspresji genów" wygłosi prof. Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Początek o godz. 12:00 w Audytorium prof. Basińskiego na Wydziale Chemii. 


Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej        04.03.2015 r.
 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej decyzją z dnia 19 lutego 2015 roku wydało pozytywną ocenę w sprawie oceny programowej na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.


Święto Uniwersytetu       24.02.2015 r.
 

W roku jubileuszu 70-lecia naszej Uczelni Święto Uniwersytetu 19 lutego miało wyjątkowo uroczysty charakter. 542. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika społeczność akademicka i zaproszeni goście świętowali w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:- prof. Wojciech Czerwiński
- prof. Gerhard Rychlicki
- mgr Krystyna Hinc
W uznaniu szczególnych zasług dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Senat UMK przyznał 9 Medali za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. Jeden z Medali otrzymał prof. Andrzej Wojtczak.
Gratulujemy!
Więcej...


Europejskie Towarzystwo Membranowe       19.02.2015 r.
Dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK został wybrany do Zarządu Europejskiego Towarzystwa Membranowego (www.memsoc.eu) na 4 letnią kadencję (2015-2018). Spotkanie inauguracyjne nowego Zarządu odbyło się 2 lutego w Paryżu.

Wyniki konkursu TANGO       19.02.2015 r.
  W ramach konkursu TANGO, realizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki, dofinansowanie uzyskał projekt pt. "Implementacja technik membranowych w procesie wytwarzania butanolu metodą fermentacyjną", zgłoszony przez dr. hab. Wojciecha Kujawskiego, prof. UMK. Celem I konkursu TANGO jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej. 

Wyniki konkursów NCN      10.02.2015 r.
  Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 czerwca 2014 roku. W ramach konkursu MAESTRO 6 grant otrzymał Pan prof. dr hab. Bogusław Buszewski. Tytuł projektu brzmi „Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych”. Serdecznie gratulujemy. 

Wyniki II konkursu CuBR     04.02.2015 r.
  Projekt Re-COVER „Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów - ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia” został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania w ramach II konkursu CuBR ogłoszonego przez NCBR, w obszarze III (Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały). Liderem konsorcjum jest Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a członkami Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii), Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Plasma System S.A.. Projekt Re-COVER realizowany będzie w latach 2015-2018 w Katedrze Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej przez zespół kierowany przez prof. dra hab. Edwarda Szłyka i dr hab. Iwonę Szymańską. Kwota dofinansowania projektu wynosi 8,73 mln zł.  
Serdecznie gratulujemy.

Kurs maturalny z chemii na UMK    21.01.2015 r.
   Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici zaprasza do skorzystania z oferty uczestnictwa w intensywnym kursie maturalnym z chemii. Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych dydaktyków z Wydziału Chemii UMK i obejmie łącznie 60 godzin lekcyjnych zajęć.
Koszt udziału w kursie: 600 zł (550 zł dla dzieci pracowników UMK oraz dzieci posiadaczy Karty Absolwenta UMK).
Termin realizacji kursu: 23-28 lutego 2015 r.
Informacje dotyczące programu kursu oraz zapisów:
Katarzyna Olczyk,
tel. 695 766 263 / fundacja@umk.pl
www.fundacja.umk.pl/edukacja/kurs-maturalny

Nominacja profesorska dla dra hab. Stanisława Kotera     20.01.2015 r.
  Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku Prezydent Bronisław Komorowski nadał Panu dr hab. Stanisławowi Koterowi tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy naukowej

Zaproszenie na ceremonię podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy NCBR a Województwem Kujawsko-Pomorskim     13.01.2015 r.
  Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności prof. dr hab. Bogusław Buszewski serdecznie zaprasza na ceremonię podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz wykład prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Rola NCBR w systemie wsparcia innowacji w Polsce”. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w godz. 13:00 – 16:00 w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu w sali Kina Centrum (ul. Wały gen. Sikorskiego 13). Przed podpisaniem porozumienia zostanie wyświetlony film dokumentalny pt. „ Powrót chemika” poświęcony postaci prof. Jana Czochralskiego.
Oficjalne zaproszenie oraz program spotkania są udostępnione w załącznikach.
- Zaproszenie
- Program spotkania  

Spektrometr Ramana z mikroskopem optycznym w PAI    13.01.2015 r.
W Pracowni Analiz Instrumentalnych została zainstalowana nowa aparatura, Spektrometr Ramana z mikroskopem optycznym (Raman Micro 200, Perkin Elmer). Pracownicy PAI zostali przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi tego urządzenia. Kierownik PAI,  dr Grzegorz Trykowski, zachęca Pracowników, Doktorantów i Studentów do przynoszenia próbek do analizy, celem poznania możliwości nowego urządzenia. Próbki do badań prosimy dostarczyć do pokoju 39A. 

Pomoc dla Cezarego    13.01.2015 r.
  Absolwentka naszego Wydziału Grażyna Budnik (Ławińska) potrzebuje funduszy na leczenie syna chorego na nowotwór złośliwy tkanek miękkich. Poniżej znajdą Państwo informacje potrzebne do przekazania pomocy:  
- 1% PODATKU KRS: 0000249753 W informacjach uzupełniających w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: Cezary Budnik  
- darowizna dla Czarka:  Fundacja "Nasze Dzieci" przy klinice Onkologii w IP CZD, Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A, 04-730 Warszawa, Bank PEKAO S.A. 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 Tytuł przelewu: Darowizna dla Cezarego Budnik  
W imieniu rodziców z góry bardzo dziękujemy za każdą okazaną pomoc.  

Pani dr Katarzyna Białowicz zastąpi p. Krystynę Hinc   13.01.2015 r.
  Z dniem 1.01.2015 obowiązki  Kierownika Dziekanatu Wydziału Chemii UMK przejęła Pani dr Katarzyna Białowicz. Z Panią Białowicz można się kontaktować osobiście, bądź za pośrednictwem adresu e-mail fiodor@chem.umk.pl i dotychczasowego numeru telefonu do Dziekanatu 56 611 45 77.
Pani dr Katarzynie Białowicz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy.

Pani Krystyna Hinc przeszła na emeryturę  13.01.2015 r.
  Z dniem 31 grudnia 2014 roku Pani mgr Krystyna Hinc, wieloletni Kierownik Dziekanatu Wydziału Chemii, przeszła na emeryturę. Pan Dziekan wraz z pracownikami Wydziału Chemii składają serdecznie podziękowania Pani Krystynie Hinc za wieloletnią współpracę i oddaną służbę na rzecz Wydziału,  życząc jednocześnie zdrowia, wszelkiej pomyślności i zasłużonego odpoczynku.

 
 
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-02
fax: +48 (56) 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
  Administrator strony