Aktualności Archiwum
Konkursy zatrudnieniowe Postępowania awansowe
Wiadomości Wydziałowe 18.04.2014 r.
  Dostępny jest nowy numer Wiadomości Wydziałowych. Do pobrania tutaj.
Archiwum wiadomości.

Doroczny Wykład im. Profesora Antoniego Basińskiego 27.03.2014 r.
Tradycją Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest organizacja corocznych otwartych wykładów poświęconych pamięci Profesora Antoniego Basińskiego - twórcy toruńskiej chemii.
W trakcie wcześniejszych spotkań wykłady prezentowali najwybitniejsi polscy chemicy. Tegoroczny wykład pt.: "Polimery syntetyczne – błyskotliwa kariera i współczesne dylematy" wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk z Politechniki Warszawskiej. Uroczystość odbędzie 2 kwietnia 2014 r. o godz.11.00  w Audytorium I na Wydziale Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7.
Przed rozpoczęciem wykładu nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów doktorom, którzy  uzyskali w ostatnim roku stopień naukowy doktora nauk chemicznych.
Relacja z uroczystości

Voucher badawczy 12.03.2014 r.
Jeżeli ktoś z Państwa współpracuje z przedsiębiorcą z województwa kujawsko-pomorskiego od 18 marca 2014 można składać wnioski do kolejnej edycja Vouchera Badawczego, w którym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o finansowanie badań wykonanych w jednostkach badawczych.
Można pozyskać następujące kwoty: 
- na rozpoczęcie badań do 40 tys. zł, 
- 100% kosztów, na kontynuacje badań do 80 tys. zł, 80% kosztów.
Więcej informacji o Voucherze można uzyskać na stronie projektu http://www.voucherbadawczy.pl/ lub u Brokera Innowacji, którym jest na naszym Wydziale Pan mgr Henryk Tomaszewski (Dyżur w Pracowni Analiz Instrumentalnych p. 39A, środa 10-12, czwartek 16-18).
Ogłoszenie o naborze

Rzecznik patentowy 04.02.2014 r.
  Informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 r. rozpoczyna pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rzecznik patentowy – mgr inż. Grzegorz Ćwikliński, którego zadaniem jest zapewnienie zainteresowanym pracownikom niezbędnej pomocy w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. W szczególności , rzecznik patentowy zapewni informacje patentowe dotyczące, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu, prac badawczych oraz ochronę zgłoszonych i opatentowanych wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych… więcej
Rzecznik patentowy mgr inż. Grzegorz Ćwikliński
e-mail: rzecznikpatentowy@umk.pl
telefon: (56) 611-48-28
adres: pok. 115 (I piętro), ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
dyżury: wtorek: 11.00 – 16.00; piątek: 9.00 – 14.00

Krok w przyszłość 31.01.2014 r.
  Projekt pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów" jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) we współpracy z uczelniami wyższymi z naszego regionu: m.in. UMK w Toruniu. W V edycji przedsięwzięcia przyznano 44 stypendia, 27 z nich otrzymają doktoranci z UMK. Większość (aż 20 stypendystów) to przedstawiciele Wydziału Chemii UMK. 
Lista laureatów z Wydziału Chemii - tutaj
Więcej: tutaj

Broker innowacji na Wydziale Chemii 16.01.2014 r.
Inicjatywa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: "Brokerzy Innowacji" zaowocowała powołaniem 30 brokerów innowacji w ośrodkach akademickich w Polsce.
Podstawowe zadania brokera innowacji to:
1) nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych,
2) przygotowywanie wykazów projektów badawczych posiadających, w ocenie brokera, wysoki potencjał komercyjny wraz z analizą przesłanek uzasadniających taką ocenę,
3) inicjowanie zakładania spółek typu spin-off lub zawierania umów licencyjnych,
4) poszerzanie kompetencji w zakresie organizacji procesu komercjalizacji wyników badań naukowych przez uczestnictwo w szkoleniach dla brokerów innowacji organizowanych i finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej „Ministerstwem”.  
W wyniku przeprowadzonego przez MNiSzW konkursu w województwie kujawsko-pomorskim zostało powołanych 3 brokerów (UMK -1, UTP - 2). Jednym z nich, dedykowanym dla Wydziału Chemii UMK, jest mgr Henryk Tomaszewski - dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK. Z Panem Tomaszewskim można umówić się na indywidualną rozmowę w dowolnym czasie albo w trakcie dyżurów w środy (godz. 10-12)i czwartki (godz. 16-18), pok. 39a (Pracownia Analiz Instrumentalnych). Tel. 609 247 100, e-mail: tomaszh@umk.pl .

Rzecznik od mediacji 09.12.2013 r.
Bartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji został rzecznikiem akademickim UMK.      
Rzecznik akademicki (Academic Ombudsman) jest osobą, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni. Przede wszystkim ma pomagać w polubownym rozwiązywaniu sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami UMK.      
Tymczasowa siedziba Rzecznika mieści się w Akademickiej Przychodni Lekarskiej (APL) przy ul. Gagarina 39 w Toruniu (pok. 20, sektor G). Dyżury na UMK w Toruniu będą odbywały się w poniedziałki (w godz. 9:00-13:00) oraz w czwartki (w godz. 13:00-17:00) począwszy od 2 grudnia. Spotkać się z Rzecznikiem będzie można także w Collegium Medicum UMK. Godzina i miejsce dyżuru w Bydgoszczy nie zostały jeszcze ustalone.   Zainteresowani są proszeni o umówienie się drogą elektroniczną (e-mail: ombudsman@umk.pl) bądź telefoniczną (tel. 661 910 878).  
Warto podkreślić, że dotychczas funkcja rzecznika akademickiego została uruchomiona tylko na jednej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Warszawskim.  

Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-02
fax: +48 (56) 654-24-77
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
  Administrator strony