Aktualności Archiwum
Konkursy zatrudnieniowe Postępowania awansowe
 Zmarła prof. dr hab.  Alicja Łodzińska    03.02.2016 r.

31.08.1925-07.02.2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 2016 r. zmarła w wieku 90 lat prof. dr hab.  Alicja Łodzińska emerytowany  profesor  Wydziału  Chemii  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu, z-ca Dyrektora Instytutu Chemii (1975-1978), Prodziekan ds. Dydaktyki na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. (1973-1975), Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii UMK. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złotą Odznaką UMK. Społeczność Wydziału żegna cenionego profesora i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę, 10 lutego 2016 r. o godz. 15.00 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Wybickiego (od ul. Żwirki i Wigury).
Grant NCN   03.02.2016 r.
  Dr hab. Wojciech M. Kujawski otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie Harmonia 7 (tytuł projektu „Innowacyjne membrany polimerowe zawierające reaktywne ciecze jonowe (RILs) i polimeryzowalne ciecze jonowe (PILs)” przyznan środki 496.800,00 zł).
HARMONIA 7 to konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niewspółfinansowane ze środków zagranicznych.

Oferta pracy w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki  19.01.2016 r.
  Nazwa stanowiska: Student/tka
Jednostka: Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy
Opis zadań:
1. Synteza materiałów BF-MOF i S-BF-MOF.
2. Aktywacja otrzymanych materiałów.
 Więcej

Dr M. Pawlak powołany do Zespołu przy MNiSW   12.01.2016 r.

Dr Mariusz Pawlak został powołany przez Ministra Nauiki i Szkolnictwa Wyższgo w skład Zespołu Specjalistycznego Nauk o Życiu (ZS-2). Zadaniem zespołów specjalistycznych jest ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Koło Naukowe  11.01.2016 r.

Studentów Wydziału Chemicznego, a w szczególności kierunków: Chemia i Technologia Żywności oraz Chemia na spotkanie organizacyjne Koła Naukowego, które odbędzie się dnia: 11.01.2015 (poniedziałek)  o godz. 15.00 w Audytorium nr 2.  
Członkowie Koła będą mieli możliwość zapoznania się z tajnikami browarnictwa w tym: uwarzenia samodzielnie piwa oraz jego analizy.

UMK w elicie     01.12.2015 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała logo HR Excellence in Research, którym wyróżnia się ośrodki naukowe za tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej.
26 listopada 2015 roku Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu wyróżnienie Human Resources Excellence in Research. Jesteśmy pierwszym uniwersytetem w Polsce i 7. instytucją w kraju, która otrzymała uprawnienia do korzystania z logo HR Excellence in Research. Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. 

70 lat chemii na UMK      01.12.2015 r.

Uroczystości z okazji 70-lecia chemii na UMK odbyły się 27 listopada br. na Wydziale Chemii. Licznie przybyłych gości, przedstawicieli Władz Rektorskich, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, emerytowanych i obecnych Pracowników Wydziału oraz absolwentów i studentów przywitał Dziekan, prof. dr hab. Edward Szłyk. W ramach uroczystości wykład "Chemia na UMK - 70 lat" wygłosił prof. dr hab. Marek Zaidlewicz. Z okazji 70-lecia chemii na UMK przygotowany został pamiątkowy medal, który został wręczony przedstawicielom Władz, emerytowanym i obecnym pracownikom, zasłużonym dla Wydziału. O historii chemii na UMK można przeczytać w zakładce Wydział – Historia.

Naukowcy z Wydziału Chemii w PAN     01.12.2015 r.
  Naukowcy z Wydziału Chemii UMK zostali wybrani do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. W Komitecie Chemii Analitycznej PAN na kadencję 2015-2019 zasiądą: prof. dr hab. Bogusław Buszewski oraz dr hab. Renata M. Gadzała-Kopciuch.  Nowo wybrany Komitet jednomyślnie powierzył prof. Bogusławowi Buszewskiemu funkcję przewodniczącego, a prof. Renacie M. Gadzale-Kopciuch sekretarza tego Komitetu.

Zespół prof. B. Buszewskiego zrealizuje projekt „Plantarum”    01.12.2015 r.
  Zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK zrealizuje nowy interdyscyplinarny grant "Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety" (akronim Plantarum) w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Finansowanie w wysokości 16,3 mln złotych zespół pozyskał w ramach strategicznego programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BioStrateg II, któremu patronuje NCBR. W projekcie "Plantarum" przygotowana zostanie strategia wykorzystania roślin w preparatach kosmetycznych, suplementach diety oraz jako karma dla zwierząt. Na potrzeby realizacji projektu utworzono konsorcjum w składzie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa SA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Śląska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Śląski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Wrocławska. Więcej informacji o projekcie w załączniku.

Absolwenci Wydziału Chemii z dyplomami     24.11.2015 r.
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Chemii 2014/2015 odbyła się 21 listopada br., w Auli UMK. Dyplomy ukończenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia otrzymały 122 osoby, drugiego stopnia – 74 osoby. Wręczono też 7 dyplomów inżynierskich dla osób kończących kierunek materiały współczesnych technologii. Studia niestacjonarne chemii drugiego stopnia ukończyły 22 osoby. Dyplomy ukończenia Studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wręczono 24 osobom. 
Najlepszym absolwentem Wydziału Chemii w roku akademickim 2014/2015 został mgr Rafał Rola. Nagrodę za I miejsce w konkursie OT SITPChem na najlepszą pracę magisterską o tematyce chemicznej otrzymała mgr Magdalena Skoczylas (promotor prof. dr hab. B. Buszewski), wyróżnienia - mgr Kinga Meller (promotor dr hab. M. Szumski) i mgr Katarzyna Węgrzynowska (promotor dr J. Skopińska-Wiśniewska). W konkursie OT PTChem na najlepszą pracę  licencjacką I miejsce przyznano inż. Emilowi Korczeniewskiemu (promotor prof. dr hab. A. Terzyk), natomiast wyróżnienia zdobyli Paulina Bolibok (promotor prof. dr hab. A. Sionkowska), Jadwiga Szewczyk (promotor dr hab. R. Gadzała-Kopciuch, prof. UMK)  i Paweł Szubarga (promotor dr T. Muzioł).
Podczas uroczystości inauguracyjny wykład im. Prof. A. Swinarskiego wygłosił mgr Marian Holz, właściciel Zakładu Tworzyw Sztucznych „POLI” z Inowrocławia, absolwent Wydziału Chemii UMK. Dyplomatorium  uświetnił występ Chóru  Akademickiego. Galeria zdjęć dostępna na stronie  Programu Absolwent UMK

Medale dla wynalazków z Wydziału Chemii   24.11.2015 r.
   Naukowcy związani z Wydziałem Chemii i Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii zdobyli złoty i srebrny medal podczas 64. Międzynarodowej wystawy The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli.  Nagrodzone wynalazki znalazły się wśród ponad 300 technologii z całego świata, zgłoszonych do głównego konkursu "Eureka Competition".
Nagrodzone wynalazki:
  • Wynalazek "Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych, zwłaszcza do wytwarzania elektrod" (autorzy: Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz związani z Wydziałem Chemii oraz ICNT) otrzymał: Złoty Medal z Wyróżnieniem w konkursie Eureka Competition, Nagrodę Specjalną i Złoty Medal w konkursie równoległym organizowany przez Roumanian Associacion for Nonconventional Technologies oraz Dyplom i Złoty Medal w konkursie równoległym organizowanym przez Ministry of Education and Scientific Research oraz National Authority for Scientific Research and Innovation.
  • Srebrny Medal w konkursie Eureka Competition otrzymał wynalazek "System kolekcjonowania, przetwarzania i analizy danych pomiarowych pochodzących z pomiarów elektrochemicznych wodnych roztworów zawartości związków pierwiastków biogennych" (autor: Paweł Rzymyszkiewicz - doktorant na Wydziale Chemii).
Wynalazki z UMK zostały zgłoszone do konkursu przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK. Więcej o nagrodach i działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK na stronie www.aip.umk.pl

Nagrody i wyróżnienia JM Rektora dla pracowników Wydziału Chemii UMK za rok 2014      20.11.2015 r.
  Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień JM Rektora odbyła się 19 listopada 2015r. w Collegium Maximum UMK.   
Nagrody zespołowe II° za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej otrzymały zespoły w składzie:
- dr Sylwia Studzińska, prof dr hab. Bogusław Buszewski, dr Szymon Bocian, dr Ewelina Dziubakiewicz, dr Jan Soukup, prof. Pavel Jandera, mgr Zahra Safaei, lic. Rafał Rola, mgr Lidia Pietrzak, dr Paweł Olszowy
- dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK, prof. dr hab. Stanisław Koter, dr Izabela Koter, mgr Joanna Kujawa, mgr Anna Kujawska, dr Monika Kultys, dr Barbara Gilewicz – Łukasik, dr Sophie Cernaux, prof. dr hab. Marek Bryjak, mgr Jan Kujawski.  
Nagrody zespołowe III° za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej otrzymały zespoły w składzie:
-  dr hab. Jacek Ścianowski, dr Zbigniew Rafiński, dr Krzysztof Aleksandrzak, dr Anna Kozakiewicz, dr Katarzyna Rafińska, mgr Agata Pacuła, mgr Anna Banach, prof. dr hab. Wanda Midura, dr Adrian Zając, mgr Piotr Ozimek
-   prof. dr hab. Alina Sionkowska, dr Justyna Kozłowska, dr Katarzyna Lewandowska, mgr Anna Płanecka, mgr Beata Kaczmarek, mgr Marta Michalska, dr Gabrial Furtos, dr Sylvain Lazare
-   prof. dr hab. Artur Terzyk, dr hab. Piotr Gauden, dr Sylwester Furmaniak, dr Marek Wiśniewski, prof. Katsumi Kaneko, prof. Tomonori Ohba, dr Piotr Kowalczyk, dr Łukasz Hawełek, prof. dr hab. Andrzej Burian, prof. Alexander Neimark.
Wyróżnienie indywidualne za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych zostało przyznane dr Mirosławowi Jabłońskiemu.
Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej otrzymały zespoły w składzie:
-   dr Małgorzata Szultka - Młyńska, prof dr hab. Bogusław Buszewski, lek. Rafał Krzemiński, prof. dr hab. Marek Jackowski, dr hab. Mirosław Sprynskyy, mgr Magdalena Buszewska – Forajta, mgr Paweł Pomastowski, prof. dr hab. Roman Kaliszan, mgr Viorica Railean – Plugaru, mgr Justyna Walczak
-   dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK, prof dr hab. Bogusław Buszewski, dr hab. Michał Szumski, mgr Damian Grzywiński, mgr Joanna Rudnicka, dr Marta Walczak, prof. dr hab. Tadeusz Jezierski, mgr Albert Szparaga, Wojciech Prus
-   dr hab. Aleksandra Szydłowska – Czerniak, prof. UMK, prof. dr hab. Edward Szłyk, dr Aneta Jastrzębska, dr Marzanna Kurzawa, dr Marek Krzemiński, dr Tadeusz Muzioł, mgr Anna Filipiak – Szok, mgr Anna Piasta, mgr Agnieszka Tułodziecka
-   prof. dr hab. Halina Kaczmarek, dr Marta Ziegler – Borowska, dr hab. Michał Marszałł, prof. UMK, dr Tomasz Siódmiak, mgr Adam Sikora, dr Anna Kaczmarek – Kędziera, dr Dariusz Kędziera, mgr Dorota Chełminiak, mgr Marta Chylińska, dr Aleksandra Cyganiuk
-   dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, dr Tadeusz Muzioł, dr Marzena Fandzloch, mgr Kamil Hoffmann, dr hab. Joanna Wietrzyk, mgr inż. Jerzy Sitkowski, mgr Ewa Maj
-   dr inż. Mariusz Pawlak, prof. Nimrod Moiseyev, dr Hossein Sadeghpour, prof. dr hab. Mirosław Bylicki, prof. Prasanta Mukherjee  
Pełna lista osób nagrodzonych w załączniku.

GRANTY NCN     18.11.2015 r.
  Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2015 roku.  Wśród laureatów znalazło się 3 pracowników naukowych i 2 doktorantów z Wydziału Chemii UMK. Laureaci konkursu OPUS 9 :  
1. prof. dr hab. Halina Maria Kaczmarek, Badania wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych. (przyznane środki  1.128.000 zł)
2. prof. dr hab. Artur Piotr Terzyk, Nowe związki MOF jako degradowalne nanokontenery inhibitorów kinaz tyrozynowych w nowoczesnej terapii przeciwnowotworowej. (przyznane środki  730.080 zł)
3. dr hab. Jacek  Ścianowski, prof. UMK (konsorcjum z prof. Jędrzejem Antosiewiczem - Gdański Uniwersytet Medyczny), Zmiany w metabolizmie żelaza indukowane przez związki o działaniu przeciwnowotworowym in vitro i in vivo (przyznane środki 1.039.000 zł)  
4. dr Mirosław Jabłoński, Teoretyczne badania wiązania wodorowego typu charge-inverted. (przyznane środki  227.500 zł) 
Laureaci konkursu PRELUDIUM 9 :  
1. mgr Emilia Kiersikowska, Przemiany redoksowe chromowych suplementów diety z cysteiną i kwasem piko linowym. (przyznane środki 49.992 zł)
2. mgr Anna Marlena Piasta, Opracowanie metody oznaczania wybranych amin biogennych w piwie i winie z zastosowaniem techniki HPLC i 19F NMR. (przyznane środki  49.600 zł)
W konkursie OPUS  startować może każdy badacz, niezależnie od stażu i stopnia naukowego, natomiast PRELUDIUM dedykowany jest osobom, które nie posiadają tytułu doktora.

Uroczystość wręczenia dyplomów    28.10.2015 r.
  Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmie zapraszają na uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich, licencjackich i inżynierskich z roku akademickiego 2014/2015. Uroczystość odbędzie się 21 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11.  
Zaproszenie


21 listopada w godzinach 13.00 - 16.00 na Wydziale Chemii UMK planowane jest spotkanie towarzyskie absolwentów (w ramach spotkania przewidziany jest lunch, obowiązuje rejestracja i wpisowe w wysokości 50 PLN).
Link do formularza internetowego rejestracji: https://admin.abs.umk.pl/wydarzenie.php?nr=41&clean=1
Wpisowe należy wnieść przelewem na konto: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń Rachunek bankowy: PKO BP S.A. O/Toruń, nr 43 1020 5011 0000 9602 0090 2882 Tytuł wpłaty: imię i nazwisko; 70-lecie Wydziału Chemii

Carbotec i Nano-implant   28.10.2015 r.
  W ramach Centrum Transferu Technologii UMK spółka z o.o. powołanych zostało już 13 spółek przygotowujących rewolucyjne produkty z różnych dziedzin: ochrony środowiska, biotechnologii, kognitywistki, nanotechnologii, informatyki, technologii chemicznych, medycyny. Są wśród nich również Carbotec oraz Nano-implant, których udziałowcami są pracownicy Wydziału Chemii.  

Spółkę Carbotec tworzą mgr Anna Ilnicka, dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz oraz Centrum Transferu Technologii UMK. Prezesem spółki jest Pan Paweł Matlakiewicz reprezentujący CTT UMK. Spółka w pierwszej kolejności zajmie się rozwojem i wdrożeniem wynalazku dotyczącego syntezy wysokoazotowych węgli aktywowanych dla zastosowań w elektrochemicznych źródłach prądu. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP w roku 2015. Wynalazek był nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowych Wielobranżowych Targów "Foire de Paris" - Concours Lépine (od 1901) w Paryżu oraz złotym medalem na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Krakowie. W najbliższym czasie, oprócz badań przemysłowych i prac rozwojowych nad rozwinięciem samego wynalazku, rozpoczęte będzie poszukiwanie tzw. inwestora zewnętrznego oraz wsparcia finansowego ze środków unijnych.   

Nano-implant sp. z o.o.
 (udziałowcy: Piotr Piszczek, Aleksandra Radtke oraz prof. Waldemar Jędrzejczyk z (lekarz, CM UMK) i Print Med 3D S.A. z Grudziądza) – opracował innowacyjne powłoki na powierzchni implantów, które sprzyjają procesom łączenia się powierzchni metalowego implantu z kością oraz posiadają właściwości przeciwdrobnoustrojowe, zapobiegające powstawaniu stanów zapalnych. Proponowane nanopowłoki stosuje się na tytanowych implantach mających swoje zastosowanie w chirurgii szczękowo-twarzowej. Zostały one wytworzone z materiałów bazujących na ditlenku tytanu i wiążą się z metalem (tytan), z którego wykonuje się większość implantów. Pierwszym produktem spółki będą implanty części twarzoczaszki oraz zębów produkowane przy zastosowaniu technologii druku 3D. 

OFERTA PRACY W PROJEKCIE OPUS Narodowego Centrum Nauki  22.10.2015 r.
  Nazwa stanowiska: Doktorant-Stypendysta (1 etat)
Jednostka: Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków
Opis zadań: Pozyskiwanie biopolimerów ze źródeł naturalnych, badanie mieszalności biopolimerów metodą wiskozymetryczną, DSC i FTIR, otrzymywanie filmów i kompozytów 3D zawierających nanocząstki nieorganiczne, badanie właściwości mechanicznych biomateriałów, opracowanie receptur kosmetycznych... Więcej

Kurs maturalny – „Matura z Wydziałem Chemii UMK” 13.10.2015 r.
  W roku akademickim 2015/16 Wydział Chemii UMK organizuje kurs maturalny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych planujących zdawanie matury z chemii jako przedmiotu dodatkowego
Kurs obejmuje  30 godzin lekcyjnych intensywnych zajęć laboratoryjnych 
Więcej informacji - tutaj
Formularz zgłoszeniowy - tutaj

OFERTA  – doktorant, magnetyczne nanocząstki     09.10.2015 r.
   Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu pt: „Synteza i badanie oddziaływania magnetycznych nanocząstek pokrywanych białkiem surowicy krwi ludzkiej z wybranymi lekami w warunkach normalnych i sztucznie wywołanego stresu oksydacyjnego”. Więcej...

Patenty na Wydziale Chemii    07.10.2015 r.
  W latach 2008-2014 pracownikom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznano 64 patenty (Wydział Chemii - 46 patentów, dalej Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - 9, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi -8 oraz Wydział Farmaceutyczny CM - 1). We wspomnianym okresie Wydział Chemii uzyskał także 1 patent za granicą, a kolejne 2 wynalazki (spośród 6 na UMK) zostały zgłoszone. Wydział Chemii  jest liderem wynalazczości, co potwierdza fakt, iż w ciągu ostatnich 7 lat urzędy patentowe przyjęły 92 zgłoszenia patentowe z Wydziału, spośród 119 zgłoszonych przez UMK.

Granty Młodych   07.10.2015 r.
  - Termin składania wniosków: do 15.10.2015 r. (w wersji papierowej – Pani Agata Piszczek, pok. 7 i elektronicznej – agata.piszczek@chem.umk.pl).
- Zamówienia na rzeczy należy złożyć do 30.11.2015 r.
- Środki mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na sprzęt, materiały i odczynniki. UWAGA!!! nie można pokryć z grantu wyjazdu na konferencje.
- Realizacja grantu musi być zakończona do 31.12.2015 r. (termin ostateczny !!!)
- Sprawozdania z realizacji grantu należy złożyć do 15.01.2016 r.  (w wersji papierowej – Pani Agata Piszczek, pok. 7 i elektronicznej – agata.piszczek@chem.umk.pl).
- Granty przewidziano dla uczestników Studiów Doktoranckich z zakresu chemii (II – IV rok) oraz dla młodych pracowników (do 35 roku życia).
- Regulamin wraz z wnioskiem i innymi dokumentami w linku

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego  02.10.2015 r.
  Prof. dr hab. Bogusław Buszewski zostały odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczyste wręczenie tego wysokiego odznaczenia państwowego miało miejsce podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1 października 2015r. Wniosek o przyznanie odznaczenia został złożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką 02.10.2015 r.
  Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Chemicznego  ogłosił konkurs na najlepszą Pracę Licencjacką z dziedziny chemii. 
Termin skladania wniosków upływa 31 pazdziernika 2015 r. 
Regulamin konkursu - pobierz
Wniosekpobierz

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty 28.09.2015 r.
  Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków realizuje grant OPUS Narodowego Centrum Nauki. W ramach tego projektu ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty. Więcej

Nominacje 28.09.2015 r.
  Awans na stanowisko profesora zwyczajnego z naszego Wydziału otrzymali:    
- prof. dr hab. Alina Sionkowska    
- prof. dr hab. Artur Terzyk  
- prof. dr hab. Marek Polasik    
- prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
Awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego    
- dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK
Szczegóły i zdjęcia z uroczystości pod adresem: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20150924133228

INAUGURACJA   ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 24.09.2015 r.
  Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych (kierunki: chemia, chemia kosmetyczna, chemia i technologia żywności, materiały współczesnych technologii) oraz studentów I roku II stopnia (kierunki: chemia i chemia kosmetyczna) odbędzie się  1 października 2015 roku o godz. 1500  w Audytorium I na Wydziale Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7.
P l a n   u r o c z y s t o ś c i:  
1.  Hymn państwowy
2.  Wystąpienie Dziekana Wydziału Chemii
3.  Złożenie ślubowania
4.  Wystąpienie przedstawiciela programu Erasmus +
5.  Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
6.  Gaudeamus

Nagroda dla dr Małgorzaty Szultki-Młyńskiej 24.09.2015 r.
  Dr Małgorzata Szultka-Młyńska z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki otrzymała 3-letnie stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych, wybitnych naukowców. Dr Szultka-Młyńska znalazła się w gronie wyróżnionych 255 naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Stypendium ministra 09.09.2015 r.
  Na stronie uczelni w części dotyczącej studentów dostępne są informacje dotyczące stypendiów ministra z możliwością pobrania wniosków ze strony Ministerstwa http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/) Na Wydziale Chemii wnioski należy złożyć do 21 września do Dziekanatu Studenckiego.

Kurs maturalny – „Matura z Wydziałem Chemii UMK” 26.08.2015 r.
  W roku akademickim 2015/16 Wydział Chemii UMK organizuje kurs maturalny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych planujących zdawanie matury z chemii jako przedmiotu dodatkowego
Więcej informacji - tutaj
Formularz zgłoszeniowy - tutaj

Posiedzenie naukowe PTCh 07.07.2015 r.
  Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Toruński uprzejmie zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na posiedzenie naukowe w ramach którego wykład pt: “THINKING INSIDE AND OUTSIDE THE BOX: CHEMISTRY WITH COMPUTERS” wygłosi prof. Andrzej A. Jarzęcki Chemistry Department, Brooklyn College, The City University of New York New York, USA.  Posiedzenie odbędzie się o godzinie 12.00 dnia 08.07.2015 w Audytorium I Wydziału Chemii ul. Gagarina 7. Zapraszamy.

Wiadomości Wydziałowe 06.07.2015 r.
  Dostępny jest nowy numer Wiadomości - pobierz
Archiwum wiadomości - tutaj

Dr inż. Mariusz Pawlak powołany do Rady Młodych Naukowców 06.07.2015 r.
  Dr inż. Mariusz Pawlak z Zakładu Chemii Kwantowej został powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rady Młodych Naukowców. 25 czerwca br. zatwierdzony został skład Rady Młodych Naukowców V kadencji, w którym zasiądzie 18 osób wyłonionych w drodze konkursu. Dr Pawlak jest w niej jedynym przedstawicielem UMK i naszego regionu. Rada jest organem doradczym Ministra. Jej zadaniem jest wspieranie Ministra w działaniach służących rozwojowi kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową. Kadencja Rady trwa rok.

Posiedzenie naukowe PTCh 03.07.2015 r.
  Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Toruński uprzejmie zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na posiedzenie naukowe w ramach którego wykład pt: “TRIAZOLOPYRIMIDINE COMPLEXES: TOWARDS THE NEXT GENERATION OF ANTIPARASTIC AGENTS” wygłosi prof. Juan Manuel Salas Peregrin Department of Inorganic Chemistry, University of Granada Granada, SPAIN Posiedzenie odbędzie się o godzinie 12.00 dnia 06.07.2015 w Audytorium II Wydziału Chemii ul. Gagarina 7. Zapraszamy.

IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 02.07.2015 r.
  W dniach 24-26 czerwca 2015 w Toruniu odbyło się IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzeja Tretyna, Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. Edwarda Szłyka, Prezesa PTChem prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego, Prezesa PTChem Oddziału Toruńskiego dr hab. Iwonę Łakomską, prof. UMK oraz Przewodniczącego SITPChem Oddziału w Toruniu mgr. inż. Stefana Oborskiego. W Seminarium udział wzięli studenci, doktoranci i młodzi doktorzy z Uczelni oraz Jednostek Badawczych z całej Polski reprezentujący nauki chemiczne, biologiczne, medyczne, fizyczne oraz techniczne. Więcej informacji w załączniku.

Złote medale na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych "Intarg"       02.07.2015 r.
  Dwa wynalazki opracowane przez pracowników i doktorantów Wydziału Chemii UMK zdobyły uznanie i złote medale na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych "Intarg" w Krakowie:
- "Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych zwłaszcza do wytwarzania elektrod" autorstwa dr hab. Jerzego Łukaszewicza, prof. UMK i doktorantki Anny Ilnickiej
- "System kolekcjonowania, przetwarzania i analizy danych pomiarowych pochodzących z pomiarów elektrochemicznych wodnych roztworów związków pierwiastków biogennych PNS (fosfor, azot, siarka)" przygotowany przez zespół: prof. Jerzy P. Łukaszewicz, Paweł Rzymyszkiewicz, Piotr Matuszak i Grzegorz Grodzicki.
Projekty powstały w ramach "Inkubatora Innowacyjności" realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK. W Targach „Intarg” uczestniczyły 54 jednostki naukowe z 6 krajów. Nagrody przyznawało międzynarodowe Jury, a głównymi kryteriami oceny wynalazków były: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie parametrów technicznych z odpowiednikami światowymi, realne możliwości komercjalizacji oraz wpływ na środowisko.

Zaproszenie na wykład prof. K. Szalewicza      09.06.2015 r.
  10 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 10.00 w Audytorium II Wydziału Chemii UMK odbędzie się seminarium, na którym wykład zatytułowany "Czy używając wyłącznie teorii można przewidzieć wszystkie własności wody?" wygłosi prof. Krzysztof Szalewicz (Department of Physics and Astronomy, University of Delaware (USA)). Po referacie będzie możliwość spotkania Prelegentem w sali 26 (budynek A WCh).
Opis sylwetki naukowej prof. K. Szalewicza

„Etyka w Nauce i Życiu – Normy i Dylematy”     09.06.2015 r.
  W dniach 10 – 13 maja 2015 r. w Toruniu odbyło się międzynarodowe sympozjum „Etyka w Nauce i Życiu – Normy i Dylematy”. Jeżeli nie wiesz jak się zachować - zachowaj się przyzwoicie - motto życiowe niedawno zmarłego prof. Władysława Bartoszewskiego stało się myślą przewodnią interdyscyplinarnej konferencji naukowej, którą zorganizowało Polskie Towarzystwo Chemiczne wspólnie z Oddziałem Toruńskim i Krakowskim byłych stypendystów Fundacji Alexandra von Humboldta - Societas Humboldtiana Polonorum i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. Bogusław Buszewski. Patronat honorowy objęli: vice-Marszałek Senatu RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, JE Biskup Toruński, Prezydent m. Torunia, prezydent Fundacji Alexandra von Humboldta, prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz JM Rektor UMK. Sprawozdanie z konferencji w załączniku

Współpraca z Japonią    28.05.2015 r.
  JM Rektor UMK podpisał umowę o współpracy z AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), niezależnym instytutem administracyjnym Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii  (z siedzibą w Tokio) reprezentowanym przez dyrektora Shigeki Kamiyama. Umowa dotyczy kooperacji w zakresie nieodpłatnego przekazywania przez stronę japońską nowych nanomateriałów węglowych do badań prowadzonych przez zespół kierowany przez prof. Artura P. Terzyka z Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy Wydziału Chemii UMK.

Wyniki konkursów NCN   14.05.2015 r.
  Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2014 roku. 
W ramach konkursu SONATA 8  granty otrzymali: 
1. dr Marta Ziegler-Borowska, Synteza i badanie oddziaływania magnetycznych nanocząstek pokrywanych białkiem surowicy krwi ludzkiej z wybranymi lekami w warunkach normalnych i sztucznie wywołanego stresu oksydacyjnego. (panel NZ7)
2. dr Sylwester Furmaniak,  Wpływ porowatości i natury chemicznej powierzchni węgla na równowagi reakcji chemicznych - systematyczne badanie z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. (panel ST4)
W ramach konkursu PRELUDIUM 8  granty otrzymali: 
1. mgr Marta Chylińska, Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów chitozanowych ze związkami aktywnymi do zastosowań biomedycznych. (panel ST8)
2. mgr Anna Ilnicka, Materiały węglowe o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym. (panel ST8)
3. mgr Katarzyna Kwaśniewska, Otrzymywanie magnetycznych materiałów sorpcyjnych na bazie polimerów z odciskiem cząsteczkowym do izolowania i oznaczania zearalenonu z próbek biologicznych. (panel ST4)
4. mgr inż. Maciej Milanowski, Wykorzystanie technik sprzężonych do identyfikacji i profilowania lotnych związków organicznych (LZO) ze śliny u osób z chorobami jamy ustnej. (panel ST4)

Złoty wynalazek  14.05.2015 r.
  Mgr Anna Ilnicka (doktorantka na Wydziale Chemii UMK) oraz dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK (Wydział Chemii UMK) zdobyli złoty medal w Konkursie im. Luisa Lépine organizowanym przez Stowarzyszenie Francuskich Wynalazców i Producentów na 114. Targach Wynalazczości w Paryżu. Wyniki rywalizacji zostały ogłoszone podczas uroczystej gali w dniu 9 maja br.. Wynalazek, którym było zgłoszenie patentowe  "Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych zwłaszcza do wytwarzania elektrod" autorstwa A. Ilnickiej i J.P. Łukaszewicza zdobył główną nagrodę. Projekt powstał w ramach "Inkubatora Innowacyjności" realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK. Serdecznie gratulujemy.

I Targi Pracy "Poczuj Chemię do studenta" 04.05.2015 r.
22 kwietnia na Wydziale Chemii odbyły się I Targi Pracy "Poczuj Chemię do studenta". Podczas wydarzenia mieliśmy okazję posłuchać prezentacji firm i studentów, obejrzeć postery przygotowane przez studentów oraz porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami. Prezentacje wygłosili reprezentanci firm: Wika, MSU S.A. oraz Orlen Gaz Sp. z o.o.. W Targach uczestniczyli również przedstawiciele firm: GM Color Sp. z o.o., Towimor S.A. oraz Synthex Technologies Sp. z o.o.. Samorząd Studencki serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji Targów oraz wzięli w nich udział.

Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 04.05.2015 r.
  Pani dr Małgorzata Szultka-Młyńska znalazła się wśród stypendystów 23. konkursu w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W tym roku stypendia przyznano 130 wybitnym młodym uczonym, wyłonionym spośród 1241 kandydatów. Zwycięzcy otrzymują od Fundacji roczne stypendium w wysokości 28 000 zł z przeznaczeniem na dowolny cel. Serdecznie gratulujemy.

Oferty pracy 23.04.2015 r.
 

Oferty pracy: 

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3


15 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Chemii 23.04.2015 r.
  Galeria zdjęć z warsztatów "Energetyczna zabawa z chemią!" - link
Film z warsztatów "Świat zapachów. Tajemnice perfum - jak tworzyć kompozycje zapachowe" - link  

Targi Pracy  22.04.2015 r.
 

22 kwietnia br. na Wydziale Chemii odbędą się Targi Pracy „Poczuj Chemię do Studenta” połączone z konferencją naukową. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej, Dziekan Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wydziału Chemii. W Targach udział wezmą m.in. przedstawiciele firm Orlen Gaz Sp. z o.o., Alter Power Sp. z o.o., GM Color Sp. z o.o.. Plan i informacje na temat Targów Pracy znajdują się w załączniku (załącznik 1, załącznik 2). 


Finał 51 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego 02.04.2015 r.
 

W dniach 27-28 marca br. na Wydziale Chemii UMK miał miejsce finał 51. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbywającego się pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Dwudniowe zawody obejmowały tradycyjnie część pisemną oraz laboratoryjną. W finale wzięło udział 50 uczniów z całej Polski, wyłonionych spośród prawie 300 uczestników eliminacji rejonowych.


Wiadomości Wydziałowe 02.04.2015 r.
  Dostępny jest nowy numer Wiadomości Wydziałowych - do pobrania tutaj 
Archiwum Wiadomości - tutaj

IV Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody 24.03.2015 r.
 

IV Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym odbyła się w dniach 15-17 marca 2015 r. w Hotelu Rubbens&Monet w podtoruńskich Łysomicach. W jej organizację zaangażowane były: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej PAN reprezentowany przez Zespół Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych oraz Zespół Analityki Środowiskowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz firmy A.G.A. Analytical, Metrohm Polska sp. z o.o. oraz Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z 11 krajów (Polski, Niemiec, Rumunii, Węgier, Włoch, Chorwacji, Mołdawii, Argentyny, Ukrainy, Szwajcarii, Republiki Czeskiej). Więcej na temat konferencji w załączniku.


„Krok w Przyszłość - stypendia dla doktorantów, V edycja" – dodatkowy nabór           19.03.2015 r.
 

11 doktorantów, w tym 5 z Wydziału Chemii, otrzymało stypendia w ramach dodatkowego naboru w V edycji projektu "Krok w przyszłość", realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z uczelniami wyższymi z naszego regionu. Uroczyste wręczenie umów odbyło się 12 marca w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Wśród stypendystów z Wydziału Chemii znalazły się: Dorota Chełminiak, Anna Filipiak-Szok, Agata Pacuła, Marta Plaskacz-Dziuba,  Viorica Railean-Plugaru.


Nabór prac do V edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności          19.03.2015 r.
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w V edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie obronione w terminie od 1 lutego 2013 r. do 10 lipca 2015 r. na ocenę co najmniej dobrą. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych: magisterskich, inżynierskich i licencjackie z zakresu innowacyjności... Więcej


Wykład im. Profesora Antoniego Basińskiego         05.03.2015 r.
 

Dziekan Wydziału Chemii serdecznie zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na XIX Wykład im. prof. Basińskiego w dniu 11 marca br.. Prelekcję pt. "Od mobilności nanopróbników w roztworach polimerów do ruchu białek w komórkach i ekspresji genów" wygłosi prof. Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Początek o godz. 12:00 w Audytorium prof. Basińskiego na Wydziale Chemii. 


Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej        04.03.2015 r.
 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej decyzją z dnia 19 lutego 2015 roku wydało pozytywną ocenę w sprawie oceny programowej na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.


Święto Uniwersytetu       24.02.2015 r.
 

W roku jubileuszu 70-lecia naszej Uczelni Święto Uniwersytetu 19 lutego miało wyjątkowo uroczysty charakter. 542. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika społeczność akademicka i zaproszeni goście świętowali w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:- prof. Wojciech Czerwiński
- prof. Gerhard Rychlicki
- mgr Krystyna Hinc
W uznaniu szczególnych zasług dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Senat UMK przyznał 9 Medali za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. Jeden z Medali otrzymał prof. Andrzej Wojtczak.
Gratulujemy!
Więcej...


Europejskie Towarzystwo Membranowe       19.02.2015 r.
Dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK został wybrany do Zarządu Europejskiego Towarzystwa Membranowego (www.memsoc.eu) na 4 letnią kadencję (2015-2018). Spotkanie inauguracyjne nowego Zarządu odbyło się 2 lutego w Paryżu.

Wyniki konkursu TANGO       19.02.2015 r.
  W ramach konkursu TANGO, realizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki, dofinansowanie uzyskał projekt pt. "Implementacja technik membranowych w procesie wytwarzania butanolu metodą fermentacyjną", zgłoszony przez dr. hab. Wojciecha Kujawskiego, prof. UMK. Celem I konkursu TANGO jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej. 

Wyniki konkursów NCN      10.02.2015 r.
  Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 czerwca 2014 roku. W ramach konkursu MAESTRO 6 grant otrzymał Pan prof. dr hab. Bogusław Buszewski. Tytuł projektu brzmi „Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych”. Serdecznie gratulujemy. 

Wyniki II konkursu CuBR     04.02.2015 r.
  Projekt Re-COVER „Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów - ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia” został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania w ramach II konkursu CuBR ogłoszonego przez NCBR, w obszarze III (Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały). Liderem konsorcjum jest Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a członkami Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii), Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Plasma System S.A.. Projekt Re-COVER realizowany będzie w latach 2015-2018 w Katedrze Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej przez zespół kierowany przez prof. dra hab. Edwarda Szłyka i dr hab. Iwonę Szymańską. Kwota dofinansowania projektu wynosi 8,73 mln zł.  
Serdecznie gratulujemy.

Kurs maturalny z chemii na UMK    21.01.2015 r.
   Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici zaprasza do skorzystania z oferty uczestnictwa w intensywnym kursie maturalnym z chemii. Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych dydaktyków z Wydziału Chemii UMK i obejmie łącznie 60 godzin lekcyjnych zajęć.
Koszt udziału w kursie: 600 zł (550 zł dla dzieci pracowników UMK oraz dzieci posiadaczy Karty Absolwenta UMK).
Termin realizacji kursu: 23-28 lutego 2015 r.
Informacje dotyczące programu kursu oraz zapisów:
Katarzyna Olczyk,
tel. 695 766 263 / fundacja@umk.pl
www.fundacja.umk.pl/edukacja/kurs-maturalny

Nominacja profesorska dla dra hab. Stanisława Kotera     20.01.2015 r.
  Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku Prezydent Bronisław Komorowski nadał Panu dr hab. Stanisławowi Koterowi tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy naukowej

Zaproszenie na ceremonię podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy NCBR a Województwem Kujawsko-Pomorskim     13.01.2015 r.
  Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności prof. dr hab. Bogusław Buszewski serdecznie zaprasza na ceremonię podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz wykład prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Rola NCBR w systemie wsparcia innowacji w Polsce”. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w godz. 13:00 – 16:00 w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu w sali Kina Centrum (ul. Wały gen. Sikorskiego 13). Przed podpisaniem porozumienia zostanie wyświetlony film dokumentalny pt. „ Powrót chemika” poświęcony postaci prof. Jana Czochralskiego.
Oficjalne zaproszenie oraz program spotkania są udostępnione w załącznikach.
- Zaproszenie
- Program spotkania  

Spektrometr Ramana z mikroskopem optycznym w PAI    13.01.2015 r.
W Pracowni Analiz Instrumentalnych została zainstalowana nowa aparatura, Spektrometr Ramana z mikroskopem optycznym (Raman Micro 200, Perkin Elmer). Pracownicy PAI zostali przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi tego urządzenia. Kierownik PAI,  dr Grzegorz Trykowski, zachęca Pracowników, Doktorantów i Studentów do przynoszenia próbek do analizy, celem poznania możliwości nowego urządzenia. Próbki do badań prosimy dostarczyć do pokoju 39A. 

Pomoc dla Cezarego    13.01.2015 r.
  Absolwentka naszego Wydziału Grażyna Budnik (Ławińska) potrzebuje funduszy na leczenie syna chorego na nowotwór złośliwy tkanek miękkich. Poniżej znajdą Państwo informacje potrzebne do przekazania pomocy:  
- 1% PODATKU KRS: 0000249753 W informacjach uzupełniających w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: Cezary Budnik  
- darowizna dla Czarka:  Fundacja "Nasze Dzieci" przy klinice Onkologii w IP CZD, Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A, 04-730 Warszawa, Bank PEKAO S.A. 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 Tytuł przelewu: Darowizna dla Cezarego Budnik  
W imieniu rodziców z góry bardzo dziękujemy za każdą okazaną pomoc.  

Pani dr Katarzyna Białowicz zastąpi p. Krystynę Hinc   13.01.2015 r.
  Z dniem 1.01.2015 obowiązki  Kierownika Dziekanatu Wydziału Chemii UMK przejęła Pani dr Katarzyna Białowicz. Z Panią Białowicz można się kontaktować osobiście, bądź za pośrednictwem adresu e-mail fiodor@chem.umk.pl i dotychczasowego numeru telefonu do Dziekanatu 56 611 45 77.
Pani dr Katarzynie Białowicz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy.

Pani Krystyna Hinc przeszła na emeryturę  13.01.2015 r.
  Z dniem 31 grudnia 2014 roku Pani mgr Krystyna Hinc, wieloletni Kierownik Dziekanatu Wydziału Chemii, przeszła na emeryturę. Pan Dziekan wraz z pracownikami Wydziału Chemii składają serdecznie podziękowania Pani Krystynie Hinc za wieloletnią współpracę i oddaną służbę na rzecz Wydziału,  życząc jednocześnie zdrowia, wszelkiej pomyślności i zasłużonego odpoczynku.

 
 
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-02
fax: +48 (56) 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
  Administrator strony