Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

A+ dla Wydziału Chemii

Zdjęcie ilustracyjne

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 2.02.2023 r. Wydziałowi Chemii UMK została przyznana najwyższa kategoria naukowa A+ w dyscyplinie nauki chemiczne.

 

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników naukowych reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Ewaluacja jest prowadzona w ramach trzech kryteriów:
Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej
Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Obecna ewaluacja działalności naukowej obejmuje lata 2017-2021.

 
Decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki  (pdf, 217 KB)

pozostałe wiadomości