Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego

Zdjęcie ilustracyjne
Prof. dr hab. Izabela Nowak

24 kwietnia 2024 r. odbył się doroczny Wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego. Prelegentką wydarzenia była prof. dr hab. Izabela Nowak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W ramach tegorocznego wykładu im. Prof. Antoniego Basińskiego prof. Izabela Nowak wygłosiła wykład pt. "Od chemii koloidów do nowoczesnych metod dostarczania związków aktywnych".

Prof. dr hab. Izabela Nowak jest badaczką pracującą na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z UAM związana jest od początku swojej działalności naukowej. Na ostatnim roku studiów wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie pod okiem prof. Davida A. Rice'a napisała pracę magisterską. Promotor wprowadził ją w arkana wiedzy o związkach niobu oraz zaszczepił w niej żyłkę naukowca z pasją szukającego rozwiązań wielu problemów badawczych. Na krystalizację zainteresowań naukowych bardzo duży wpływ miała także osobowość późniejszej promotorki pracy doktorskiej – prof. dr hab. Marii Ziółek (UAM).

W początkowym okresie badań w ramach pracy doktorskiej prof. Izabela Nowak zajmowała się wprowadzaniem niobu w pozycje pozaszkieletowe zeolitów, by w końcu zająć się zagadnieniami związanymi z syntezą nowych materiałów porowatych. Z kolei rozprawa habilitacyjna (nagrodzona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2008 r.) dotyczyła – oprócz syntezy i charakterystyki – także właściwości katalitycznych nanoporowatych materiałów przeznaczonych do procesów utleniania w fazie ciekłej.

Prowadzone przez prof. Nowak badania naukowe podzielić można na następujące grupy: analityka chemiczna przeznaczona do celów chemii kosmetycznej; potencjalne wykorzystanie nanomateriałów w procesach adsorpcyjnych, w tym do celów medycznych; katalityczna synteza wysokowartościowych chemikaliów.

Formulacje na bazie lipidów, w tym produkty półstałe typu emulsyjnego, przyczyniły się do znaczących osiągnięć w opracowywaniu leków, w tym szczepionek oraz dostarczaniu terapeutycznych biomolekuł w wielu terapiach. Ponad dwudziestokilkuletnie prace w zakresie syntezy i stabilności obniżyły na tyle koszty produkcji nanocząstek lipidowych, że stało się możliwe ich zastosowanie w chemii farmaceutycznej i kosmetycznej. Nanocząstki lipidowe (są obecnie jednym z najnowszych i najskuteczniejszych systemów dostarczania leków. Ponadto dodatkowa korzyść związana z cząstkami lipidowymi to zdolność do zwiększenia penetracji składników aktywnych w głąb skóry. Nośniki lipidowe działają głównie w naskórku, ale mogą także (w zależności od wielkości cząstek i ich składu) docierać do głębszych warstw skóry. W porównaniu z innymi systemami nanocząstek pochodzenia z rodzaju tlenków metali, jonów metali czy innego nieorganicznego, całkowita biodegradacja cząstek lipidowych zapewnia im szczególne miejsce. Ponadto, potencjał nanocząstek lipidowych w zakresie przenoszenia i uwalniania składników aktywnych w głębszych warstwach skóry doprowadził do obiecujących perspektyw dla produktów leczniczych i dermokosmetycznych. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary i właściwości aplikacyjne, nanocząstki lipidowe stały się częstym przedmiotem badań nad modyfikowanym uwalnianiem leków. Podczas wykładu zostaną przedstawione przykłady metod preparatyki, oceny właściwości fizykochemicznych (rozmiar oraz rozkład wielkości cząstek, potencjał zeta, stabilność fizyczna w funkcji czasu (ocena makroskopowa, wsteczne rozproszenie światła), morfologia cząstek, lepkość)  i wykorzystania nanocząstek lipidowych (w porównaniu do innych nośników) do enkapsulowania wybranych substancji aktywnych. Ponadto wskazane zostaną nowoczesne metody badania skuteczności działania półstałych preparatów aplikowanych na skórę.

Po wykładzie prof. dr hab. Izabela Nowak, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Chemicznego przekazała na ręce Pani dziekan prof. dr hab.  Iwonie Łakomskiej certyfikaty Euromaster i Eurobachelor dla kierunku chemia, potwierdzając tym samym europejski poziom kształcenia na kierunku chemia na naszym wydziale.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. XXVII wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego - prelegentka oraz goście i słuchacze. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.