Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Drzwi Otwarte ONLINE

22 kwietnia 2021 r. odbędą się Drzwi Otwarte ONLINE na platfomie MS Teams (link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1ef61479fe444afa9e37ddeb15620cd1%40thread.tacv2/1618230442578?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%2251a0578f-1d8e-4576-9a01-16e5614f4563%22%7d).

Uwaga! Wydarzenie będzie nagrywane.

więcej informacji

zdjęcie

Seminarium Wydziałowe online

21 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 na platformie MS TEAMS odbędzie się Seminarium Wydziałowe, na którym referat pt. "Biomimetyczne analogi sideroforów i ich potencjalne zastosowanie" wygłosi dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego).

 

Kod dostępu: rbtctpf

Link do spotkania: shorturl.at/bgxQX

Zapraszamy!!!

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

więcej informacji

zdjęcie

Część zajęć w zmienionym trybie

więcej informacji

zdjęcie

21 edycja programu stypendialnego L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

25 marca rozpoczął się nabór zgłoszeń do 21. edycji Programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Po raz kolejny wraz z partnerami Programu oraz jury poszukiwane są naukowczynie, które chcą zaprezentować prowadzone przez siebie badania oraz przedstawić plany ich rozwoju. Program jest skierowany do kobiet zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie prac badawczych, które aktywnie działają w zakresie szeroko pojętych nauk o życiu.

więcej informacji

zdjęcie

Zdalne nauczanie do 9 kwietnia

więcej informacji

zdjęcie

III Gala Copernicana - ZMIANA TERMINU

UWAGA ZMIANY!!!

∗ Decyzją Władz Rektorskich finał III Charytatywnej Gali Copernicana odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18:00.

∗ W związku z tym, że program plebiscytowy jest kontynuowany, głosowanie zostało wydłużone do 29 marca 2021 r.

   ♦ Wzór studenta https://bit.ly/2Q0xlyq
   ♦ Wzór doktoranta https://bit.ly/3s5bnZz
   ♦ Najlepiej zorganizowana katedra https://bit.ly/30Kv6By
   ♦ Najlepszy studencki projekt https://bit.ly/3rUdAqn
   ♦ Najlepszy wykładowca https://bit.ly/3bR6f5l
   ♦ Najlepszy prodziekan d/s studenckich https://bit.ly/3vxpatG
   ♦ Najlepsze koło naukowe https://bit.ly/2OChRjV
   ♦ Najlepszy dziekanat https://bit.ly/38KzCUS

∗ Do zdobycia są dodatkowe punkty w Bitwie Wydziałów dzięki nowym konkursom.

∗ W najbliższym czasie ukażą się pierwsze charytatywne licytacje mające na celu zbiórkę na stworzenie mobilnej świetlicy dla dzieci UCZUŚ, będącej inicjatywą Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka.

 

więcej informacji

zdjęcie

POMOC DLA KAROLINKI TOPOLSKIEJ

Szanowni Państwo,

Przekazując 1% swojego podatku w zeznaniu podatkowym na numer KRS 0000 135921 i cel szczegółowy: Karolina Topolska 6258 możemy pomóc Karolince Topolskiej, która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i jej rozwój w dużym stopniu zależy od intensywnej codziennej rehabilitacji.

Poza przekazaniem 1% podatku można wspomóc rozwój Karolinki wpłacając dowolną kwotę bezpośrednio na subkonto w tytule przelewy wpisując Karolina Topolska 6258:

mBank S.A. w Warszawie

39 1140 1010 0000 7777  7000 1001

więcej informacji

Archiwum