Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Najlepsza absolwentka, najlepsza studentka w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z uchwałami Rady Dziekańskiej Wydziału Chemii podjętymi w dniu 18.09.2020 najlepszą absolwentką Wydziału została Weronika Prus-Walendziak studentka s2 na kierunku chemia kosmetyczna, najlepszą studentką została Alicja Tymczewska studentka s2 na kierunku chemia. Wyróżnienie otrzymała Olha Mazur studentka s2 na kierunku chemia kosmetyczna.

więcej informacji

zdjęcie

KOMUNIKAT DZIEKANA WCh W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE STACJONARNYM

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. oraz  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

 1. Wszystkie wykłady, lektoraty i seminaria dyplomowe będą odbywały się zdalnie w trybie synchronicznym (w czasie rzeczywistym zgodnie z planem); 
 2. Ćwiczenia i laboratoria, dla których osiągnięcie efektów uczenia się wymaga bezpośredniego kontaktu, będą realizowane w formie stacjonarnej lub hybrydowej z zachowaniem zasad dystansu społecznego i zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Wykaz zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 realizowanych w formie tradycyjnej

 

Dziekan Wydziału Chemii

prof. dr hab. Iwona Łakomska

 

więcej informacji

zdjęcie

UMK przeciw SARS-CoV-2: nowe zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 15 września)

Zarządzenie nr 28 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja 2020 - druga tura

14 września rozpocznie się tura uzupełniająca na wybrane kierunki stacjonarnych studiów licencjackich i jednolitych magisterskich.

więcej informacji

zdjęcie

W Komitecie Krystalografii PAN

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Andrzej Wojtczak został wybrany na członka Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023 "z grupy specjalistów, w tym specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki".

Gratulujemy wyboru i życzymy dalszych sukcesów!!!

więcej informacji

zdjęcie

Mgr Piotr Kamedulski z nagrodą na XXVII Welconomy Forum

Nagroda im. prof. Stefana Mellera w konkursie na "Najlepiej prowadzony Start-Up wśród studentów UMK w Toruniu w 2019 roku".
 
 

więcej informacji

zdjęcie

W komitecie PAN

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Alina Sionkowska została powołana do Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  Polskiej Akademii Nauk, którego działanie obejmuje:

 • Analizę i ocenę istotnych problemów biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych,
 • Upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych,
 • Przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii,
 • Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • Współpracę z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową,
 • Współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • Dbałość o reprezentowany wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej,
 • Wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii,
 • Ocenę wydawnictw naukowych dotyczących biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!!!

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora z 8 września

Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Toruńska Noc Naukowców 2020

25 września 2020 r. od 18:00 do 22:00 odbędzie się Toruńska Noc Naukowców. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat ws. kształcenia

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Nowa profesor

Z przyjemnością informujemy, że Pani prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak z naszego wydziału na mocy postanowienia Prezydenta RP z 21 lipca 2020 r. otrzymała nominację profesorską.

więcej informacji

zdjęcie

POMOC DLA WIESI

Nazywam się Wiesława Topolska i jestem pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Mam męża, który jest pracownikiem Wydziału Chemii UMK w Toruniu i pięcioro dzieci, z których najmłodsze (2-letnia Karolina) jest niepełnosprawne wskutek rozszczepu kręgosłupa.

Na początku 2019 roku wykryto u mnie pięć tętniaków mózgu. Wkrótce potem, w czerwcu 2019, przeszłam operację usunięcia dwóch najniebezpieczniejszych z nich. Niestety po operacji pojawił się niedowład prawej strony ciała. Nie mogłam chodzić i ruszać ręką. Dodatkowo pojawiły się zaburzenia mowy, słuchu, wzroku oraz drobne problemy z pamięcią.

Dzięki szybko podjętej intensywnej rehabilitacji udało mi się w dużym stopniu odzyskać kontrolę nad prawą stroną ciała, wciąż jednak lekko utykam na prawą nogę oraz mam duże trudności z tak prostymi czynnościami jak posmarowanie kromki chleba, zjedzenie zupy, nie wspominając o zmianie pieluszki najmłodszej córce.

Moja rehabilitacja związana jest z dość dużymi kosztami, zwłaszcza, że córka również jest rehabilitowana. Do tego dochodzą dojazdy i inne koszty dodatkowe. Dlatego jeśli chcesz i możesz mnie wspomóc możesz to uczynić wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Polsat, z którego pokrywam koszty mojej rehabilitacji:

PLUS BANK S.A. O/Warszawa

21 1680 1248 0000 3333 4444 5555

Tytuł przelewu: TOPOLSKA WIESŁAWA 7075

więcej informacji

Archiwum