Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA NA II STOPIEŃ STUDIÓW

Do 19 lutego 2019 r. trwa nabór na II stopień 3-semestralnych studiów na kierunku CHEMIA.

więcej informacji

zdjęcie

PROM dla doktorantów - ostatni nabór

9 stycznia rozpoczął się drugi nabór do projektu międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu PROM.


więcej informacji

zdjęcie

Czas ewaluacji

21 stycznia w systemie USOS otwarte zostaną kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych dla wszystkich zajęć realizowanych na UMK w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

więcej informacji

zdjęcie

Wykaz wydawnictw MNiSW

W dniu 18 stycznia 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

więcej informacji

zdjęcie

Projekt InterAPS - pierwszy nabór

7 stycznia 2019 roku rozpoczął się pierwszy nabór do projektu InterAPS. Projekt dotyczy międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej, organizacji seminariów oraz konferencji, a także wspólnych badań prowadzonych przez partnerów z 5 europejskich uniwersytetów. Projekt trwa od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Finansowanie projektu, który koordynowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  pochodzi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

więcej informacji

zdjęcie

W zespole NCN

Prof. dr hab. Artur P. Terzyk z Wydziału Chemii UMK został powołany przez Radę Narodowego Centrum Nauki na drugą kadencję do tzw. Zespołu Stałego NCN. Głównym zadaniem Zespołu jest ocenianie raportów z wykonania projektów przyznawanych przez NCN.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe.

więcej informacji

zdjęcie

Medale za wynalazek

Podczas paryskich Międzynarodowych Targów Wynalazczości Grand Prix Eiffel International naukowcy z UMK w Toruniu uhonorowani zostali trzema złotymi medalami, zaś w trakcie Kaohsiung International Invention&Design EXPO (Tajwan) dwa wynalazki otrzymały srebrny, zaś jeden – brązowy medal.

więcej informacji

zdjęcie

Dzień wiedzy z ORLENEM

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy organizuje „Dzień wiedzy z Orlenem”, który odbędzie się 29.01.2019 r. o godzinie 10:00 w budynku WTiICh ul. Seminaryjna 3.  Wydarzenie będzie obejmować pięć wykładów prowadzonych przez ekspertów z Orlenu, będzie również „Strefa Kariery w PKN ORLEN”.

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Złap stypendium

Grupa ERGIS, środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych, folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC, rozpoczyna akcję stypendialną na rok 2019

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Certyfikowane laboratoria

Dwie jednostki Wydziału Chemii - Pracownia Analiz Instrumentalnych (PAI) i Laboratorium Badań Środowiska Pracy (LBŚP) podczas minionych wakacji uzyskały pozytywny wynik procesu certyfikacji zgodnie z nową normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

więcej informacji

Archiwum