Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu
z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

więcej informacji

zdjęcie

Nagrodzone innowacje

Znamy zwycięzców konkursu "Inkubator Innowacyjności_4.0" organizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK.

 

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia - Zarządzenie Rektora

 

więcej informacji

zdjęcie

Nowoczesna spektroskopia XPS

27 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 na platformie MS TEAMS odbędzie się Seminarium wydziałowe, na którym referat pt. "Nowoczesna spektroskopia XPS" wygłosi prof. dr hab. Marek Szklarczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kod dostępu: rbtctpf

Link do spotkania: shorturl.at/bgxQX

 

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium dla studenta-studentki lub doktoranta-doktorantki

Kierownik Projektu poszukuje studeta/tki II roku studiów S2 lub doktoranta/tki uczestnika Szkoły Doktorskiej do pracy w grancie Narodowego Centrum Nauki, w programie BEETHOVEN Classic 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze, który rozpoczął się w marcu 2020 roku.

 

więcej informacji

zdjęcie

Dostęp do bazy RSC

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. pracownicy Wydziału Chemii mają dostęp do wszystkich publikacji z bazy RSC. Zakup dostępu do bazy zrealizowany został w ramach konsorcjum, które tworzą Wydział Chemii UMK, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Centra Doskonałości: Astrofizyka i Astrochemia oraz W kierunku medycyny spersonalizowanej. Zakup bazy współfinansował również Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala.

 

więcej informacji

zdjęcie

POMOC DLA WIESI

Nazywam się Wiesława Topolska i jestem pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Mam męża, który jest pracownikiem Wydziału Chemii UMK w Toruniu i pięcioro dzieci, z których najmłodsze (2-letnia Karolina) jest niepełnosprawne wskutek rozszczepu kręgosłupa.

Na początku 2019 roku wykryto u mnie pięć tętniaków mózgu. Wkrótce potem, w czerwcu 2019, przeszłam operację usunięcia dwóch najniebezpieczniejszych z nich. Niestety po operacji pojawił się niedowład prawej strony ciała. Nie mogłam chodzić i ruszać ręką. Dodatkowo pojawiły się zaburzenia mowy, słuchu, wzroku oraz drobne problemy z pamięcią.

Dzięki szybko podjętej intensywnej rehabilitacji udało mi się w dużym stopniu odzyskać kontrolę nad prawą stroną ciała, wciąż jednak lekko utykam na prawą nogę oraz mam duże trudności z tak prostymi czynnościami jak posmarowanie kromki chleba, zjedzenie zupy, nie wspominając o zmianie pieluszki najmłodszej córce.

Moja rehabilitacja związana jest z dość dużymi kosztami, zwłaszcza, że córka również jest rehabilitowana. Do tego dochodzą dojazdy i inne koszty dodatkowe. Dlatego jeśli chcesz i możesz mnie wspomóc możesz to uczynić wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Polsat, z którego pokrywam koszty mojej rehabilitacji:

PLUS BANK S.A. O/Warszawa

21 1680 1248 0000 3333 4444 5555

Tytuł przelewu: TOPOLSKA WIESŁAWA 7075

więcej informacji

Archiwum