Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Co to są zajęcia ogólnouniwersyteckie?

Zajęcia ogólnouniwersyteckie to zajęcia prowadzone w języku polskim lub
w języku obcym, które umożliwiają studentom uzyskanie wiedzy z różnych dziedzin nie związanych bezpośrednio z tematyką realizowanych studiów, sprzyjają rozwojowi ogólnemu lub wzmacniają pozycję studenta na rynku pracy.

Zgodnie z § 29 ust. 1 Regulaminu studiów UMK w Toruniu (pdf, 427 KB) wprowadzonego Uchwałą Nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 r. na wniosek studenta, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku lub semestru, dziekan może zaliczyć określone w planie studiów zajęcia, w tym ogólnouniwersyteckie, na podstawie zajęć, które student odbył na Uniwersytecie lub innej uczelni, w tym zagranicznej. Warunkiem zaliczenia zajęć jest stwierdzenie zbieżności efektów uczenia się tych przedmiotów.

Ważne! W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich mogą być realizowane zajęcia na innym kierunku studiów. Można wybrać przedmiot zarówno z oferty kursów
w języku polskim, jak i angielskim.

 

Oferta zajęć ogólnouniwersyteckich dla studentów Wydziału Chemii

w języku polskim:

w językach obcych:

 

Kontakt w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich:

mgr Joanna Bełkowska
e-mail: jbelkowska@umk.pl
tel.: +48 56 611 47 26

W razie problemów technicznych należy wysłać wiadomość na adres: usos@umk.pl