Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Konkursy

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Chemicznego corocznie przyznaje nagrodę za najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warunki uczestniczenia w konkursie zawarte są w regulaminie.

Regulamin Konkursu (pdf, 323 KB)  załacznik_1 (docx, 73 KB)

 

NAGRODZENI

2022 – 2023

Laureaci:

 • I nagroda: Zuzanna Gralak “Oznaczanie wolnych aminokwasów w wybranych produktach żywnościowych otrzymanych w procesie fermentacji”
 • II nagroda: Kamil Brzuzy “Opracowanie warunków oznaczania amin biogennych w sokach z kiszonych warzyw”

Wyróżnieni:

 • Patrycja Garbowska “Materiały hybrydowe zawierające tlenek prazeodymu jako efektywnie działające katalizatory procesu otrzymywania zielonego wodoru?”
 • Adriana Leszczyńska “Określenie profilu aminokwasów w mleku kobiecym”

2021 – 2022

Laureatka:

 • lic. Katarzyna PiankaZnaczenie technik membranowych w inżynierii żywności – wykorzystanie procesu mikrofiltracji w separacji soku pomidorowego i ocena foulingu membran”

Wyróżnieni:

 • lic. Karolina Gembicka “Analiza triklosanu w wybranych matrycach biologicznych”
 • lic. Weronika Arendarska “Synteza hybrydowych materiałów węglowych do potencjalnych zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych?”

2020 – 2021

Laureatka:

 • Zuzanna Flanc „Separacja emulsji i ich znaczenie w przemyśle kosmetycznym”

Wyróżnieni:

 • Olga Łukomska „Poszukiwanie korelacji pomiędzy strukturą nanodiamentów, a ich właściwościami chemicznymi i cytotoksyczymi”
 • Bogna Łukomska „Węglowe kropki kwantowe z naturalnych źródeł – doskonałe nośniki immobilizacji białek?”

2019 – 2020

Laureaci:

 • Alicja Tymczewska „Aktywne i biodegradowalne opakowania funkcyjne do nasion oleistych”

Wyróżnieni:

 • Karolina Tokarska „Opracowanie metody izolowania i oznaczania endogennej melatoniny w mleku kobiecym”
 • Magdalena Tyc „Wykorzystanie prekursorów pochodzenia naturalnego do otrzymywania zawierających azot mezoporowatych materiałów węglowych”

2018 – 2019

Laureaci:

 • Anna Kuźniewska “Określenie zawartości zearalenonu i jego metabolitów w moczu jako elementy ekspozycji na działanie wybranych mikotoksyn”

Wyróżnieni:

 • Magdalena Kudrys „Analiza leków z różnych grup terapeutycznych za pomocą technik łączonych”
 • Michał Słotwiński „Enancjoselektywna synteza aza-chromanomów zawierających czwartorzędowe centrum stereogeniczne katalizowana wobec NHC”

2017 – 2018

Laureaci:

 • Weronika Prus “Zastosowanie mikrocząstek z naturalnych polimerów do celów kosmetycznych”

Wyróżnieni:

 • Agnieszka Rogowska “Badanie mechanizmu metabolizmu zearalenonu przez wybrane mikroorganizmy hodowane w warunkach stresu komórkowego”

2016 – 2017

Laureaci:

 • Katarzyna Guranowska “Nowy katalizator dla reakcji metatezy olefin”

Wyróżnieni:

 • Roksana Radłowska “Synteza makrocyklicznego laktonu o zapachu piżma z wykorzystaniem reakcji metatezy olefin”
 • Adam Adamczak “Reakcje benzenoselenolu z epoksydami

2015 – 2016

 Laureaci:

 • Agnieszka Rodzik „Identyfikacja barwników czerwonych za pomocą technik elektromigracyjnych”

Wyróżnieni:

 • Lucyna Czajkowska „Enkapsulowane katalizatory do reakcji metatezy olefin”
 • Monika Zapiec „Analiza fitochemiczna prawoślazu lekarskiego pod kątem wykorzystania ekstraktu w produktach kosmetycznych do cery wrażliwej”

2014 – 2015

 Laureaci:

 • inż. Emil Korczeniewski „Elektronicznie sterowany przyrząd do pomiaru kąta zwilżania i kąta ześlizgu”

Wyróżnieni:

 • Paulina Bolibok „Wpływ kondycjonerów na powierzchniowe i mechaniczne właściwości włosów”
 • Jadwiga Szewczyk „Opracowanie metody analitycznej rozdzielania i identyfikacji zearalenonu i jego metabolitów za pomocą LC/MS”
 • Paweł Szubarga „Synteza kompleksów o właściwościach fluorescencyjnych z wybranymi metalami”

2013 – 2014

 Laureaci:

 • Emilia Dobrowolska​ “Metoda IBSE z zastosowaniem techniki chemii w małej skali – propozycja szkolnych eksperymentów chemicznych poziomu gimnazjalnego”

Wyróżnieni:

 • Mateusz Jakubowski „Rola kompleksów platyny(II) w celowanej terapii antynowotworowej”
 • Maciej Lewandowski​ „Badanie produktów pirolizy opon samochodowych prowadzonej w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych”
 • Martyna Pajewska „Izolowanie wybranych mikotoksyn z produktów żywnościowych”
 • Julia Szczerbińska „Membrany w konserwacji obrazów na podłożu płóciennym”

2012 – 2013

 Laureaci:

 • Natalia Kaberow „Analiza termiczna membran otrzymywanych z chitozanu”
 • Dariusz Śmiłowicz „Glukozynolany i ich wpływ na rozwój chorób nowotworowych”

Wyróżnieni:

 • Rafał Rola „Wykorzystanie chromatografii jonowej w analizie nukleotydów”
 • Paulina Grzesik „Grzybobójcze właściwości modyfikowanych materiałów węglowych – opracowanie metody badawczej”