Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Praktyki zawodowe

Szanowni Państwo,

ZMIANY ZWIĄZANE Z OBOSTRZENIAMI SPOWODOWANYMI COVID-19 (zaliczenie praktyk dla rocznika 2020/2021 przesunięte na kolejny rok akademicki 2021/2022 bez konsekwencji) (30 KB)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 100 (84 KB) Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu praktyki są integralną częścią planu studiów oraz programu nauczania i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu, jeżeli standardy kształcenia przewidują obowiązek odbycia praktyk.

Wydziałowym koordynatorem zawodowych praktyk studenckich jest

dr Marcin Cichosz (Katedra Technologii Chemicznej, blok B, pok. 229,

tel. +48 56 611-47-87, e-mail: chemik@umk.pl)

 

 

Kierunek chemia:

Szczegółowe informacje dotyczące zawodowych praktyk studenckich na Wydziale Chemii UMK w Toruniu określa stosowny Regulamin (127 KB).

Poniżej, w załącznikach znajdują się niezbędne dokumenty, które należy wypełnić, wyrażając chęć odbycia obowiązkowych, zawodowych praktyk studenckich i dostarczyć do koordynatora praktyk zawodowych.

  1. Program Praktyki Zawodowej str. 1str. 2
  2. Zgoda Zakładu Pracy