Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Stypendium za publikacje - Nowe Zarządzenie Rektora UMK

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

12 stycznia 2023 r. zostało opublikowane Zarządzanie nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie.

Dokument został wypracowany przez zespół, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki i sztuki reprezentowanych na naszym Uniwersytecie, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Zadaniem zespołu było wypracowanie systemu, który będzie motywował pracowników do publikowania w jak najlepszych czasopismach oraz opracowanie reguł uwzględniających zrównoważany rozwój dyscyplin reprezentowanych na naszym Uniwersytecie. Dlatego też po raz pierwszy stypendia będą przyznawane za osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie oraz artykuły opublikowane w materiałach z konferencji informatycznych. Szczególną uwagę poświęcono również przygotowaniu listy przeznaczonej dla pracowników przypisanych do dyscyplin z dziedzin humanistycznych, społecznych oraz teologicznych, którzy w dotychczasowym systemie stypendialnym mieli niewielki udział.

Zarządzenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (pdf, 262 KB)
Załącznik nr 1 (xlsx, 2 MB)
Załącznik nr 2 (xlsx, 314 KB)
Załącznik nr 3 (xlsx, 304 KB)

pozostałe wiadomości