Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

MOC z Europejskiej Agencji Kosmicznej

Na zdj. (od lewej): dr Robert Szczęsny, dr Marta Rauchfleisz, dr Grzegorz Trykowski, mgr Klaudia Wesołowska, dr hab. Piotr Szczepański prof. UMK z Wydziału Chemii
Na zdj. (od lewej): dr Robert Szczęsny, dr Marta Rauchfleisz, dr Grzegorz Trykowski, mgr Klaudia Wesołowska, dr hab. Piotr Szczepański prof. UMK z Wydziału Chemii fot. fot. Andrzej Romański

Naukowcy z Wydziału Chemii UMK opracują dla Europejskiej Agencji Kosmicznej nowe wzorce kalibracyjne do pomiarów organicznych zanieczyszczeń molekularnych (MOC). Będą one stosowane w laboratoriach europejskich dostawców sprzętu kosmicznego.

Metodologia przygotowania wzorców kalibracyjnych według standardów ECSS (European Cooperation For Space Standardization) zostanie opracowana dla European Space Research and Technology Center (ESTEC) - głównego centrum rozwoju i testowania Europejskiej Agencji Kosmicznej dla statków kosmicznych i technologii kosmicznej.

Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2021 r. i potrwa 12 miesięcy. Badania zostaną przeprowadzone na Wydziale Chemii UMK w powstających laboratoriach MIC-KET. Projekt stanowi kontynuację współpracy rozpoczętej w 2015 roku pomiędzy UMK i ESA, wpisującej się w nurt utylitarnych badań naukowych, z których będą korzystać naukowcy, przedsiębiorcy oraz studenci.

fot. Andrzej Romański

ESA - European Space Agency, Europejska Agencja Kosmiczna http://www.esa.int/ESA

ESTEC - European Space Research and Technology Center, Europejskie Centrum Badań Kosmicznych i Technologii http://www.esa.int/About_Us/ESTEC

ECSS - European Cooperation For Space Standardization, Europejska Współpraca dla Kosmicznej Standaryzacji

MIC-KET - Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego: https://www.chem.umk.pl/projekty/mic-ket/

pozostałe wiadomości