Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

MIC-KET

Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego


Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Projekt realizowany jest w konsorcjum trzech uczelni publicznych z województwa kujawsko-pomorskiego:


Opis Projektu:

Projekt ma na celu poprawę jakości i poszerzenie możliwości prowadzenia wysokiej  jakości badań naukowych, zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, w tym badań o charakterze wdrożeniowym, które służyć mają zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji – rozwojowi gospodarki regionu.

Wszystkie zaplanowane działania i rodzaje badań, z obszaru technologii o kluczowym znaczeniu KET, w tym: zaawansowane systemy wytwarzania, mikroelektronika, systemy transportu szynowego, obejmujący tabór szynowy i wybrane elementy infrastruktury, w tym systemy IT, wpisują się w kierunki rozwoju badań naukowych Krajowego Programu Badań oraz w Regionalną Strategię Inteligentnych Specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego i mają strategiczne znaczenia dla rozwoju nauki i gospodarki w regionie.
Realizacja celu:

  1. Dostosowanie infrastruktury naukowo-badawczej lidera konsorcjum do potrzeb realizacji prac badawczych ukierunkowanych na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle związanym z pełnym cyklem życia środków transportu szynowego.
  2. Rozwój potencjału badawczego w zakresie technologii o kluczowym znaczeniu.


W wyniku projektu powstanie nowa infrastruktura naukowo-badawcza obejmująca Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych (CBSW), Laboratorium Badawcze Podsystemów Funkcjonalnych (LBPF) oraz Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum KET (MIC-KET), w tworzenie którego bezpośrednio zaangażowany jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 60 szt.
  2. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 82 szt.
  3. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej – 101.Opiekun projektu w DZFS
mgr Joanna Smolarekpok. 107 (biuro DZFS – ul. Gagarina 5)
tel./fax: 56 611 45 91
e-mail: joannasmolarek@umk.pl

Koordynator projektu
dr Mariusz Walczyk

pok. 76 (WCh – ul. Gagarina 7)
tel. 56 611 20 62
e-mail: mwalczyk@umk.pl

Z-ca Koordynatora projektu
mgr Dorota Dombrowska

pok. 72 (WCh – ul. Gagarina 7)
tel. 56 611 20 63
e-mail: dorota.dombrowska@umk.pl