Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

5. Konferencja Metabolomics Circle

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 26-28 października 2018 w Hotelu Daglezja (Przysiek pod Toruniem) odbyła się  5. Konferencja Naukowa „Metabolomics Circle 2018”. Przewodniczącym Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego był prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN.

W konferencji wzięły udział krajowe i międzynarodowe, wiodące zespoły naukowe zajmujące się tematyką metabolomiki. Konferencja służyła popularyzacji nauk ‘-omicznych’ oraz wymianie doświadczeń w zakresie analityki medycznej, mikrobiologii oraz badań metabolomicznych z obszaru chemii, farmacji, medycyny i weterynarii. Kluczowym zagadnieniem była integracja pokoleniowa oraz wymiana myśli naukowej w zakresie procesów chemicznych i biologicznych zachodzących na poziomie komórkowym w kontekście diagnostyki medycznej i opracowania nowej generacji leków.

W konferencji wzięło udział ponad 130 osób z 15 krajów. Współorganizatorami byli: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Metabolomiczne. Komitet organizacyjny stanowili pracownicy Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK w Toruniu pod kierownictwem p. dr Małgorzaty Szultka-Młyńskiej.

Swoją obecnością, jako wykładowcy, zaszczycili nas: prof. Danilo Corradini (Włochy), prof. Michal Holčapek (Czechy), prof. Michael Laemmerhofer (Niemcy), prof. Suzana Lucy Nixdorf (Brazylia), prof. Levent Pelit (Turcja), dr Ernst Plefka (Austria) oraz dr Bernard Rochat (Szwajcaria). Z Polski wykłady przedstawili: prof. Barbara Bojko (CM UMK Bydgoszcz), prof. Zbigniew Brzózka (PW Warszawa), prof. Michał Ciborowski (UMed. Biłaystok, prof. Roman Kaliszan (GUMed. Gdańsk), prof. Renata M. Gadzała-Kopciuch (UMK Toruń, prof. Michał Markuszewski (GUMed Gdańsk), prof. Piotr Młynarz (PWr. Wrocław), prof. Tomasz Ligor (UMK Toruń), prof. Chandra Pareek (UMK Toruń), prof. Jerzy Silberring (AGH Kraków), prof. Ryszard Smoleński (GUMed Gdańsk), prof. Rafał Szewczyk (UŁ. Łódź) oraz prof. Wiesław Wiczkowski (IRZiBŻ PAN Olsztyn).

Integralną częścią tego naukowego wydarzenia były warsztaty prowadzone przez firmę Perlan Technologies oraz Waters, jak też wystawa specjalistycznej aparatury i sprzętu pomocniczego czy literatury fachowej. W trakcie konferencji odbyło się posiedzenie plenarne Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego. Ważnym wydarzeniem, zwłaszcza dla młodych naukowców, był Panel Dyskusyjny poświęcony wdrażaniu regionalnego programu operacyjnego w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście Ustawy 2.0, tj. konstytucji dla nauki. Główny nacisk w dyskusji położony był na rolę i znaczenie nauki we współpracy z biznesem/przemysłem (tzw. doktorat wdrożeniowy), zagadnienia innowacji, tworzenia start-upów, relacji absolwent–pracodawca. Uczestniczące w panelu środowisko biznesowo-przemysłowe przedstawiło perspektywę wdrażania nowoczesnych technologii oraz świadczenia usług. Znacząca część  debaty zajęła dyskusja nt.: dietetyki i prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej i zdrowia w sensie profilaktyki, leczeniu chorób cywilizacyjnych oraz dostosowaniu terapii farmakologicznej do indywidualnych potrzeb pacjenta (tzw. „terapia spersonalizowana” lub „terapia szyta na miarę”).

Program konferencji był bardzo bogaty i składał się z 5 sesji wykładowych oraz 1 sesji posterowej w formie prezentacji elektronicznej. W programie naukowym znalazło się łącznie 39 wykładów, w tym 13 referatów na zaproszenie, 11 wykładów plenarnych oraz 9 komunikatów młodych adeptów nauki (Sesja Młodych Badaczy). Ponadto, zaprezentowanych zostało 31 multimedialnych komunikatów posterowych w formie 5 min. prezentacji ustnych oraz 6 naukowych wystąpień firm wspierających to wydarzenie. Podczas Sesji Młodych Badaczy, jak również wystąpień posterowych Jury oceniało nowość naukową, formę prezentacji oraz jej sposób. Laureatami konkursu zostali:

(a) w Sesji Młodych Badaczy:

 • dr Paweł Pomastowski (UMK Toruń),
 • dr Łukasz Boguszewicz (Centrum Onkologii, Gliwice, Polska),
 • dr Wiktoria Struck-Lewicka (GUMed Gdańsk),

(b) podczas Multimedialnej Sesji Posterowej:

 • dr Fusun Pelit (Izmir, Turcja),
 • mgr Hossam Al-Soud (Aman, Jordania),
 • dr Fernanda Monedeiro (Riberio Prado, Brazylia);
 • dr Viorica Railean (Kiszinów, Mołdawia);
 • mgr Joanna Bogusiewicz (Bydgoszcz, Polska),
 • mgr Małgorzata Patejko (Gdańsk, Polska),
 • mgr Karolina Pietrowska (Białystok, Polska);
 • mgr Anna Król (Toruń, Polska).

Nagrody rzeczowe i książkowe ufundowali: Urząd Marszałkowski, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Springer, firmy Merck i Polygen.

Wszystko to nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie instytucji rządowych i pozarządowych (Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta m. Torunia, Polskiej Akademii Nauk, firm: Anchem, Perlan Technol., Waters, La Rive, Bruker, Leco, ProEnvironment Perkin Elmer, Shim-Pol, Bioanalytic, Bioctrates, Selwa, Merck, Springer, Analityka, Laboratorium, Laboratorium Medyczne).

Logotypy sponsorów oraz RPO zostały umieszczone we wszystkich materiałach drukowanych związanych z sympozjum (programy w formie drukowanej i elektroniczne streszczenia) oraz na stronie internetowej:

https://www.chem.umk.pl/kchsib/nauka/sympozja-i-konferencje/metabolomics-circle/.

Organizatorzy i uczestnicy niejednokrotnie wyrażali podziękowanie za to wsparcie. 

Następna konferencja z tej serii odbędzie się w listopadzie 2019 r. w Olsztynie.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.