Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Metabolomics Circle

Konferencje Metabolomics Circle są organizowane corocznie w ramach nowo utworzonego Towarzystwa Metabolomicznego (dotychczasowe: Łódź 2014, Gdańsk 2015, Bydgoszcz 2016Wrocław 2017).

W konferencji biorą udział krajowe, wiodące zespoły naukowe zajmujące się tematyką metabolomiki oraz zaproszeni goście z zagranicy. Konferencja służy popularyzacji nauk ‘-omicznych’, a zwłaszcza metabolomiki oraz wymianie doświadczeń w zakresie analityki medycznej, mikrobiologii oraz badań metabolomicznych z obszaru farmacji, medycyny oraz weterynarii. Są to spotkania dojrzałych naukowców z młodymi adeptami nauki. Kluczowym zagadnieniem jest integracja oraz wymiana myśli naukowej w zakresie badań metabolomicznych oraz procesów zachodzących na poziomie komórkowym w kontekście diagnostyki medycznej i opracowania nowej generacji leków.

Metabolomika jest między innymi istotnym narzędziem przy ocenie zmian zachodzących w organizmach, w danym ekosystemie czy o wpływie środowiska na organizmy żywe. Spotkania w ramach konferencji Metabolomics Circle mają na celu zaprezentowanie osiągnięć metabolomiki w ostatnim czasie oraz wymianę doświadczeń z badań przeprowadzonych przez biorących udział w konferencji naukowców.
Podczas konferencji prezentowane będą wykłady plenarne uznanych autorytetów z tego zakresu (40 minut), wykłady sekcyjne dojrzałych naukowców (25 minut) oraz komunikaty ustne młodych naukowców (15 minut). Dodatkowo, planowana jest sesja plakatowa w formie 5 minutowych komunikatów ustnych, przeznaczona dla studentów i doktorantów.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Daglezja (Przysiek pod Toruniem).

Koszty uczestnictwa:
100 PLN – pełne uczestnictwo (nauczyciel akademicki)
50 PLN – doktoranci (za potwierdzeniem statusu)

Program konferencji

Pobierz cyrkularz

Download circular

 

Opłatę należy wnieść na konto do dnia 15.09.2018:
PTChem-Chemicus, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa, NIP: 525 257 65 35,
BGŻ S.A. IV O. w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
Nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0320 9360 z dopiskiem – Metabolomics’2018
Koszt uczestnictwa zawiera: opłatę rejestracyjną, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, wystawę, udział w warsztatach. Nie obejmuje kosztu noclegu.
Osoby opłacające udział w konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych, zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie w formie elektronicznej na adres: metabolomics_circle2018@wp.pl oświadczenia o finansowaniu konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.
Oświadczenie VAT- o finansowaniu ze środków publicznych- pobierz pdf