ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Zawodowe Praktyki Studenckie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu praktyki są integralną częścią planu studiów oraz programu nauczania i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu, jeżeli standardy kształcenia przewidują obowiązek odbycia praktyk.

Wydziałowym koordynatorem zawodowych praktyk studenckich jest
dr Marcin Cichosz (Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych, blok B, pok. 229,  tel. +48 56 611-47-87, e-mail: chemik@umk.pl)

 

Dyżur w sprawie praktyk odbywa się we czwartki od 08:00 do 09:00.

 

Kierunek chemia:

  • Zgodnie z planem studiów stacjonarnych I-wszego stopnia, praktyki należy odbyć do końca drugiego roku.
  • Za odbycie praktyki student otrzymuje 4 ECTS.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodowych praktyk studenckich na Wydziale Chemii UMK w Toruniu określa stosowny Regulamin.

Poniżej, w załącznikach znajdują się niezbędne dokumenty, które należy wypełnić, wyrażając chęć odbycia obowiązkowych, zawodowych praktyk studenckich i dostarczyć do koordynatora praktyk zawodowych.

  1. Program Praktyki Zawodowej str. 1str. 2
  2. Zgoda Zakładu Pracy

Zagraniczne praktyki studenckie