Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Nagrody Rektora dla kadry naukowej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał pracownikom naukowym nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie. Uroczystość odbyła się 1 lipca 2024 r. w Auli UMK.

Rektor uhonorował pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (indywidualnie i zespołowo), przyznając im nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Cieszę się, że z roku na rok wręczam coraz więcej nagród - mówił JM Rektor podczas uroczystości. - Dzięki Państwa pracy i pasjom nasz Uniwersytet może się rozwijać i proponować coraz lepsze warunki pracy i kształcenia. 

Rektor przyznał w sumie 468 nagród pracownikom i pracowniczkom z kadry naukowej, w tym również osobom spoza UMK, które wchodziły w skład zespołów badawczych.

Z Wydziału Chemii nagrody i wyróżnienia otrzymali:

1. Nagroda za całokształt osiągnięć
• prof. dr hab. Edward Szłyk

2. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagroda zespołowa III stopnia
• prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
• dr hab. Katarzyna Rafińska, prof. UMK
• dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK

3. Wyróżnienie zespołowe
• prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
• dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
• dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
• dr Anna Kiełbasa
• dr Izabela Koter
• dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
• dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
• dr Adrian Topolski
• mgr Daria Janiszewska (doktorantka)

3. Nagrody za osiągnięcia naukowe - dziedzina nauk ścisłych, przyrodniczych, weterynaryjnych i inżynieryjnotechnicznych

Nagroda zespołowa II stopnia
• dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK
• dr Katarzyna Knozowska
• dr inż. Emil Korczeniewski
• prof. dr hab. Stanisław Koter
• prof. dr hab. Wojciech Kujawski
• mgr Guiguiang Li
• dr hab. Piotr Szczepański
• prof. dr hab. Artur Terzyk
• mgr Zuzanna Flanc, (doktorantka)
• mgr Waldemar Jankowski, (doktorant)

Wyróżnienia zespołowe
• dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK
• dr hab. Anna Illnicka, prof. UMK
• dr inż. Emil Korczeniewski
• prof. dr hab. Artur Terzyk

Nagrody za osiągnięcia naukowe - dziedzina nauk medycznych

Nagroda zespołowa I stopnia - zespół prof. dr. hab. Grzegorza Grześka - Wydział Nauk o Zdrowiu
• dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK

4. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne

Wyróżnienie zespołowe
Zespół 1
• dr Izabela Koter
• dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK

Zespół 2
• dr hab. inż. Mariusz Pawlak, prof. UMK
• dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK
• dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK

Lista wszystkich nagrodzonych (pdf, 562 KB)

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.