Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Dwie nagrody w konkursie InnoWings

Zdjęcie ilustracyjne

W czwartej edycji Międzynarodowego Konkursu Wynalazków InnoWings Lublin 2024 dwie innowacje pracowników Naszego Wydziału zostały nagrodzone.

W jednym obiekcie Areny Lublin, w tym samym czasie, zostały przedstawione prezentacje oraz prowadzone były dyskusje w środowisku naukowo-biznesowym.

Wystawa odbywa się od 3 lat w systemie hybrydowym.

Międzynarodowe jury wybrało, nagrodziło oraz promowało najlepsze pomysły racjonalizatorskie w obszarze 6 kategorii (żywność wysokiej jakości, technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne, zielona gospodarka, zdrowe społeczeństwo, cyfrowe społeczeństwo). W bieżącym roku kapituła poszerzyła zakres ocenianych obszarów o kolejne tematy, związane między innymi z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Złoty medal za innowacyjny kosmetyk otrzymał zespół w składzie: prof. dr hab. Alina Sionkowska, mgr Karolina Kulka-Kamińska, mgr Patrycja Brudzyńska oraz studentka Maria Niedbalska

Tytuł innowacji: "Safe-skin colouring that mimics sun tanning with health benefits”.

Zaproponowana formulacja kosmetyczna dedykowana jest do skóry w celu uzyskania barwy imitującej opaleniznę bez ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

 

Srebrny medal za innowacyjny materiał opatrunkowy otrzymał zespół w składzie: Kathyayani D., Mahesh B., Sionkowska A., and Chenne Gowda D.

Tytuł innowacji: "Insights into the physicochemical characteristics and miscibility of chitosan/polypeptide blends: Promising material for wound healing"

Zaproponowany materiał opatrunkowy oparty jest na chitozanie  oraz syntetycznych peptydach.

Międzynarodowa wystawa InnoWings odbywa się pod patronatem oddziału lubelskiego PAN oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, oddział w Lublinie.

Więcej na: https://innowings.pl

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

pozostałe wiadomości