Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Zakończenie LX Ogólnopolskiego Konkursu im. prof. Swinarskiego

grupa uczniów i nauczycieli na tle ścianki wydziału Chemii UMK w Toruniu
fot. Krzysztof Myszka

5 czerwca odbyło się na Wydziale Chemii uroczyste zakończenie 60. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego. W wydarzeniu wzięli udział laureaci, wyróżnieni i finaliści Konkursu wraz z nauczycielami lub opiekunami, Pani Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Iwona Łakomska, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Konkursu, a także zaproszeni goście - przedstawicielki patronów Konkursu: Pani prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (Prezes Oddziału Toruńskiego PTChem) oraz Pani dr Marzanna Kurzawa, prof. UMK (Prezes Oddziału Toruńskiego SiTPChem). Ze strony Sponsorów obecna była Pani Natalia Grabowska (Linegal Chemicals). 

Sponsorami tegorocznej edycji Konkursu były: Synthex Technologies, Noctiluca, Grupa PWN, Shim-pol oraz firmy Linegal Chemicals, Alchem i Chemat, które ufundowały vouchery dla wyróżnionych szkół.

Konkurs odbywał się trzyetapowo. Do II etapu (rejonowego) zgłoszono 232 uczniów z 68 szkół z 15 województw. W etapie finałowym, który odbył się w dniach 8-9 marca br. wzięło udział 58 najlepszych uczniów. Zawody finałowe obejmowały część teoretyczną i laboratoryjną. Najwyższe wyniki i tytuł Zwycięzcy Konkursu uzyskali:

1. Michał Siedlecki (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie)
2. Mateusz Żukowski (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie)
3. Michał Jarecki (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie).
Opiekunem naukowym całej trójki jest Pani Teresa Kołogrecka-Bajek.

Łącznie przyznano 14 tytułów Laureata Konkursu, czterech uczniów otrzymało tytuł finalisty z wyróżnieniem. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez firmy Shim-pol oraz PWN. Laureaci trzech pierwszych miejsc dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe od PTChem oraz nagrody finansowe, Fundatorem głównej nagrody pieniężnej jest Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnym na uroczystości finalistom wręczono dyplomy oraz upominki od Organizatorów.

W imieniu szkół, które zostały wyróżnione, nagrody odebrały Panie: Jolanta Szostak (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie), Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska (Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu) i Iwona Mądrzak-Litwa (III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu).

Serdecznie dziękujemy wszystkim Laureatom i Finalistom oraz ich Opiekunom za przybycie i gratulujemy wszystkim uzyskanych wyników! Organizatorzy składają też gorące podziękowania Patronom i Sponsorom, bez których organizacja Konkursu nie byłaby możliwa.

Pełna lista Laureatów i Finalistów 60. edycji Konkursu (pdf, 70 kB)

Więcej informacji nt Konkursu na stronie: https://konkurschem.umk.pl/ 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Konkursie w następnym roku.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.