Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wysoko punktowana publikacja

Zdjęcie ilustracyjne

Miło nam poinformować o kolejnej wysoko punktowanej publikacji pracowników naszego wydziału.

W czasopiśmie Chemical Engineering Journal (200 pkt, IF=15.1, Q1) ukazała się praca „Current and future applications of PVDF-carbon nanomaterials in energy and sensing”, której głównymi autorami są nasi pracownicy w składzie: dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK, prof. dr hab. Stanisław Koter, dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. UMK, dr inż. Emil Korczeniewski i prof. dr hab. Artur P. Terzyk. W pracy swój udział miały również grupy badawcze z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i German Jordanian University w Jordanii.

W pracy ukazano różnorodne zastosowania skoordynowanych systemów nanomateriałów z polifluorku winylidenu (PVDF) i węgla, począwszy od ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych, w tym eliminacji zakłóceń 5G, po piezoelektryki i różnorodne sposoby wykrywania (oddychanie, ruch, monitorowanie stanu zdrowia, monitorowanie domu i zjawisk sejsmicznych). Materiały te doskonale sprawdzają się również w biomateriałach do zastosowań takich jak sztuczna skóra reagująca na dotyk i maski na twarz zapobiegające COVID poprzez sterylizację światłem słonecznym. Co więcej, materiały kompozytowe PVDF-nanomateriały węglowe wykazują doskonałe właściwości w absorpcji radarowej, wytwarzaniu energii elektrycznej wspomaganej energią słoneczną, gromadzeniu energii tryboelektrycznej, materiałach do drukowania 3D–4D, osłonach przeciwoblodzeniowych, materiałach zapobiegających kradzieży i materiałach rozpraszających ciepło w elektronice.

Pracę sfinansowano ze środków Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS Opus 22 project: UMO-2021/43/B/ST5/00421

Naszym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

pozostałe wiadomości