Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wyniki konkursu OPUS 26, SONATA 19

Zdjęcie ilustracyjne

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursu OPUS 26 (projekty badawcze) oraz SONATA 19 (projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem).

Na liście laureatów konkursu OPUS 26 (panele NZ5, NZ7 oraz ST5) znalazły się cztery projekty:

1. "Wielofunkcjonalne kompozyty o szerokim potencjale regeneracji kości i przyzębia - kompleksowe podejście do otrzymania nowej jakości w oparciu o znane składniki" dr Beaty Kaczmarek-Szczepańskiej. Jest to projekt konsorcjum, w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii) - finansowanie w wysokości 2 823 531,00 zł; 

2. "Celowanie w kinazę adenylanową 4 (AK4) jako nowy paradygmat w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc: odkrycie i ewaluacja pierwszych małocząsteczkowych inhibitorów" dr Magdaleny Wujak (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych; Wydział Chemii) - finansowanie w wysokości 1 564 317,00 zł;

3. "Synteza i zastosowanie nowych materiałów o mieszanych właściwościach do badania metabolizmu leków stosowanych w Polsce do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni" prof. dr hab. Sylwii Studzińskiej, prof. UMK (Wydział Chemii) - finansowanie w wysokości 2 421 090,00 zł.

4. "Absorpcja trójfotonowa organicznych barwników fluorescencyjnych" prof. dr. hab. inż. Borysa Ośmiałowskiego. Jest to projekt konsorcjum, w skład którego wchodzą Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii). Projekt jest rozwinięciem badań wykonywanych w ramach konkursu OPUS 22 o numerze 2021/43/B/ST5/00753 - finansowanie w wysokości 3 984 624,00 zł  (w tym 1 754 208,00 zł dla Wydziału Chemii).

Na liście Laureatów konkursu SONATA 19 (panel ST4) znalazł się projekt "Rozwikłanie tajemnicy przenoszenia ładunku w związkach o mieszanej wartościowości" dr Marty Marii Gałyńskiej (Wydział Chemii) - finansowanie w wysokości 910 840,00 zł.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

pozostałe wiadomości