Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Ruszyła rekrutacja śródroczna

Zdjęcie ilustracyjne
Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest założenie konta w systemie Internetowej Rjestracji Kandydatów fot. fot. Andrzej Romański

Informatyka, informatyka stosowana, automatyka, chemia, fizyka techniczna, analiza danych, gospodarka przestrzenna i geozarządzanie oraz politologia - to kierunki studiów, na które można zapisać się w ramach rekrutacji śródrocznej na UMK.

Wszystkie oferowanie kierunki to studia drugiego stopnia. Nowością w ofercie jest politologia. Aby wziąć udział w rekrutacji, absolwenci odpowiednich studiów wyższych powinni założyć elektroniczne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł/kierunek.


Kandydaci z polskim obywatelstwem  powinni dopełnić wszystkich formalności w systemie IRK do 13 lutego 2024 r. do godz. 14:59.

Rozmowy kwalifikacyjne na kierunki analiza danych, automatyka i robotyka, fizyka techniczna, informatyka oraz informatyka stosowana odbędą się 14 lutego o godz. 10:00, a wyniki rekrutacji na wszystkie kierunki zostaną opublikowane dzień później, 15 lutego o godz. 12:00.

Niezbędne dokumenty należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie od 6 do 13 lutego do godz. 14:59.


Kandydaci - cudzoziemcy winni dopełnić formalności w systemie IRK do 9 lutego 2024 r. do godz. 14:59.

Rozmowy kwalifikacyjne na kierunki analiza danych, automatyka i robotyka, fizyka techniczna, informatyka oraz informatyka stosowana odbędą się 14 lutego w formule online, w godzinach wyznaczonych przez Komisje Wydziałowe, a wyniki rekrutacji na wszystkie kierunki zostaną opublikowane 16 lutego o godz. 14:00.

Dokumenty cudzoziemców należy dostarczyć do pokoju 405 w budynku Rektoratu w terminie od 19 do 21 lutego 2024 r. do godziny 14:59.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji śródrocznej są dostępne na stronie dla kandydatów:

https://www.umk.pl/kandydaci/srodroczna/

https://www.umk.pl/kandydaci/cudzoziemcy/

pozostałe wiadomości