Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Nasza reprezentacja w komitecie PAN

Prof. Renata Gadzała-Kopciuch
W listopadowych wyborach wyłoniono reprezentantów i reprezentantki do 71 komitetów fot. Andrzej Romański

Polska Akademia Nauk opublikowała wyniki wyborów do komitetów naukowych. Badaczy i badaczki z Uniwersytetu wybrano do 31 gremiów, w których zajmą się upowszechnianiem nauki i dostarczaniem ekspertyz kluczowych dla prowadzenia rzetelnej debaty publicznej.

Komitety Polskiej Akademii Nauk to grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń do wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi z różnych ośrodków. Jako krajowa reprezentacja środowisk i poszczególnych dyscyplin komitety PAN pełnią również funkcje doradcze.

W listopadowych wyborach wyłoniono reprezentantów i reprezentantki do 71 komitetów. W skład każdego grona wchodzi 30 specjalistów i specjalistek danej dziedziny. W Komitecie Chemii Analitycznej naszą reprezentantką została prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch. 

pozostałe wiadomości